Nimi

Tuomo Liljenbäck

Vaalipiiri

Varsinais-Suomi

Ehdokasnumero

148

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Tämä maailma on yhtä yhteistä ihmiskuntaa varten. Erilaisuudesta huolimatta olemme kaikki ihmisiä, ja meidän tulee pystyä kohtelemaan toisiamme ihmisinä. Tarvittaessa meidän on myös kyettävä tukemaan, auttamaan ja ymmärtämään heitä. Kylmä suhtautuminen erilaisuuteen tai jopa suora syrjintä ja toisten sulkeminen ulos nakertaa ihmisyyttämme ja köyhdyttää sivilisaatiotamme.

Kutsu myös muut ehdokkaat tekemään empatialupaus: