Allekirjoita vetoomus kiintiöpakolaisten puolesta

Nainen lapsensa kanssa

Hallituksen budjettiriihessä elokuun lopussa päätetään valtion budjetista seuraavalle vuodelle.  Me välitämme -kampanjan vaatimus on, että pakolaiskiintiötä korotetaan vuodelle 2019. Suomi on vastaanottanut 750 ihmistä vuosittain pakolaiskiintiön kautta ja antanut heille uuden mahdollisuuden. Silti maailman pakolaisleireillä miljoona ihmistä jää ilman apua joka vuosi. Me voimme auttaa enemmän!

Suomi nosti pakolaiskiintiötään vuosille 2014 ja 2015, jolloin vastaanotettiin 1050 henkilöä. Suomi halusi päätöksellään osoittaa tukensa Syyrian vaikealle tilanteelle. Maailmassa on edelleen enemmän pakolaisia kuin koskaan. Yli viisi miljoonaa syyrialaista on joutunut pakenemaan kotimaastaan. Tästä huolimatta Suomi laski pakolaiskiintiönsä takaisin 750 henkilöön vuonna 2016, eikä ole nostanut sitä sen jälkeen.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n koordinoima järjestelmä tarjoaa suojelua erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville pakolaisille.

”Antamalla minulle pakolaiskiintiön kautta turvan ja uuden mahdollisuuden elämään Suomi vahvisti minulle, että elämäni on kaikesta huolimatta elämisen arvoista”, sanoo Bahar Mozzafari, joka pääsi Suomeen yli kymmenen vuotta sitten pakolaiskiintiön kautta.

Eduskunta päättää pakolaiskiintiön suuruudesta joka vuosi talousarviota tehdessään. Monet päättäjät ovat kertoneet haluavansa auttaa kaikkein suurimmassa hädässä olevia ihmisiä pakolaisleireillä. Nyt siihen on taas mahdollisuus. Autetaan heitä päättämään oikein: allekirjoita vetoomus tänään!

Me välitämme -kampanjassa mukana: Pakolaisapu, Amnesty International, Väestöliitto, UN Women, Punainen Risti, Pakolaisneuvonta, Rasismista ja Rajoista, Emmaus Helsinki, Suomen Lähetysseura, Kehitysvammaliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Kehys ry, Kirkon Ulkomaanapu, Kynnys ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen YK-liitto, Ihmisoikeusliitto, SOS Lapsikylä, Unicef, Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Somalialaisten Liitto, Pelastakaa Lapset, ETMU.