Miten vertaistuki voi auttaa työntekijän jaksamista pandemian keskellä?

Mies istuu kivellä järven rannalla selkä kameraan päin.

Omikron leviää nopeammin kuin muut koronavariantit. Työssä käyvät ihmiset ovat kokeneet kuormitusta tämän takia. Suuren kuormituksen kohteena ovat erityisesti sairaalahoidon piirissä työskentelevät ihmiset. Suomessa sekä valtio, kunnat että kolmas sektori ovat tehneet töitä sen eteen, että koronakuolemien määrä olisi mahdollisimman alhainen. Ihmiset ovat kokeneet suurta hyötyä oikeanlaisten palvelujen järjestämisestä. Tästä huolimatta sairaaloissa ja sosiaali- ja terveysalalla ylipäätään työskentelevät ihmiset ovat kokeneet äärimmäistä kuormitusta. Mediassa tämä on herättänyt paljon huomiota. Myös me Pakolaisavussa tähtäämme siihen, että sosiaali- ja terveysalan parissa työskentelevät ihmiset eivät kokisi äärimmäistä kuormitusta.

Pandemia on kollektiivinen ongelma. Yhtenä ratkaisuna tähän ovat esimerkiksi järjestöjen järjestämät vapaaehtoistyöt, erilaiset tuet tartunnan saaneille ja yksilöohjaus. Henkinen tuki on tärkeä apu raskaassa tilanteessa. Toinen asia, jossa järjestöt voivat auttaa, on vertaistoiminta. Sillä tarkoitetaan sitä, että yksilöt jakavat kokemuksensa toistensa kanssa pandemian aikana. Keskustelun aiheena voi olla muun muassa se, mitä työntekijät tekevät esimerkiksi vapaa-ajallaan pandemian aikana. Lisäksi työntekijä voi keskustella esihenkilönsä kanssa työn joustavuudesta. Aina kun työntekijä kokee poikkeuksellista stressiä, voi hän keskustella asiasta esihenkilönsä kanssa. Kokemuksien vaihtaminen toisten kanssa vahvistaa työkavereiden selviytymistä pandemian aikana. Tästä seuraa oikeanlainen työkavereiden henkinen tuki.

Järjestöjen kesken voidaan jakaa myös kokemuksia vertaistoimintaan liittyvistä asioista. Järjestöt voivat jakaa esimerkiksi työkokemuksia siitä, kuinka he pandemian aikana auttavat asiakkaitaan, kuinka he neuvovat heitä ja millaista tukea he tarjoavat. Tällaisilla keinoilla asiakkaat eivät koe yksinäisyyttä, ja samalla myös työntekijöiden jaksaminen vahvistuu.

Ala Saeed
Vertaistoiminnan suunnittelija

Ala Saeed