Etiopian toiminnallisen lukutaidon koulutus huomioi entistä vahvemmin haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät

Kolme miestä istuu pöydän ääressä takanaan Finnish Refugee Council -banneri.

Pakolaisavun aikuiskoulutushanke käynnistyi Etiopiassa huhtikuussa 2021, jolloin toiminnallisen lukutaidon opintoryhmät aloitettiin Gambellan alueella sijaitsevan Jewin leirin pakolaisille sekä leiriä ympäröivien yhteisöjen jäsenille. Syksyn aikana opintoryhmät laajenevat kahteen uuteen pakolaisleiriin ja keskiöön nousevat aiempaa enemmän haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, kuten naiset ja vammaiset.

Toiminnallisen lukutaitohankkeen tavoitteena on vahvistaa pakolaisten luku-, kirjoitus- ja laskutaitoja, jotka tarjoavat perusvalmiudet toimeentulon hankkimiseen ja elintason parantamiseen sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla. Hankkeen aikana toteutetaan yhteensä 90 opintoryhmää ja koulutetaan 2 400 yksilöä. Suurin osa opintoryhmiin osallistuvista ovat Etelä-Sudanista Etiopiaan saapuneita pakolaisia.

– Yhdeksän kuukautta kestävän kurssin aikana opiskelijat oppivat lukemaan, kirjoittamaan ja muodostamaan yksinkertaisia ​​lauseita äidinkielellään sekä tekemään yksinkertaisia ​​laskelmia, kertoo Etiopian maajohtaja Lotta Kinnunen.

Hankkeen laajentumisen myötä opetuksessa huomioidaan nyt erityisesti haavoittavassa asemassa olevat ryhmät. Syksystä lähtien Pakolaisapu järjestää lukutaitokursseja myös vammaisille hyödyntämällä osallistavaa opetussuunnitelmaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vammaisten opiskelua tuetaan esimerkiksi tarvittavilla apuvälineillä ja heitä ohjataan erilaisiin tukipalveluihin.

Myös naisia kannustetaan entistä vahvemmin osallistumaan opetukseen. Pakolaisapu järjestää päivähoitopalveluita, joiden toivotaan mahdollistavan ja tukevan naisten opiskelua.

– Etenkin haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kohdalla luku- ja laskutaito antavat työkalut moneen jokapäiväiseen tilanteeseen, joissa he aiemmin ovat olleet alakynnessä: esimerkiksi ruoan hintoja ja määriä vertaillessa, terveyteen liittyvien ohjeistusten ymmärtämisessä ja omien lasten koulunkäynnin seuraamisessa. Aiemmin lukutaito ei ole ollut heille itsestäänselvyys, ja meille on tärkeää, että heidän asemansa paranee, Lotta täsmentää.

Uuden ja laajemman toiminnallisen lukutaitohankkeen julkistamistilaisuus järjestettiin 9.8.2021 Gambellassa. Hankkeen on hyväksynyt Etiopian pakolaisasioista ja paluumuutosta vastaava Administration for Refugee and Returnee Affairs (ARRA) ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Hanketta rahoittaa Suomen ulkoministeriö.

Lue lisää toiminnastamme Etiopia-verkkosivultamme.