Pakolaisapu yhdistysten tukena Suomessa ja Myanmarissa: vaikuttava kansalaisyhteiskunta vahvistaa demokratiaa

Maahanmuuttajataustaiset naiset keskustelevat iloisesti ulkona sijaitsevalla aukiolla

Suomen Pakolaisapu tukee kansalaisyhteiskuntaa jokaisessa toimintamaassaan. Työn päämääränä on vahvistaa demokratiaa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tärkeä osa toimintaa on paikallisten kansalaisjärjestöjen tukeminen niiden päivittäisessä työssä.

Pakolaisapu vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa tukemalla järjestöjä tällä hetkellä erityisesti Suomessa ja Myanmarissa. Vaikka mailla on lähes 7 000 kilometriä välimatkaa sekä suuria kulttuurieroja, löytyy yhdistysten toiminnasta paljon yhteistä. Molemmissa maissa järjestötoimijat tekevät merkittävää, ruohonjuuritason työtä demokratian vahvistamiseksi. Työtä tehdään suurella sydämellä ja sen perustana toimii aito tahto vaikuttaa. Järjestötoimijat ovat erittäin hyvin verkottuneita ja tuntevat yhteiskuntien haasteet perinpohjaisesti. Yhdistykset ovatkin Pakolaisavulle merkittäviä kumppaneita ja asiakkaita.

Myös järjestöjen kohtaamista haasteista löytyy samankaltaisuuksia: talous, hallinto sekä seuranta ja arviointi tuottavat päänvaivaa sekä Suomessa että Myanmarissa. Lisäksi järjestökenttää määrittää molemmissa maissa henkilöstön suuri vaihtuvuus. Uudet työntekijät ja vapaaehtoiset tuovat järjestöihin tuoreita näkökulmia ja uutta osaamista, mutta vaihtuvuus saattaa myös johtaa jatkuvuuden puutteeseen. Pakolaisapu vastaa haasteisiin vahvistamalla yhdistystoimijoiden kapasiteettia koulutusten ja neuvonnan avulla.

KNWO:n ja Pakolaisavun yhteistyöllä on myös parannettu naisten asemaa Myanmarissa ja väkivaltaa kokeneiden naisten tukemiseksi on muun muassa lanseerattu 24/7 toimiva tukilinja.

Pakolaisavun tavoitteena onkin vahvistaa järjestöjä niiden omassa toiminnassa. Päämäärä on, että järjestöt pystyvät toimimaan hallinnollisesti oikein sekä suunnittelemaan toimintaansa realistisesti. Järjestöjen toiminnan tulisi myös heijastaa demokratian periaatteita. Tavoitteena on vakaa ja läpinäkyvä työ, jossa jäsenet ja aktiivit osallistetaan tasa-arvoisesti päätöksentekoon. Järjestöjen kapasiteettia pyritään kasvattamaan niin, että ne voivat hakea itsenäisesti rahoitusta sekä raportoimaan ammattimaisesti hankkeistaan ja muusta toiminnastaan.

Pakolaisavun työn vaikutukset näkyvät Suomessa ja Myanmarissa

Pakolaisapu tekee yhteistyötä tällä hetkellä erityisesti Myanmarin kansallisen karen-naisten järjestö KNWO:n kanssa. Karenni-naisten järjestö on Pakolaisavun pitkäaikainen kumppani, joka tunnetaan alueellaan johtavana pakolaisleireillä toimivana naisasiajärjestönä. KNWO työhön kuuluu erityisesti leskien ja perheväkivaltaa kokeneiden naisten tukeminen.

Suomessa yhdistysten kanssa työskentelee Järjestöhautomo, joka on ollut Pakolaisavun toiminto jo vuodesta 2005 lähtien. Järjestöhautomo toimii erityisesti maahanmuuttajayhdistysten , etnisten vähemmistöjen yhdistysten sekä monikulttuuristen yhdistysten kanssa. Järjestöhautomon tavoitteena on tukea monimuotoista kansalaisyhteiskuntaa ja edesauttaa monensuuntaista kotoutumista.

Järjestöhautomon neuvontaan osallistuneista järjestötoimijoista 81 % koki, että he oppivat yhdistykselleen uutta ja tärkeää tietoa.

Järjestöjen kanssa tehty työ näkyy konkreettisina tuloksina. KNWO:n hallinnollinen kapasiteetti on vahvistunut huomattavasti Pakolaisavun tuella. Koulutuksiin osallistuneiden yhdistysaktiivien mukaan heidän itsevarmuutensa sekä osaamisensa projektien johtamiseen on kasvanut merkittävästi. KNWO:n ja Pakolaisavun yhteistyöllä on myös parannettu naisten asemaa Myanmarissa ja väkivaltaa kokeneiden naisten tukemiseksi on muun muassa lanseerattu 24/7 toimiva tukilinja.

Järjestöhautomo puolestaan koulutti vuonna 2019 jopa 287 yhdistysaktiivia 16 paikkakunnalla ympäri Suomea. Myös neuvontapalvelut olivat suosittuja ja niihin osallistui 289 järjestötoimijaa. Neuvontaan osallistuneista järjestötoimijoista 81 % koki, että he oppivat yhdistykselleen uutta ja tärkeää tietoa. Järjestöhautomon neuvoja sai esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia nuoria tukeva Suomen Somalia-verkosto, joka vahvisti osaamistaan hanketyössä ja onnistui STEA-rahoitushaussa.

Vaikuttavat yhdistykset vahvistavat demokratiaa. Tue kansalaisyhteiskuntaa Suomessa ja maailmalla!

LAHJOITA TULE VAPAAEHTOISEKSI TUTUSTU JÄRJESTÖHAUTOMOON