Vaikuttava työ vaatii luottamusta ja uskoa

Kaksi ihmistä istuu toimistolla pöydän ääressä hymyillen ja katsoen pöydällä olevia papereita.

Kuvittele, että muutit toisen maahan asumaan kumppanisi kanssa, lähdit työn tai opiskelun perässä tai jouduit jättämään kotimaasi pelastaaksesi henkesi. Opit kotimaasi kulttuurin ja tavat toimia. Näit vanhempasi huolehtivan asioista tietyllä tavalla; näit, kuinka juuri sen maan viranomaiset ja järjestelmä toimivat. Sitten muutit maahan, jossa kaikki toimii eri tavalla, järjestelmien kautta, ja jossa jokaiselle asialle on oma byrokraattinen prosessinsa. Aikaisemmat tapasi toimia ja tutuksi tulleet kotimaasi prosessit eivät enää yksinkertaisesti toimi uudessa ympäristössä.

Kaikki nämä tekijät luovat maahanmuuttaneille haasteita luottaa uuteen yhteiskuntaan ja uskoa, että tämäntyyppinen järjestelmä toimii. Ja ennen kaikkea antaa prosessille mahdollisuuden edetä, kun kaikki olosuhteet täyttyvät.

Pakolaisavun Kurvi-toiminnassa työskentelemme nuorten maahanmuuttaneiden kanssa. Meidän tavoitteemme on parantaa heidän elinolojaan sekä lisätä heidän tietojaan ja taitojaan palvelujärjestelmästä ja yhteiskunnasta. Kun työmme asiakkaan kanssa päättyy, toivomme on, että asiakas pystyisi toimimaan itsenäisesti suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Näiden tulosten saavuttamiseksi tehdään aktiivisesti työtä ammattitasolla, mikä sisältää paljon selvityksiä ja tiedon etsimistä, yhteydenottoja viranomaisten kanssa ja erittäin vaativaa ohjaustyötä. Asiakkaille esimerkiksi etsitään ratkaisuja ongelmiin ja elämässään pärjäämiseksi, tarkistetaan viranomaisten kanssa niitä haasteita, jotka ovat estäneet asiakkaan kehittymisen opiskelussa tai kielen opinnoissa, käydään asiakkaan kanssa terveysasemalla tutkimuksissa, kuulemassa diagnooseja ja ohjataan oikeille tahoille, selitetään päätöksiä ja autetaan oikeusavun etsimisessä.

Mitään näistä toimenpiteistä, joita teemme asiakkaiden kanssa, emme pysty tekemään, jos asiakas ei luota meihin ja usko, että toivomme hänen parastaan. Työskentely asiakkaan kanssa onnistuu paremmin, kun luottamussuhde syntyy. Empatia näyttää asiakkaalle, että olemme häntä varten, olemme läsnä ja hänen asiansa ovat tärkeitä meille. Luottamuksen rakentamisessa keskeistä on, että ohjaaja kohtaa asiakkaan yksilönä ja ajan kanssa. Ihmisillä pitää olla toivoa ja tulevaisuudensuunnitelmia – suunta, mihin haluaa päästä. Usein vaaditaan aikaa, että asiakas on valmis kertomaan meille omasta tilanteestaan.

Sosiaalialalla työnteko ihmisten parissa ruohonjuuritasolla on usein ns. hiljaista työtä ja vaikeaa osoittaa pelkillä tilastoilla. Vaikka voimme laskea, kuinka monta kertaa tapasimme asiakasta tiettynä aikana, silti on vaikeaa kuvitella, minkälaista työtä konkreettisesti on tehty. Ainoastaan yhteistyökumppanimme tietävät, millaista työ on ollut, kuinka pitkään se on kestänyt ja miten asiakkaan elinolot ovat parantuneet. Ja tietenkin asiakkaalta tuleva kiitos ja hymy kertovat onnistuneesta työstä. Valitettavasti voi olla, ettemme saavuta samoja tuloksia kaikkien asiakkaiden kanssa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että työtä olisi tehty vähemmän asiakkaan asioiden hoitamiseksi, mutta joskus emme saa meistä riippumattomista syistä kaikkia asiakkaan asioita selvitettyä.

Vaativa ohjaustyö on haastavaa, erityisesti, kun asiakas on traumatisoitunut tai kärsii mielen- tai muista terveysongelmista. Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii erityisammattitaitoa ohjaajan puolelta, paljon luottamusta asiakkaalta ja tiivistä yhteistyötä ja suunnittelua viranomaisten kanssa. Ja ennen kaikkea, ohjaajan pitää sitoutua omaan työhönsä, rakastaa sitä ja tehdä sitä suurella sydämellä. Pitää olla aina valmis menemään askel pidemmälle ja miettiä asioita eri näkökulmista, etsiä ja esittää ratkaisuja haasteisiin. Lisäksi uskoa siihen, että hyvä työ, mitä teemme yhdelle asiakkaalle, säteilee asiakkaan omalle lähipiirille ja sana työstämme kulkee eteenpäin.

Kurvi-toiminnan merkitsevä ohjaustyö saattaa kestää muutamista kuukausista joskus vuosiin. Pitkän prosessin jälkeen palkitsevinta on nähdä, kun asiakas pystyy seisomaan omilla jaloillaan ja hallitsemaan elämäänsä ja uskoo tulevaisuudensuunnitelmiinsa.

Tony Khalil
Tiimivastaava, maahanmuuttaneiden ohjaus ja neuvonta

Henkilö seisoo kädet taskussa hymyillen.