Haemme jälleen ehdokkaita Vuoden pakolaisiksi!

Vuoden pakolaiset 2021 Sara al Husaini ja Ahmed Mesaedy.

HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT.

Tunnetko pakolaistaustaisen ihmisen, joka haluaisi jakaa oman tarinansa ja kokemuksensa kotoutumisesta? Onko hän sanavalmis ja halukas ottamaan kantaa kotoutumisen onnistumisiin sekä kehittämiskohteisiin? Tulisiko hänelle tarjota mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti kotoutumiskeskusteluun?

Suomen Pakolaisavun haut Vuoden pakolaisiksi ovat taas auki. Pakolaisapu on vuodesta 1998 lähtien myöntänyt Vuoden pakolaisnainen -kannustuspalkinnon Suomessa asuvalle pakolaistaustaiselle naiselle. Vuoden pakolaismies on palkittu vuodesta 2016 lähtien. Vuonna 2021 palkinnot saivat Sara Al Husaini ja Ahmed Mesaedy. Vuoden pakolainen -palkinto myönnetään vuonna 2022 jälleen sekä naiselle että miehelle.

Vuoden pakolaisen palkinnon tarkoituksena on tukea pakolaisia omien tavoitteidensa ja unelmiensa toteuttamisessa uudessa kotimaassa sekä tarjota kannustava esimerkki muille pakolaisille ja turvapaikanhakijoille.

Palkinnon myöntämiskriteerinä on ehdokkaan halu ja aktiivisuus ottaa kantaa kotoutumiseen ja vaikuttaa siitä käytävään yleiseen keskusteluun. Lisäksi ehdokkaan aktiivinen ja myönteinen toiminta arjessa ja yhteiskunnan jäsenenä nähdään etuna. Vuoden pakolaisten tulee olla valmiita antamaan haastatteluja ja esiintymään mediassa sekä tapahtumissa.

Ehdotukset tulee toimittaa 6.3.2022 mennessä osoitteeseen viestinta@pakolaisapu.fi.

Ehdotuksen tulee sisältää kirjalliset perustelut ehdokkaan ansioista sekä vähintään kaksi suosittelijaa yhteystietoineen. Lisäksi vaaditaan ehdokkaan suostumus ja lyhyt kuvaus hänen tavoitteistaan seuraavalle vuodelle. Ehdotuksen voi vaihtoehtoisesti myös tehdä videohakemuksella. Myös pakolaistaustainen ihminen voi ehdottaa itseään Vuoden pakolaiseksi.

Vuoden pakolaiset julkistetaan 20. kesäkuuta 2022 Helsingissä.

Säännöt vuonna 2022

1. Vuoden pakolaisten valinnassa painotetaan halua ja aktiivisuutta ottaa kantaa kotoutumiseen ja vaikuttaa siitä käytävään yleiseen keskusteluun. Kannustuspalkinnon saajan tulee olla Suomessa asuva 18 vuotta täyttänyt pakolaistaustainen henkilö.

2. Ehdotuksen tulee sisältää perustelut, jotka tukevat ehdokkaan valitsemista. Ehdotuksen voi tehdä suomeksi tai englanniksi. Ehdotusten tekeminen on kaikille avointa, myös henkilölle itselleen, ja ehdokasasetteluun eri puolilta Suomea rohkaistaan.

3. Ehdokkaalla tulee olla kaksi suosittelijaa, joiden yhteystiedot ilmoitetaan ehdotuksessa. Ehdotuksessa tulee lisäksi ilmaista ehdokkaan suostumus sekä lyhyt perustelu ehdokkaan tavoitteista seuraavalle vuodelle.

4. Ehdotusten tulee olla perillä Suomen Pakolaisavussa 6.3.2022. Voittajat julkistetaan maanantaina 20.6.2022 Helsingissä. Ehdokkaan on oltava käytettävissä julkistustilaisuudessa sekä sitä edeltävänä ja seuraavana viikkona.

5. Kannustuspalkinnon saajan toivotaan osallistuvan palkintovuotensa aikana Suomen Pakolaisavun työhön pakolaisten oikeuksien edistämiseksi.

6. Vuonna 2022 palkinnon suuruus on 1 000 euroa. Palkinnon saajan päättää Suomen Pakolaisavun hallitus.

7. Ehdokas ei voi olla Pakolaisavun nykyinen työntekijä. Palkintoa voi hakea uudelleen.

Lisätietoja:

Ben Malinen, Suomen Pakolaisavun kotimaan ohjelmajohtaja
ben.malinen@pakolaisapu.fi
p. 044 761 3721