UNHCR:N OPETUSMATERIAALIA PAKOLAISUUDESTA 9–12-VUOTIAILLE

Tämä materiaali on tarkoitettu käytettäväksi 9–12-vuotiaiden lasten opetuksessa. Materiaalin on tuottanut YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Suomen Pakolaisapu on UNHCR:n virallinen tiedotuskumppani Suomessa.

Nämä materiaalit on tarkoitettu käytettäväksi 9–12-vuotiaiden oppilaiden kanssa. Materiaalien avulla kehitetään oppilaiden sosiaalisia ja tunnetaitoja, edustetään oppilaiden välistä vuorovaikutusta, opitaan arvostamaan erilaisuutta ja ymmärtämään luokkaan tulevia uusia oppilaita sekä luodaan rauhallinen ympäristö luokkaan.
Tässä ikäryhmässä lapset pystyvät yleensä keskittymään yhteen aiheeseen noin tunnin kerrallaan.

Harjoitukset ja taustamateriaalit

Tässä ikäryhmässä harjoituksiin kuuluu usein luku- ja kirjoitustehtäviä, mutta harjoitukset keskittyvät vuorovaikutukseen toisten oppilaiden sekä opettajan kanssa.

Harjoituksissa kannustetaan oppilaita pohtimaan omia kokemuksiaan sekä suhteuttamaan niitä keskusteltuihin aiheisiin. Oppilaita kannustetaan työskentelemään pareittain tai ryhmissä sekä kuuntelemaan ja huomioimaan muiden näkökulmia.

Ikäryhmälle tarkoitetussa videoharjoituksessa kuullaan samanikäisten pakolaistaustaisten lasten elämästä. Videon kautta oppilaita kannustetaan positiiviseen keskusteluun lapsille tutuista aiheista, kuten perheestä, harrastuksista, leluista, koulunkäynnistä ja tulevaisuuden unelmista.
Lataa erilaisia tehtäväpaketteja 9–12-vuotiaille:

Videoharjoitus

Malakin ja Takwan tarina

Malak ja Takwa ovat 11-vuotiaat kaksoset, jotka ovat kotoisin Syyriasta. Malak ja Takwa joutuivat pakenemaan kotimaastaan sotaa yhdessä isänsä, joka on karateopettaja, äitinsä ja sisarustensa kanssa. Perhe pakeni ensin Jordaniaan, minkä jälkeen perhe muutti kiintiöpakolaisina Luxemburgiin. Malak haluaa aikuisena muotisuunnittelijaksi.

Lataa tehtäväopas videon käsittelyn tueksi.