Haemme jälleen ehdokkaita Vuoden pakolaiseksi!

Kuvassa vuoden 2023 pakolainen. Taustalla puita ja kukkia.

Vuoden 2024 haku on päättynyt.

 
Tunnetko pakolaistaustaisen ihmisen, joka haluaisi jakaa oman tarinansa ja kokemuksensa kotoutumisesta? Onko hän sanavalmis ja motivoitunut ottamaan kantaa kotoutumisen onnistumisiin sekä kehittämiskohteisiin? Tulisiko hänelle tarjota mahdollisuus vaikuttaa pakolaisuudesta ja pakkomuutosta käytävään keskusteluun?
 
 
 
Suomen Pakolaisapu hakee jälleen ehdokkaita Vuoden pakolainen -tunnustuspalkinnon saajaksi. Viime vuodesta lähtien palkinto myönnetään yhdelle pakolaistaustaiselle henkilölle sukupuolesta riippumatta. Vuonna 2023 Vuoden pakolainen -palkinnon sai Berivan Suleiman.
 
 
Vuoden pakolainen -tunnustuspalkinnon tarkoituksena on auttaa pakolaistaustaisia ihmisiä pääsemään mukaan julkiseen keskusteluun ja vaikuttamaan yhteiskunnan rakenteisiin sekä tukea henkilöä saavuttamaan unelmiaan uudessa kotimaassaan.
 
 
Palkinnon myöntämiskriteerinä on ehdokkaan motivaatio ja aktiivisuus ottaa kantaa kotoutumiseen ja vaikuttaa siitä käytävään julkiseen keskusteluun. Vuoden pakolaisella tulee olla kykyä ja rohkeutta tuoda esiin omaa näkemystään, antaa haastatteluja ja esiintyä mediassa sekä tapahtumissa suomen kielellä.
 
 
Ehdotukset tulee toimittaa sunnuntaihin 10.3.2024 mennessä osoitteeseen viestinta@pakolaisapu.fi. 
 
 
Ehdotuksen tulee sisältää kirjalliset perustelut ehdokkaan ansioista sekä suositukset vähintään kahdelta henkilöltä ja heidän yhteystietonsa. Lisäksi vaaditaan ehdokkaan suostumus ja lyhyt kuvaus hänen tavoitteistaan seuraavalle vuodelle. Ehdotuksen voi vaihtoehtoisesti tehdä videohakemuksella. Pakolaistaustainen ihminen voi myös ehdottaa itseään Vuoden pakolaiseksi.
 
 
Vuoden pakolainen julkistetaan 18. kesäkuuta 2024 Helsingissä. 
 
Säännöt vuonna 2024 
 
 
1. Vuoden pakolaisen valinnassa painotetaan motivaatiota ja aktiivisuutta ottaa kantaa kotoutumiseen ja vaikuttaa siitä käytävään julkiseen keskusteluun. Tunnustuspalkinnon saajan tulee olla Suomessa asuva 18 vuotta täyttänyt pakolaistaustainen henkilö.
 
2. Ehdotuksen tulee sisältää perustelut, jotka tukevat ehdokkaan valitsemista. Ehdotuksen voi tehdä suomeksi tai englanniksi. Ehdotusten tekeminen on kaikille avointa, myös henkilölle itselleen, ja ehdokasasetteluun eri puolilta Suomea rohkaistaan.
 
3. Ehdokkaalla tulee olla kaksi suosittelijaa, joiden yhteystiedot ilmoitetaan ehdotuksessa. Ehdotuksessa tulee lisäksi ilmaista ehdokkaan suostumus ehdokkuudelle sekä lyhyt perustelu ehdokkaan tavoitteista seuraavalle vuodelle.
 
4. Ehdotusten tulee olla perillä Suomen Pakolaisavussa sunnuntaina 10.3.2024. Voittaja julkistetaan tiistaina 18.6.2024 Helsingissä. Ehdokkaan on oltava käytettävissä julkistustilaisuudessa sekä mediahaastatteluihin sitä edeltävänä ja seuraavana viikkona.
 
5. Kannustuspalkinnon saajan toivotaan osallistuvan palkintovuotensa aikana Suomen Pakolaisavun työhön pakolaisten oikeuksien edistämiseksi.
 
6. Vuonna 2024 palkinnon suuruus on 1 000 euroa. Palkinnon saajan päättää Suomen Pakolaisavun hallitus.
 
7. Ehdokas ei voi olla Pakolaisavun nykyinen työntekijä. Palkintoa voi hakea uudelleen.
 
8. Titteliä ei voida antaa henkilölle postuumisti.
 
9. Henkilö ei voi olla ehdolla poliittisissa vaaleissa samaan aikaan kun Vuoden pakolainen -titteli myönnetään.
 
 

Lisätietoja: 

Marjukka Koskenkorva, viestinnän asiantuntija
marjukka.koskenkorva@pakolaisapu.fi
p. 045 133 3803