Suomen Pakolaisavun suositukset hallitusohjelmaan 2023–2027

Aikuinen pitää sylissä kahta lasta. Otsikko: "Suomen Pakolaisavun suositukset hallitusohjelmaan 2023-2027".

MUUTOSTA TARVITAAN

Maailmassa on yli 100 miljoonaa pakkomuuton kohdannutta ihmistä. Kotinsa jättäneiden määrä on kaksinkertaistunut vain 10 vuodessa, ja määrä kasvaa entisestään. Valtaosa maailman paenneista elää kehittyvissä maissa, ja moni hauras valtio ei pysty huolehtimaan kaikista alueelleen paenneista ihmisistä. Ukrainan sodasta huolimatta Euroopan osuus pakolaisten vastaanotosta on edelleen pieni.

Ilmastokriisi aiheuttaa tutkitusti ympäristökatastrofeja kuten tulvia, pitkittynyttä kuivuutta, yli 50 asteen kuumuusjaksoja sekä luonnonvarojen niukkuutta, aiheuttaen uusia konflikteja ja nälänhätää yhä useammalla alueella. Ilmastonmuutos pakottaa ihmiset jättämään kotinsa sekä koettelee äärimmäisellä tavalla jo pakenemaan joutuneita, jotka elävät vaikeissa olosuhteissa esimerkiksi pakolaisleireillä. Uudenlainen pakkomuutto ja ilmastosiirtolaisuus on merkittävä ilmiö, johon valtioiden on varauduttava.

Suomen väestöstä noin 7,6 % on ulkomaalaistaustaisia. Osuus on edelleen pieni verrattuna kaikkiin muihin pohjoismaihin kuten Norjaan (17 %) ja Islantiin (13 %). Suomen ulkomaalaisväestö kokee syrjintää työmarkkinoilla, ja jo vierasperäisen nimen omaaminen on Suomessa tehtyjen tutkimusten mukaan tosiasiallinen este työnhaussa. Rakenteellinen rasismi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ulkomaalaistaustaisten ihmisten arkeen ja hyvinvointiin.

Suomen tulisi tehdä täyskäännös ja uudistaa maahanmuuttopolitiikkansa suuntaa edistämällä turvallisia maahanmuuttotapoja. Neuvotteluissa Euroopan unionin yhteisestä turvapaikkapolitiikasta Suomen tulisi edistää tavoitteita, joiden avulla ihmisarvon kunnioittamisesta ja oikeusvaltioperiaatteista pidetään kiinni kaikessa turvapaikka- ja siirtolaisuuspolitiikassa.

Suomen Pakolaisavun suositusten keskiössä hallituskaudelle 2023–2027 ovat:

  1. ihmisoikeusperustaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikissa tilanteissa
  2. kestävien ja turvallisten maahanmuuton väylien pitkäjänteinen kehittäminen
  3. yhdenvertaisuuden toteutuminen
  4. kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun merkitys pakolaisuuden juurisyihin vaikuttamisessa

Lataa Pakolaisavun hallitusohjelmasuositukset tästä (pdf).