Naisten tilanne kansainvälisenä naistenpäivänä

Nainen kävelee auringonlaskussa.

Kansainvälisestä naistenpäivästä on kasvanut 1900-luvun aikana sosialistisen liikkeen mukana todella maailmanlaajuinen juhlapäivä. YK eli Yhdistyneet kansakunnat järjestää vuosittain naistenpäivän konferenssin, jonka tarkoituksena on edistää naisten oikeuksia ja naisten mahdollisuuksia osallistua sosiaalisiin, poliittisiin ja taloudellisiin prosesseihin. YK julisti vuoden 1975 Kansainväliseksi naistenvuodeksi. Naistenvuoden maailmankonferenssissa hyväksyttiin suunnitelma naisten aseman edistämiseksi, ja YK:n yleiskokous julisti sen toteuttamiseksi naisten vuosikymmenen (1976–1985).

Suomessa naisilla on perusoikeudet kunnossa ja perustuslaillisesti naiset ovat tasa-arvoisia miesten kanssa. Kun Suomi itsenäistyi, pyrittiin yhdessä rakentamaan tasa-arvoinen yhteiskunta. Oli sekä miehiä että naisia, jotka yhdessä rakensivat suomalaisen yhteiskunnan, jonka kulmakivinä ovat ihmisoikeudet ja tasa-arvo. Vaikka Suomi on erittäin kehittynyt yhteiskunta, on haasteita vielä olemassa liittyen naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Väkivaltaa kohdistuu yhä naisiin, ja korona-aikana perheväkivalta on vain yleistynyt entisestään.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvien väkivaltatapausten määrä kasvoi jopa 83 prosenttia 12 maassa, joita YK on seurannut vuosina 2019–2020. Karanteenit ja sulkutilat ovat lisänneet turvattomuutta kotipiirissä monelle. Aikuisista perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista 76,8 prosenttia on naisia. Koronakriisin ensimmäisinä kuukausina yhteydenotot auttaviin puhelimiin lisääntyivät keskimäärin 60 prosenttia Euroopan unionissa. Perussa seksuaalisen väkivallan vihjelinjaan soitetut puhelut melkein kaksinkertaistuivat vuonna 2020 edeltävään vuoteen verrattuna.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2019 viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 10 600 uhria, mikä on 7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Aikuisiin kohdistuneesta perhe- ja lähisuhdeväkivallasta puolet oli avio- tai avopuolisoiden välistä. Aikuisista uhreista 76,8 prosenttia oli naisia. Kaikista uhreista alaikäisiä oli 24,6 prosenttia.

Jotta vältymme edellä mainituilta ongelmilta ja saavutamme tavoitteitamme, järjestöjen pitää ryhtyä tehokkaampiin toimenpiteisiin viranomaisten kanssa. Naisten asema ja mahdollisuudet ovat suoraan yhteydessä koko yhteiskunnan hyvinvointiin.

Ala Saeed
Vertaistoiminnan suunnittelija

Ala Saeed