Vuoden pakolaismies 2022 Aladdin Delli

Vuoden pakolaismies 2021 Aladdin Delli.

Sodan ja hoitovirheen jälkeen turvaan

”Tänään me opettelemme suomen kielen aakkosia”, kertoo miesääni YouTube-videolla. Videossa käydään läpi vokaaleja ja niiden ääntämistä. Mies ruudulla on Aladdin Delli, Vuoden pakolaismies 2022.

Aladdin saapui veljensä kanssa kiintiöpakolaisena Suomeen huhtikuisena päivänä vuonna 2019. Takana oli epävakaata elämää sodan keskellä Syyriassa, sen jälkeen kaksi ja puoli rankkaa Venäjällä vietettyä vuotta. Aladdin oli saanut viisumin Venäjälle näköleikkausta varten, sillä hän oli menettänyt näkönsä toisesta silmästä olleessaan 7-vuotias ja sairauden vuoksi myös toisen silmän näkökyky oli heikentynyt.

– Elämä Syyriassa sodan keskellä ei ollut turvallista, ja näkövammani teki siitä entistä haastavampaa. Ajattelin elämäni muuttuvan paremmaksi silmäleikkauksen myötä, mutta toisin kävi, Aladdin kertoo.

ALADDIN DELLI

  • Ikä: 31
  • Perhe: Suomessa äiti ja pikkuveli, Turkissa ja Syyriassa sisarukset, isä ja äitipuoli
  • Asuu: Tampereella
  • Ammatti: Fysio- ja puheterapeutti, vapaaehtoistyöntekijä Suurella Sydämellä -toiminnassa
  • Tullut Suomeen: Kotoisin Syyriasta, tullut kiintiöpakolaisena Venäjältä 2019
  • Erityistä: On tehnyt YouTube-opetusvideon suomen kielen vokaalien ääntämisestä

Venäjällä Aladdin menetti näkönsä lopullisesti hoitovirheen vuoksi, kun lääkäri käytti leikkauksessa likaisia työvälineitä. Samassa yhteydessä myös hänen kuulonsa aleni merkittävästi. Vammoistaan huolimatta Aladdin ei voinut vain jäädä kotiin, koska tarvitsi rahaa elämiseen. Kahden vuoden ajan hän tekikin veljensä kanssa vaatetehtaassa yli 10-tuntisia päiviä – ilman tarvitsemiaan apuvälineitä työympäristössä, joka ei millään tavalla huomioinut vammaisia. Lisätuloja pyrittiin saamaan myös myymällä leipää.

– Kaikki säästöni kuluivat sairaalakuluihin, ja työstä saamani rahat riittivät juuri ja juuri vuokraan. Elämässämme tapahtui kuitenkin onnellinen käänne, kun saimme turvapaikan Suomesta, Aladdin hymyilee.

Kaikki on mahdollista

Suomessa Aladdin asettui asumaan Tampereelle. Alusta alkaen Aladdin oli erittäin kiinnostunut suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista, mikä näkyi hänen opiskeluissaan. Hän aloitti suomen kielen kurssin ja opiskeli aina ennakkoon seuraavan oppitunnin asiat, jotta pystyi esittämään opettajalle kysymyksiä aihealueesta. Erityisesti suomen kielen ääntäminen kiinnosti häntä – olihan hän työskennellyt kotimaassaan puheterapeuttina useita vuosia. Alle kahden vuoden sisällä Suomeen tulonsa jälkeen hän hallitsi kielen jo erittäin hyvin.

– Pääsin työharjoitteluun Tampereen seudun ammattiopistoon suomen kielen opettajan avustajaksi. Tuin opiskelijoita kielen harjoittelussa ja sain myös mahdollisuuden pitää tunteja suomen kielen ääntämisestä maahanmuuttajille. Tunneista inspiroituneena tein myös opetusvideon YouTubeen. Opiskelijat tuntuivat olevan motivoituneita tunneillani ja sain myös hyvää palautetta opettajilta, Aladdin iloitsee.

Kielen opiskelussa Aladdin kertoo motivoineen työn saaminen ja muiden auttaminen; hän tahtoo tulevaisuudessakin opettaa kieltä muilla maahanmuuttajille. Vaikka asiat ovat kuurosokeana haastavampia kuin muille ja jotkut ovat hänen mahdollisuuksiaan matkan varrella epäilleet, oikeanlaisella tuella ja oikeilla apuvälineillä kaikki on Aladdinin mukaan mahdollista.

– Minulle työ, joka inspiroi, on tärkeää elämässäni. Tahdon päästä työelämään ja olla avuksi muille ja yhteiskunnalle. Jos voin illalla laskiessani pääni tyynyyn ajatella tehneeni päivän aikana jotakin hyvää, tekee se minut iloiseksi.

Syyriassa Aladdin haaveili lääkärin urasta, mutta näkövamman vuoksi se ei ollut mahdollista. Sen sijaan hän pystyi kuitenkin opiskelemaan fysio- ja puheterapeutiksi. Nyt Aladdinin haaveena on päästä korkeakouluun ja on kuluneena keväänä hakenut sosionomiopintoihin. Myös suomen kielen opiskelu jatkuu, jotta jossain vaiheessa tulevaisuudessa pääsisi yliopistoon opiskelemaan suomen kieltä ja kirjallisuutta.

Kielen merkityksen korostamista ja ennakkoluulojen rikkomista

Tällä hetkellä Aladdin on mukana Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminnassa ja tukee Suomeen muuttaneita pakolaisia kotoutumaan Suomeen. Vapaaehtoistyössä Aladdin auttaa heitä tutustumaan uuteen kotikaupunkiin ja suomen kulttuuriin, tapoihin ja kieleen. Tällaista toimintaa hän toivoo pääsevänsä jatkamaan myös Vuoden pakolaismiehenä.

– Toivon, että olisin inspiraatioksi muille Suomeen tulleille pakolaisille, jotka ajattelevat suomen kielen tai selviytymisen uudessa ympäristössä olevan vaikeaa. Tahdon kannustaa heitä; suomen kielen oppiminen on avain elämään Suomessa, samoin kuin Suomen historian tunteminen, Aladdin pohtii.

Vuoden pakolaismiehenä Aladdin tahtoo nostaa esiin myös maahanmuuttajien asemaa työmarkkinoilla. Joskus työnantajilla voi olla vääriin tietoihin perustuvia ennakkokäsityksiä eivätkä he aina luota ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osaamiseen. Silloin maahanmuuttajat eivät saa mahdollisuutta näyttää omia kykyjään ja potentiaaliaan.

– Suomi on tasa-arvoinen maa ja monet asiat mahdollisia useimmille. Maahanmuuttajataustaisilla ihmisillä on vastassaan kuitenkin erilaisia haasteita ja erilaiset lähtökohdat – toivon pääseväni muuttamaan mahdollisia ennakkoluuloja ja lisäämään luottamusta puolin ja toisin, Aladdin summaa.