Suomen Pakolaisapu auttaa Ukrainan sotaa pakenevia

Kuvassa näkyy joukko lapsia ja aikuisia selkä kameraan päin. Ihmisillä on päällä talvivaateet ja heillä on mukanaan matkalaukkuja

Kuva: © UNHCR/Chris Melzer

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on nyt kaksi kuukautta, ja tänä aikana miljoonat ukrainalaiset ovat joutuneet jättämään kotinsa. Osa Ukrainasta paenneista on hakenut turvaa Suomesta, ja arviolta noin kymmenet tuhannet ukrainalaiset ovat jättäneet hakemuksen turvapaikasta tai tilapäisestä suojelusta. Suomen Pakolaisapu tekee aktiivista työtä Ukrainasta paenneiden auttamiseksi Suomessa.

Tukea ja neuvontaa Vallilan avustuskeskuksessa

Pakolaisapu toimii maaliskuussa avautuneessa Ukrainasta paenneiden avustuskeskuksessa Helsingin Vallilassa. Vapaaehtoisemme antavat keskuksessa infopisteellämme perustietoa Suomeen asettumisesta ja auttavat tiedonhaussa arkisin klo 12–18. Keskusta ylläpitää Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa, ja keskuksessa ovat paikalla lisäksemme Helsingin kaupunki, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Mieli ry.

Vapaaehtoisemme kuvailevat avustuskeskuksen toimintaa hyvin organisoiduksi: vapaaehtoiset saavat keskuksessa tarvittaessa tukea asiantuntijoilta, ja mikäli neuvontaa pitää antaa ukrainan kielellä, on paikalla aina kielitaitoinen henkilö. Pakolaisavun vapaaehtoisena toimivan Miina Huotarin mukaan keskuksessa tuen ja turvallisen ympäristön merkitys konkretisoituu.

Pakolaisavun vapaaehtoiset Miina Huotari ja Riitta Nerg.
Kuvassa Pakolaisavun vapaaehtoiset Miina Huotari (vas.) ja Riitta Nerg Vallilan avustuskeskuksessa.

”Keskuksesta on selvästi tullut tärkeä selviytymisen ja vertaistuen mahdollistava paikka, jossa kodeistaan pois pakotetut ihmiset saavat hetkeksi jotain normaalia. Lapset leikkivät ja nauravat, ja heissä kiteytyykin sodan seuraukset. Vaikka heiltä on viety lapsuus, koti ja turva, oikeissa olosuhteissa iloa ja toivoa ei heiltä aseilla pois saa.”

Ukrainan sota on herättänyt suuren kiinnostuksen vapaaehtoistyötä kohtaan, ja olemmekin kouluttaneet runsain määrin vapaaehtoisia Ukrainan tilanteesta ja kotoutumisesta Suomeen. Vapaaehtoisille on myös tarjottu tietoa haastavassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kohtaamisesta ja tukemisesta.

Sodan alettua rekrytoimme pikaisesti ukrainan- ja venäjänkielisen asiantuntijan Emma Rimpiläisen. Emma on sosiaaliantropologi ja filosofian tohtori, ja hän on tutkinut Ukrainan yhteiskuntaan liittyviä aiheita jo vuosia. Emma tarjoaa neuvontaa ukrainan ja venäjän kielellä puhelimitse ja sähköpostitse, ja on paikalla Vallilan avustuskeskuksessa kahtena päivänä viikossa.

Pakolaisavun asiantuntija Emma Rimpiläinen.

”Keskukseen tulevilla ukrainalaisilla on monipuolisia ja joskus monimutkaisiakin kysymyksiä, joiden selvittelyyn tarvitaan usein monen eri alan ammattilaisia. Koska Suomen palvelujärjestelmä on tulijoille usein vieras ja EU:n tilapäisen suojelun direktiivi suomalaisille toimijoille uusi asia, ukrainalaisten asioiden hoitaminen vaatii paljon selvittely- ja selitystyötä”, Emma kertoo.

Koulutuksia ja viranomaisyhteistyötä

Kuluneiden kuukausien aikana olemme tarjonneet monipuolista asiantuntijatukea ja koulutuksia eri kohderyhmille. Lisäksi olemme aktiivisesti osallistuneet viranomais- ja asiantuntijaryhmiin sekä verkostotyöhön, joiden avulla Ukrainasta paenneiden vastaanottoa ja palveluita on koordinoitu.

Huhtikuun alussa käynnistimme ukrainankielisten vertaisohjaajien koulutuksen, joka valmistaa osallistujat toimimaan kotoutumista tukevan vertaisryhmän ohjaajana. Vertaisryhmässä osallistujat saavat faktatietoa vertaisohjaajilta sekä tukea samanlaisessa elämäntilanteessa olevilta. Lisäksi he pääsevät keskustelemaan elämäänsä ja arkeensa liittyvistä asioista omalla äidinkielellään.

Olemme myös kouluttaneet erityistä tukea tarvitsevien lapsiperheiden yhdistyksiä Ukrainan pakolaistilanteesta Suomessa. Koulutuksessa keskityttiin tilapäisen suojelun hakemiseen sekä vammaisten henkilöiden haavoittuvaan asemaan kriisin keskellä.

Tulemme myös tarjoamaan koulutuksia laajemmalle kohderyhmälle Ukrainan pakolaisten tilanteesta Suomessa:

Hätäkeräykseemme YK:n pakolaisjärjestölle lahjoitettiin 87 000 euroa

Aloitimme nopeasti sodan alettua hätäkeräyksen kumppanillemme YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:lle. UNHCR tarjoaa Ukrainassa ja sen raja-alueilla humanitaarista apua, kuten lääkkeitä, suojaa, ruokaa ja vettä sekä psykososiaalista tukea ja neuvontaa sotaa pakeneville ihmisille. Lisäksi UNHCR jakaa Ukrainassa käteisavustuksia, joiden avulla maansisäiset pakolaiset voivat tehdä itse valintoja, priorisoida tarpeitaan ja tukea paikallista taloutta.

Hätäkeräykseemme lahjoitettiin yhteensä yli 87 000 euroa, josta 35 000 euroa lahjoitti Wärtsilä Oyj ja 23 000 euroa EY Suomi. Lisäksi Palvelualojen ammattiliitto PAM lahjoitti 10 000 euroa ja Wärtsilä Oyj 35 000 euroa omaan toimintaamme Suomessa.

Voit tukea työtämme Suomessa ukrainalaisten hyväksi tekemällä kertalahjoituksen tai liittymällä kuukausilahjoittajaksi. Jokainen lahjoitus on tärkeä.

LAHJOITA