”Tästä oppii aina itsekin uutta” – Pakolaisavun Kari Porra on ehdolla Vuoden vapaaehtoiseksi

Kari Porra istuu ulkona järvimaisemissa

Lahtelainen Kari Porra toimii vapaaehtoisena Suomen Pakolaisavun Lahden ryhmässä. Aktiivisuutensa ansiosta Kari on parhaillaan ehdolla Vuoden vapaaehtoiseksi.

”Jos minä aloitan ihan alusta”, Kari Porra toteaa kysyttäessä, mistä ajatus vapaaehtoistyöhön maahan muuttaneiden parissa on lähtenyt.

Ja alkuun mennäänkin. Kari lähti vuonna 1973 opiskelemaan Saksan Hannoveriin. Tällöin Saksassa oli runsaasti turkkilaisia vierastyöläisiä sekä uutena tulijajoukkona myös Vietnamin pakolaisia. Kipinä vapaaehtoistoimintaan syntyi heidän kanssaan toimimisesta.

”Järjestimme oppilaskunnassa uusille tulijoille erilaisia aktiviteetteja: se oli erityisesti viihtyvyyden luomista, paikallisten tuntemisen edistämistä, käytännön asioissa auttamista – aika vastaavaa, mitä teemme nytkin Lahdessa”, Kari kuvailee.

Suomeen palattuaan Kari teki työuransa Lahden kaupungilla ympäristövirkamiehenä. Tällöinkin työn ohesta löytyi aikaa vapaaehtoistoiminnalle, silloin pääasiassa luontoasioiden parissa.

Kari jäi eläkkeelle työstään vuoden 2015 lopussa. Samoihin aikoihin Suomeen saapui ennätysmäärä turvapaikanhakijoita maailmalla vaikuttaneen pakolaiskriisin vuoksi. Lahteen tuli 300 pakolaista, jotka sijoitettiin Hennalan vastaanottokeskukseen.

Aluksi Kari oli vapaaehtoisena Suomen Punaisella Ristillä. Ohjelmassa oli talvista tekemistä, pilkkiretkiä ja luisteluopetusta. Vastaanottokeskuksissa asuvien parissa toimiessaan Karia jäi kuitenkin vaivaamaan ajatus, että turvapaikan saaneet jäävät usein yksin koteihinsa.

Keväällä 2016 Kari alkoi yhdessä muiden lahtelaisten vapaaehtoisten kanssa vetää keskustelukerhoa irakilaisille ja syyrialaisille miehille. Vähitellen keskustelukerho siirtyi Pakolaisavun toiminnan alle ja satunnaiset tapahtumat kehittyivät Pakolaisavun Lahden omaksi paikallisryhmäksi.

Nykyisin Pakolaisapu järjestää Lahdessa toimintaa yhteistyössä muiden vapaaehtoisjärjestöjen ja Lahden Nuorisotoimen kanssa. Työ kattaa suomen kielen keskusteluryhmiä, uuteen elinympäristöön tutustumista, liikuntavuoroja ja monenlaista arjen apua. Uutta toimintaa kehitellään jatkuvasti: nyt suunnitteilla on esimerkiksi kahvilailta lauantaiden piristykseksi.

Positiivisella otteella elämään ja tekemiseen

Maahanmuuttajien parissa toimiminen vaikuttaa olevan Kari Porralle satunnaisen vapaa-ajan toiminnan sijaan elämänasenne. Mikä saa tekemään tällaista työtä näin aktiivisesti?

”Pakolaiset ovat joutuneet lähtemään kriisitilanteita pakoon. Tällöin on todella ollut hätä – siksi näiden ihmisten kotoutumisen helpottaminen on tärkeää. Täällä on paljon perheitä, jotka ovat menettäneet kaiken entisessä kotimaassaan tai joiden perheenjäsenten henkeä on uhattu”, Kari sanoo.

Karia kuunnellessa tulee selväksi, ettei vapaaehtoisena toimiminen ole vain toisten auttamista: se antaa myös maahanmuuttajia kohtaavalle paljon.

”Tästä oppii aina itsekin uutta: oppii tuntemaan toisia kulttuureja, toisenlaisia tapoja. Täällä on ihmisiä Afganistanista, Iranista, Syyriasta ja eri Afrikan maista. Heiltä saa paljon erilaisia kulttuurivaikutteita, Kari kuvailee ja antaa heti esimerkin. ”Vanhempien ihmisten ja perheen arvostus korostuu Lähi-idän kulttuureissa todella paljon. Pojat pitävät huolen, etten minä esimerkiksi kanna mitään painavaa. Ja aina se joukon vanhin on pöydän päässä ja saa ensimmäisenä ruoan – tällaista arkista kunnioitusta.”

Kariin on tehnyt vaikutuksen myös Lahteen saapuneiden maahanmuuttajien aktiivisuus ja loputon into muiden auttamiseen.

”He todella haluavat tehdä ja osallistua. He ovat käyneet tekemässä avustustyötä, esimerkiksi haravoimassa puistoja, ja ovat aina valmiit, kun talkooapua tarvitaan. Talkootöissä he kysyvät kahvitauolla, että milloinkas me jatketaan. Tällä porukalla on kokonaisuudessaan niin positiivinen ote elämään ja tekemiseen”, Kari kertoo.

Karilla ja Suomeen muuttaneilla on siis selkeästi jotain yhteistä. Positiivisuutta Karilta ei puutu, ja tekevä asenne on nähtävissä konkreettisesti: Pakolaisavun Lahden ryhmä nimittäin järjestää vuositasolla jopa kolmasosan kaikesta Pakolaisavun vapaaehtoistoiminnasta.

Kotoutumista tukiessa pääsee ennen kaikkea näkemään, kuinka sopeutumiskykyisiä ihmiset ovat. Karin mukaan maahan muuttaneiden nopeaa uuden oppimista katseleekin itse ilolla.

”Pari afganistanilaista, jotka eivät ole käyneet kotimaassaan päivääkään koulua, ovat oppineet kolmessa vuodessa tosi paljon – esimerkiksi suomen kielen. Kyllä tällaista on vaan ilo seurata.”

Vuoden vapaaehtoinen 2018 palkitaan vapaaehtoistoiminnan messuilla la 1.12.2018 Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla. Äänestysaikaa on aina lokakuun loppuun saakka – käythän antamassa äänesi Karille!