Suomen Pakolaisavulle myönnetty ECHO-kumppanuussertifikaatti

Henkilö kirjoittaa liidulla liitutaululle

Kuva: Anne Heinonen

Maailman humanitaarisuuden päivänä haluamme ylpeänä kertoa, että Suomen Pakolaisapu on nyt yksi seitsemästä suomalaisesta järjestöstä, joille on myönnetty EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden (EU Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, ECHO) kumppanuussertifikaatti. ECHO-kumppanuus vahvistaa Suomen Pakolaisavun roolia humanitaarisena toimijana.

Vuodesta 1992 lähtien toiminut ECHO on Euroopan unionin pääosasto, joka vastaa pelastuspalveluasioista ja humanitaarisen avun operaatioista, tarjoten humanitaarista apua sitä tarvitseville. Katastrofin tai humanitaarisen hätätilanteen sattuessa ECHO toimittaa hätäapua yli 200 kumppanijärjestönsä kautta. Hakijaorganisaatioiden toiminnallisen, hallinnollisen ja taloudellisen kapasiteetin arvioimiseksi tarkoitetun monimutkaisen prosessin päätteeksi Suomen Pakolaisavulle myönnettiin ECHO-kumppanuussertifikaatti 4. maaliskuuta 2019. Tämän myötä Pakolaisavusta tuli yksi vain seitsemästä ECHO-kumppanista Suomessa. Muut ECHO-kumppanijärjestöt ovat Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Punainen Risti, Fida International ry, Plan International Suomi, Suomen World Vision ry ja Pelastakaa Lapset ry.

Pakolaisavun toiminta kattaa koko pakolaisuuden kaaren aina äskettäin kodeistaan pakenemaan joutuneista heihin, jotka ovat jo aloittaneet elämän uudessa ympäristössä sekä koteihinsa palaaviin henkilöihin. Työskentelemme tiiviisti pakolaisten, kotiseudultaan siirtymään joutuneiden, paluumuuttajien sekä pakolaisia vastaanottavien yhteisöjen kanssa. Tähän asti Suomen Pakolaisavun kansainvälinen työ on keskittynyt toteuttamaan kehitysyhteistyöpainotteista lähestymistapaa humanitaarisissa tilanteissa, kuten pitkittyneissä pakolaiskriiseissä sekä hauraiden konfliktinjälkeisten valtioiden uudelleenrakennuksessa. Humanitaarisen työn ja kehitysyhteistyön yhdistäminen on sisäänrakennettu periaate Pakolaisavun kansainvälisen ohjelman toiminnassa.

Kehitysyhteistyöhankkeidemme keskeisimmät osa-alueet ovat aikuiskoulutus ja toimeentulon tukeminen. ECHO-kumppanuus antaa meille kelpoisuuden ottaa vastaan myös humanitaarista rahoitusta institutionaalisilta humanitaarisilta toimijoilta, kuten Suomen ulkoministeriöltä, laajentaen siten rahoitusmahdollisuuksiamme sekä toimintaamme. ECHO:n ja Suomen ulkoministeriön potentiaalisen humanitaarisen rahoituksen avulla pystymme jo varhaisessa vaiheessa vastaamaan uusiin humanitaarisiin kriisitilanteisiin sekä auttamaan humanitaaristen kriisien takia kotinsa jättämään joutuneita nopeasti ja joustavasti. Suomen ulkopuolella toimimme Ugandassa, Myanmarissa, Turkissa ja lähitulevaisuudessa myös Etiopiassa.

Alkuvaiheessa humanitaariset operaatiomme tulevat keskittymään koulutukseen hätätilanteissa. Pakolaisapu pyrkii luomaan synergioita sekä täydentämään muiden ECHO-kumppaneiden toimintaa, jotta aikuisten toiminnallinen lukutaito, naisten ja miesten yhdenvertainen osallisuus sekä suojelu toteutuisivat hätätilanteissa annetussa koulutuksessa. Koulutuksen saatavuuden varmistaminen kriisien aikana on erittäin tärkeää. Kotinsa jättämään joutuneiden ihmisten lukumäärä maailmassa on kasvanut ennätysmäärään: 70,8 miljoonaa on paennut, ja puolet heistä on lapsia. Luku- ja kirjoitustaidottomuus asettaa heidät erityisen haavoittuvaan asemaan. Tämän vuoksi pakolaisten kouluttaminen on välittömän hätäavun lisäksi tärkeä pidemmän aikavälin selviytymisen ja uuteen yhteiskuntaan integroitumisen mahdollistaja.

Suomen Pakolaisapu ry on Suomen suurin pakolais- ja siirtolaiskysymyksiin erikoistunut asiantuntijajärjestö. Autamme vuosittain tuhansia ihmisiä toipumaan konflikteista ja kotoutumaan uusiin yhteiskuntiin. Yli 50 vuoden aikana työmme on näkynyt Suomen lisäksi Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Euroopassa.

Lisätietoja:
Leena Kumpulainen, ulkomaan ohjelmajohtaja, Suomen Pakolaisapu
+358 40 543 4541, leena.kumpulainen@pakolaisapu.fi