Ihmiskauppaa tapahtuu myös työpaikoilla – Suomen Pakolaisavun uusi hanke pyrkii ehkäisemään työperäistä hyväksikäyttöä 

Mies istuu kivellä järven rannalla selkä kameraan päin.
Viime vuosina Suomen työmarkkinoilla on tullut esiin useita ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyviä ongelmia ja työntekijöiden hyväksikäyttöä. Reilu työelämä -hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä Suomessa tapahtuvaa työperäistä hyväksikäyttöä ja tukea työperäisen hyväksikäytön uhreja pääsemään tukipalveluihin.  Hankkeessa painotetaan uhrien auttamista ja tukea heidän omalla äidinkielellään, kuten arabian ja darin kielillä.
 
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) mukaan Suomessa on kasvava määrä työperäisiä hyväksikäyttö- ja ihmiskauppatapauksia, joissa uhrit ovat pääosin ulkomaalaistaustaisia. Työvoiman hyväksikäytöllä on eri muotoja, ja uhrit kokevat monenlaisia väärinkäytöksiä. Työntekijä saattaa joutua tekemään ylipitkiä työpäiviä alipalkalla, hänellä ei välttämättä ole kunnollista työsopimusta eikä terveydenhuoltoa ja vapaapäiviin ei anneta mahdollisuutta. Lisäksi työntekijän liikkumista ja vuorovaikutusta esimerkiksi viranomaisten kanssa saatetaan rajoittaa. Jossain tapauksissa työnantajat kiristävät työntekijöitään pitämällä hallussaan oleskelulupaa tai muita keskeisiä dokumentteja.
 
Reilu työelämä -hankkeen tavoitteena on, että eri toimijat tunnistaisivat hyväksikäytön muotoja ja pystyisivät ennaltaehkäisemään sitä. Konsultaatiota ja koulutuksia tarjotaan yhteistyössä eri ammattiliittojen, vastaanottokeskuksien ja maahanmuuttojärjestöjen kanssa. Keskeistä tunnistamisen lisäksi on tietää, millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä hyväksikäyttöä voidaan torjua. Muiden toimijoiden lisäksi myös yksityissektori on keskeisessä avainasemassa ilmiön ennaltaehkäisyssä.
 
– Uskomme, että laaja-alaisella yhteistyöllä pystymme paremmin torjumaan työperäistä hyväksikäyttöä. Ongelmia on havaittu monilla aloilla kuten siivous-, ravintola- ja rakennusaloilla, marjanpoiminnassa ja lastenhoidossa, ja siksi on tärkeää, että mahdollisimman moni taho ja ihminen osaisi tunnistaa tämän työntekijöiden oikeuksia polkevan ilmiön, sanoo Leila El Krekshi, Reilu työelämä -hankkeen projektisuunnittelija.
 
Hankkeen toinen painopiste on uhrien tukeminen ja ohjaaminen olemassa olevien palveluiden piiriin. Hankkeessa järjestetään info- ja keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään esimerkiksi työntekijöiden oikeuksia, yritysvastuusta, työpaikan vaikutuksia oleskelulupaan ja työperäisen hyväksikäytön uhrien tukipalveluja. Keskeistä on siis uhrien tietoisuuden kasvattaminen työperäisestä hyväksikäytöstä; usein työntekijä ei tiedä suomalaisen työelämän sääntöjä eikä osaa eikä pysty vaatimaan parempia työolosuhteita. Neuvonta- ja tukipalveluita on olemassa, mutta niistä ei aina tiedetä. Lisäksi palvelut ovat pääsääntöisesti suomen- ja englanninkielisiä, mikä ennestään hankaloittaa tiedonsaantia. Reilu työelämä -hankkeessa tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa myös arabian ja darin kielillä.
 
- Olemassa olevien palveluiden rinnalle kaivataan etsivää työtä, jotta vääryyttä ja hyväksikäyttöä kokeneet työntekijät tavoitetaan ja saadaan palvelujen piiriin. Lisäksi tarvitaan matalan kynnyksen kasvokkaista omakielistä neuvontaa sekä ennaltaehkäisevää työtä. Tämä hanke vastaa toiminnallaan näihin tarpeisiin, kuvailee Shenäh Razabi, toinen hankkeen projektisuunnittelija.
 
Kolmevuotinen Reilu työelämä -hanke järjestää tulevan syksyn ja kevään aikana eri puolella Suomea pop-up-päiviä, jolloin ihmiset voivat tulla matalalla kynnyksellä keskustelemaan omalla äidinkielellään heitä askarruttavista työelämään liittyvistä kysymyksistä. Vallitsevan epidemiatilanteen sallimissa rajoissa järjestetään myös erikielisiä info- ja keskustelutilaisuuksia yhteistyössä eri vastaanottokeskusten ja sidosryhmien kanssa,
 
Räzabi ja El Krekshi kannustavat työperäisen hyväksikäytön uhreja, heidän läheisiään ja eri toimijoita ottamaan rohkeasti yhteyttä. Lisätietoja hankkeesta löytyy osoitteessa www.pakolaisapu.fi/reilutyoelama. Lisäksi hanketta voi seurata Facebookissa. 
 
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:  
 
Leila El Krekshi, projektisuunnittelija (suomi, englanti, arabia, ranska, espanja, portugali), leila.el.krekshi@pakolaisapu.fi, puh. 044 742 9204
 
Shenäh Räzabi, projektisuunnittelija (suomi, englanti, dari, kurdi, persia)
shenah.razabi@pakolaisapu.fi, puh. 044 742 9207