Pakolaisen matka kuntaan -koulutuksista on julkaistu raportti

Ihmisiä ja raitiovaunu vilkkaalla kadulla

Suomen Pakolaisavun, IOM:n Suomen-toimiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen Navigaattori – kohti monimuotoisia kuntia -hanke päättyi maaliskuussa 2021. Hankkeessa kehitetystä koulutusmallista on julkaistu raportti.

Pakolaisen matka kuntaan -koulutus tukee kuntien ammattilaisia ja järjestötoimijoita monialaisesti. Kyseessä on perustason koulutus, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi kaikkien peruspalveluiden ammattilaisten rooli ja merkitys kotoutumisen tukemisessa. Koulutus myös havainnollistaa kiintiöpakolaisten vastaanottoa ja kotoutumisen alkuvaihetta kunnissa.

Yhteistyökuntien Järvenpään, Vihdin, Keravan ja Hyvinkään kanssa toteutettu koulutus sai hyvää palautetta osallistujilta. Vastaajista kaikki ilmoittivat koulutuksen lisänneen ymmärrystä kiintiöpakolaisen polusta lähtömaasta Suomeen. 81 % oli tästä täysin samaa mieltä ja 19 % melko samaa mieltä.

Opetusmateriaalina käytetty infograafi Kiintiöpakolaisen matka Suomeen ja kotikuntaan on suunniteltu helppokäyttöiseksi, havainnollistavaksi ja juurruttamaan tietoa alueellisesti eri palveluihin. Tarkoituksena on, että kunnissa, alueilla ja järjestöissä hyödynnetään koulutusmallia ja infograafia itsenäisesti ja soveltaen vahvistamaan paikallista osaamista.

Kuntayhteistyön ohella koulutus kehitettiin hankkeessa yhdessä kotoutumisen kokemuksellisen asiantuntijan Sirwa Farikin kanssa. Farik tukee työkseen kotoutujia. Hänellä on myös omaa kokemusta kotoutumisesta Suomeen.

Raportin lopussa on yhteenveto ja hankkeen neljä suositusta vastaavien koulutusten järjestämisestä.

  1. Perustason koulutus tulee toteuttaa monialaisesti.
  2. Kotoutumisen kokemuksellisen asiantuntijan tulee olla osa koulutuksen kehittämistä ja toteutusta.
  3. Koulutuksessa tulee varata aikaa osallistujien keskustelulle ja kommenteille.
  4. Koulutusmateriaalin tulee olla havainnollistavaa, helposti käytettävää ja monikielistä.

Voit ladata raportin täältä.

Lisätietoja:

Katja Korhonen, suunnittelija, Navigaattori-hanke
p. 044 7624894, katja.korhonen(a)pakolaisapu.fi