Pakolaisavun työllisyyshanke saumaa yhteen työnantajia ja työnhakijoita

Sauma-hankkeen vapaaehtoiset työelämämentorit keskustelevat kokemuksistaan kodikkaassa olohuoneessa

Keväällä Pakolaisavussa käynnistynyt Sauma-työllisyyshanke tuo yhteen työnantajia ja maahan muuttaneita työnhakijoita. Helpotamme kestävien työsuhteiden syntymistä työelämävalmennuksen, mentoroinnin ja yritysyhteistyön keinoin. Tuemme työsuhteiden alkua kulkemalla mukana tarpeen mukaan rekrytoinnissa, perehdytyksessä ja suomalaiseen työelämään sopeutumisessa.

Sauma-hanke on suunnattu haavoittuvassa työmarkkina-asemassa oleville maahanmuuttajille, joilla on oleskelulupa sekä työhön tarvittavat valmiudet ja motivaatio työllistymiseen. Hanke käynnistyi pilottiryhmän työelämävalmennuksella huhti-toukokuussa Helsingissä, ja moni valmennettava on jo löytänyt työpaikan tai muun itselleen sopivan jatkopolun. Lähes kaikki valmennukseen osallistuneet ovat saaneet aiempaa enemmän kutsuja työhaastatteluihin ja kokeneet työnhakutaitojensa ja -motivaationsa vahvistuneen.

Valmennusjakson päätyttyä Sauma-hankkeen työntekijät ja vapaaehtoiset mentorit seuraavat ja tukevat alkaneita työsuhteita puolen vuoden ajan. Tarjoamme tukea myös niille, jotka eivät löytäneet työpaikkaa vielä valmennusjakson aikana.

Jatkossa Sauma-työelämävalmennuksia järjestetään neljä kertaa vuodessa, ja valmennusta seuraa aina puolen vuoden tukijakso. Viisi viikkoa kestävässä valmennuksessa harjoitellaan ryhmässä työelämä- ja työnhakutaitoja ja etsitään työpaikkoja vapailta työmarkkinoilta sekä Pakolaisavun yritysyhteistyöverkostosta.

Valmennus järjestetään selkosuomeksi, ja siksi ryhmään osallistuminen edellyttää riittävää suomen kielen taitoa. Seuraava valmennus käynnistyy syyskuussa (2.9.–3.10.2019), ja maahan muuttaneet työnhakijat voivat ilmoittautua sinne jättämällä yhteystietonsa ilmoittautumislomakkeella tai hankkeen työntekijöille.

Hanke toteutetaan vuosina 2019–2021 STEA:n rahoituksella.

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Jenni Tahvanainen, työelämäyhteistyön suunnittelija, puh. 044 7349297, jenni.tahvanainen@pakolaisapu.fi

Iikka Tuominen, koulutussuunnittelija, puh. 044 7746153, iikka.tuominen@pakolaisapu.fi

Ilmoittautumislomake