Suomen Pakolaisapu ja Kotipalvelu Mehiläinen käynnistävät yhteistyön maahanmuuttaneiden työllisyyden edistämiseksi

Tummahiuksinen naisoletettu mustassa paidassa seisoo porttikongissa ja katsoo kameraan.

Suomen Pakolaisapu aloittaa Kotipalvelu Mehiläisen kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena on auttaa maahanmuuttaneita työllistymään ja pääsemään osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Yhteistyö käynnistyy pilottikokeilulla.

Kevään 2024 aikana Mehiläinen rekrytoi henkilökohtaisen avustajan tehtäviin työntekijöitä Pakolaisavun Sauma-työelämävalmennuksesta, jossa maahanmuuttaneita tuetaan työn etsinnässä. Yhteistyön tarkoituksena on luoda maahanmuuttaneille reittejä työelämään, tukea heidän kotoutumistaan uuteen yhteiskuntaan ja luoda kohtaamisia eri väestöryhmien välille. 

Yhteistyön alussa Mehiläinen palkkaa kymmenen henkilöä ensin määräaikaisesti kesälomakaudelle, minkä jälkeen henkilöllä on mahdollisuus työllistyä vakituisesti. Henkilökohtainen avustaja tukee vammaista henkilöä kotona ja kodin ulkopuolella esimerkiksi päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Kyseessä on yhteistyön pilottivaihe, jonka pohjalta Mehiläinen ja Pakolaisapu kartoittavat mahdollisuuksia toiminnan laajentamiseen ja useamman ihmisen rekrytoimiseen myös tulevaisuudessa. 

Yhteistyö tarjoaa väylän sosiaali- ja terveysalalle 

Maahanmuuttaneet kohtaavat edelleen runsaasti esteitä työllistymisessä, vaikka samaan aikaan tarve uudelle työvoimalle kasvaa jatkuvasti muun muassa väestön ikääntyessä. Kotipalvelu Mehiläinen etsii jatkuvasti uusia tekijöitä erilaisiin sosiaali- ja terveysalan tehtäviin. Nyt alkava yhteistyö Pakolaisavun ja Mehiläisen välillä tarjoaa maahanmuuttaneille yhden väylän sote-alan urapolulle.  

– Haluamme osaltamme olla tukemassa maahanmuuttaneiden henkilöiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan työelämän kautta, kertoo Kotipalvelu Mehiläisen rekrytointipäällikkö Reetta-Maija Koskinen. 

Mehiläisen kasvaessa ja toiminnan kehittyessä myös organisaation asiakaskunta monipuolistuu. Yhteistyön avulla Mehiläinen haluaa tarjota merkityksellistä työtä uusille alasta kiinnostuneille henkilöille ja vaalia monikulttuurisuutta työyhteisöissään entistä vahvemmin. 

– Monikulttuurisuus vahvistaa ja rikastuttaa työyhteisöjämme. Meille on tärkeää, että yhdenvertaisuutta tukevat arvomme näkyvät konkreettisesti sekä asiakkaille että työntekijöille. Haluamme tehdä aktiivisesti tekoja syrjimättömyyden eteen työelämässä, Koskinen täsmentää. 

Työllistyminen tukee kotoutumista ja osallisuutta yhteiskunnassa 

Suomen Pakolaisavun Sauma-työelämävalmennus on osoittanut, että henkilökohtainen tuki – oli se sitten apua ansioluettelon kirjoittamisessa tai työhaastatteluun valmistautumisessa – voi olla maahanmuuttaneille ratkaisevassa roolissa työelämään pääsemiseksi. Kun kurssilta saatuihin oppeihin lisätään Mehiläisen kaltainen työnantajakumppani, vaikutukset yksilön elämässä ovat moninkertaiset: ihminen pääsee kehittämään osaamistaan, saa uusia verkostoja ja siinä sivussa saattaa myös oppia suomen kieltä ja kulttuuria.  

– Se, että ihminen pääsee tekemään työtä, vaikuttaa merkittävästi yksilön kotoutumiseen ja tunteeseen, että on osa ympäröivää yhteiskuntaa. Yhteistyömme Mehiläisen kanssa luo työllistymisen lisäksi arvokkaita kohtaamisia ja vuorovaikutusta maahanmuuttaneiden ja valtaväestön välille, sanoo Pakolaisavun työ- ja elinkeinoyksikön päällikkö Joonas Rentola 

Työllisyyden ja kotoutumisen tuen lisäksi yhteistyön toivotaan kannustavan muita työnantajia pohtimaan, kuinka ne voisivat olla mukana vahvistamassa suomalaisen työelämän kehitystä. Pakolaisapu rohkaiseekin eri alojen työnantajia etsimään keinoja maahanmuuttaneiden palkkaamiseksi.  

– Suomesta löytyy suuri joukko maahanmuuttaneita, joilla on valtava motivaatio tehdä töitä. Meidän tulisi keskittyä laajemmin ihmisten potentiaaliin, eikä pelkästään katsoa Suomessa suoritettuja tutkintoja tai suomen kielen osaamista. Jokainen uusi solmittu työsopimus lisää hyvinvointia niin yksilö- kuin yhteisötasolla, Rentola summaa. 

Yhteistyö lyhyesti: 

  • Kotipalvelu Mehiläinen palkkaa 10 osallistujaa Pakolaisavun toukokuussa järjestettävästä Sauma-työelämävalmennuksesta ensin määräaikaisesti kesälomakaudelle, minkä jälkeen rekrytoiduilla on mahdollisuus työllistyä asiakkaiden toiveiden perusteella vakituiseen työsuhteeseen. 
  • Henkilökohtaisen avun työntekijältä ei vaadita sosiaali- ja terveysalan koulutusta vaan soveltuvuutta tehtävään. Sauma-työelämävalmennuksesta palkatut työllistyvät henkilökohtaisiksi avustajiksi Kotipalvelu Mehiläisen palveluun. Henkilökohtainen avustaja tukee vammaista henkilöä kotona ja kodin ulkopuolella esimerkiksi päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa. 
  • Kotipalvelu Mehiläisen ja Pakolaisavun yhteistyö käynnistetään ensin pilottivaiheella kesällä 2024. Pilotista saatujen kokemusten pohjalta kartoitetaan yhteistyön laajentamisen mahdollisuuksia. 

  

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 

Kotipalvelu Mehiläinen, rekrytointipäällikkö Reetta-Maija Koskinen
Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Laura Martinsuon kautta, p. 040 1962 892, laura.martinsuo@mehilainen.fi 

Kotipalvelu Mehiläinen tarjoaa hoitoa, hoivaa ja arjen avustamista sekä ateria-, siivous- ja kauppapalveluita ikääntyville, perheille ja vammaispalveluiden asiakkaille. Huomioimme jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet. Kaikki kotiin tarjottavat palvelut suunnitellaan ja toteutetaan ammattitaidolla. 

 
Marjukka Koskenkorva
viestinnän asiantuntija, Suomen Pakolaisapu
marjukka.koskenkorva@pakolaisapu.fi, p. 045 133 3803 

Suomen Pakolaisapu on Suomen suurin pakkomuuttokysymyksiin erikoistunut asiantuntijajärjestö. Tuemme yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä kotoutumisessa ja vahvistamme toimivia väestösuhteita. Lähes 60 vuoden aikana työmme on näkynyt Suomen lisäksi Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Euroopassa. Suomen Pakolaisapu on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n virallinen tiedotuskumppani Suomessa.