Kansainvälinen lukutaitopäivä muistuttaa lukutaidon merkityksestä pakolaisille

Pakolaisia luokkahuoneessa Ugandassa.

YK:n kansainvälistä lukutaitopäivää vietetään tänään 8.9. Lukutaidon oppiminen on valitettavasti edelleen etuoikeus, johon kaikilla ei ole mahdollisuutta. Lukutaidottomuus vaikuttaa negatiivisesti yksilöiden minäpystyvyyteen ja itsetuntoon, altistaa terveysriskeille ja alentaa elämänlaatua. Pakolaiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, sillä konfliktit ovat estäneet monen mahdollisuuden koulunkäyntiin.

Maailmassa on arvioiden mukaan noin 781 miljoonaa lukutaidotonta tai heikon lukutaidon omaavaa aikuista ja nuorta (UNESCO). Heistä miltein kaksi kolmasosaa on naisia. Eniten lukutaidottomia aikuisia on globaalin etelän köyhissä ja kehittyvissä maissa, ja jossain osissa Saharan eteläpuoleista Afrikkaa naisista peräti 80 % ei osaa lukea tai kirjoittaa.

Sotaa, vainoa ja muita kriisejä panneiden ihmisten koulutuspolku katkeaa monesti jo lapsena. Usein ihmiset myös pakenevat maista, joissa lukutaitoaste on ennestään alhainen. Lukutaidottomat pakolaiset ovat suuremmassa vaarassa tulla hyväksikäytetyksi arkipäiväisissä tilanteissa, ja lisäksi perheen elättäminen ja tiedon saaminen vaikeutuvat. Vaikeissa oloissa elävillä pakolaisleirien ja asutusalueiden asukkailla ei myöskään ole yksinkertaisesti varaa lähettää lapsiaan kouluun – omista aikuisiän opinnoista puhumattakaan.

57-vuotias Riek yat Wich Duel on hyvä esimerkki siitä, millainen merkitys aikuisten lukutaidolla on ja miten koskaan ei ole liian myöhäistä oppia lukemaan. Riek on kotoisin Etelä-Sudanista, jossa lukutaitoaste on yksi maailman alhaisimmista: vain 34 % väestöstä osaa lukea.

Raakojen konfliktien runtelemassa Etelä-Sudanissa Riek menetti traagisesti kaksi lastaan – toinen heistä ammuttiin kadulle ja toinen kuoli tämän käydessä yliopistoa. Tämä oli erityisen musertavaa luku- ja kirjoitustaidottomalle isälle, joka oli aina halunnut tarjota lapsilleen mahdollisuuden koulutukseen. Tätä mahdollisuutta hänellä itsellään ei koskaan ollut.

Riek joutui lopulta pakenemaan perheensä kanssa Etelä-Sudanin väkivaltaisuuksia Etiopiaan. Nyt Riek perheineen elää yhdellä Gambellan alueen seitsemästä pakolaisleireistä, jonne on paennut yhteensä yli 300 000 eteläsudanilaista. Elämä on ollut raskasta ja täynnä menetyksiä, mutta Riek kokee saaneensa ”kultaisen mahdollisuuden” – hän on nimittäin päässyt elämässään ensimmäistä kertaa opiskelemaan osallistuessaan Pakolaisavun luku- ja kirjoitustaidon kurssille. Uudet taidot ovat antaneet suurperheen isälle lisää itsevarmuutta ja valmiuksia toimia arjessa.

”Lukutaitokoulutus on antanut minulle itsevarmuutta, ja nyt osaan jo lukea lyhyitä lauseita ääneen. Kun pystyn lukemaan esimerkiksi otsikoita, ymmärrän myös paremmin mistä eri tekstit kertovat, vaikka en osaisikaan lukea kaikkea. Siitä on suuri apu. Olen tästä hyvin onnellinen, sillä aina ennen jouduin pyytämään muita lukemaan puolestani”, Riek kertoo tyytyväisenä.

Riek toivoo vielä näkevänsä ajan, jolloin hänen lapsensa osaavat lukea, ja he voivat palata kouluttautuneina Etelä-Sudaniin rakentamaan rauhaa.

Aikuisten lukutaito hyödyttää koko ympäröivää yhteisöä

Pakolaisapu järjestää aikuisten toiminnallisen lukutaidon koulutuksia pakolaisille sekä vastaanottaville yhteisöille toimintamaissamme Etiopiassa ja Ugandassa. Lukutaitokoulutukset ovat ensisijaisesti suunnattu aikuisille sekä koulun keskeyttäneille nuorille. Toiminnallisen lukutaidon kurssimme järjestetään pakolaisten äidinkielellä ja englanniksi omavaraisuuden ja itsenäisyyden kasvattamiseksi. Opetuksessa käsitellään samalla arkea parantavia teemoja, kuten ravitsemukseen, hygieniaan, sanitaatioon tai ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Tarkoituksena on sitoa lukutaito osaksi pakolaisten päivittäistä elämää.

Aikuisten lukutaitokoulutus on työmme ytimessä: aikuisten kouluttamisen hyödyt ovat mittavat, ja tutkimusten mukaan nämä hyödyt säteilevät laajasti koko yhteisöön ja yhteiskuntaan. Koulutetut vanhemmat kykenevät tukemaan ja kannustamaan omia lapsiaan koulunkäynnissä, ja ymmärtävät itse koulutuksen hyödyt. Lukutaito myös lisää pakolaisten itseluottamusta ja resilienssiä, ja parantaa näin pitkäaikaisten pakolaiskriisien haavoittuvimpien ryhmien omavaraisuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Lue lisää työstämme aikuisten toiminnallisen lukutaitokoulutuksen parissa Etiopiassa ja Ugandassa. Sinä voit tukea työtämme lukutaitokoulutusten parissa lahjoittamalla.