Kehitysyhteistyöllä puututaan konfliktien ja pakolaisuuden juurisyihin

Lapsia Sierra Leonessa

Hallitusohjelmasuositus 1/3 – Kehitysyhteistyön rahoituksen nostaminen kohti 0,7 % tavoitetta on yksi Pakolaisavun keskeisimpiä suosituksia hallitusohjelmaan 2019-2023. Kehitysyhteistyöllä voimme puuttua konfliktien ja pakolaisuuden juurisyihin, vähentää köyhyyttä, luoda toimeentulomahdollisuuksia ja edistää kestävää kehitystä.

Maailmassa on ennätysmäärä kodistaan paenneita ja suurin osa heistä elää kehitysmaissa. Kehitysyhteistyön avulla Suomen Pakolaisapu ja suomalaiset kansalaisjärjestöt tukevat kehittyvissä maissa erityisesti yhteiskunnan haavoittuvimpia väestöryhmiä.

Pakolaisavun vaikuttamistyön päällikön Ida Schaumanin mukaan Suomen kehityspolitiikkaan on tehty suuria muutoksia viime vuosina ja kehitysyhteistyöstä on vähennetty resursseja ennennäkemättömällä tavalla. Kehitysyhteistyön määrärahat ovat vuosien 2015 ja 2018 välillä pudonneet yli 30 prosenttia.

“Kehitysyhteistyön rahoituksen väheneminen on suurin muutos Suomen kehityspolitiikassa sitten 1990-luvun lamavuosien. Samaan aikaan kehitysyhteistyötä tarvitaan erityisesti konfliktien runtelemilla alueilla kipeämmin kuin koskaan aiemmin. Pakolaisapu ja monet muut suomalaiset järjestöt työskentelevät näillä alueilla haavoittuvimpien ihmisten tukena.” Schauman sanoo.

Suomi on kansainvälisten sopimusten kautta sitoutunut nostamaan kehitysyhteistyömäärärahansa 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Naapurimaat Ruotsi, Norja ja Tanska panostavat selkeästi enemmän kehitysyhteistyöhön ja ovat jo saavuttaneet 0,7-tavoitteen. Siksi Pakolaisapu on esittänyt, että tuleva hallitus laatii konkreettisen suunnitelman ja aikataulun kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseksi 0,7 prosenttiin ja sitoutuu sen toimeenpanoon.

Lue lisää: Suomen Pakolaisavun suositukset hallitusohjelmaan 2019-2023