Harkittu pakolaispolitiikka on oikeudenmukainen ja luotettava

Mwavita istuu perustamassaan kauneussalongissa, hän pakeni Kongosta ja asuu Kyangwalin pakolaisasutusalueella Ugandassa

Hallitusohjelmasuositus 2/3 – Turvapaikan hakeminen on ihmisoikeus. Pakolaisapu tekee työtä sen eteen, että tämä perusoikeus toteutuu kaikkien kohdalla tasavertaisesti. Pakolaisavun suositukset hallitusohjelmaan 2019-2023 pyrkivät harkittuun pakolaispolitiikkaan, joka on linjassa kansainvälisten sopimusten ja ihmisoikeuksien kanssa.

Hallitus julkisti joulukuussa 2015 turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman, joka johti sekä lainsäädäntö- että käytäntömuutoksiin. Tehdyt ratkaisut ovat johtaneet siihen, että Suomen turvapaikkakäytännöistä on tullut Euroopan rajoittavampia. Muutos ei johdu yhdestä yksittäisestä päätöksestä vaan lukuisista valinnoista, joita sekä poliittiset päättäjät että viranomaiset ovat tehneet.

Turvapaikkamenettelyn tarkoitus on turvata, että hakijoiden joukosta tunnistetaan ne, joilla on tarve kansainväliseen suojeluun. Myös kielteiset turvapaikkapäätökset ja niitä seuraavat palautukset ovat osa turvapaikkajärjestelmään. Pakolaisavun vaikuttamistyön päällikkö Ida Schaumanin mukaan linjausten ja lakimuutosten vuoksi on kuitenkin suuri riski, että käännytettävien joukossa on kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä.

”Turvapaikkamenettelyn muutokset eivät saa johtaa kaikkein heikommassa asemassa ja todellisen turvapaikan tarpeessa olevien oikeuksien rikkomiseen. Tällä hetkellä olisi erityisen tärkeää, että turvapaikkamenettelyn nykytila selvitetään ja selvityksen perusteella lähdetään rakentamaan erilaista pakolaispolitiikkaa uudella hallituskaudella.” Schauman sanoo.

Muutosten keskeisinä aiheina on ollut muun muassa humanitaarisen suojelun poistaminen, oikeusavun mahdollisuuden heikentäminen turvapaikanhaun ratkaisevassa alkuvaiheessa ja perheenyhdistämisen kriteerien rajoittaminen. Pakolaisapu kehottaa muun muassa pakolaiskiintiön nostamista vähintään 2 000:een.

”Kiintiöpakolaisjärjestelmä tarjoaa pakolaisille turvallisen reitin Suomeen. Turvallisia väyliä tarvitaan etenkin nyt, kun perheenyhdistämisestä on hyvin vaikeaa”, Schauman muistuttaa.

Pakolaisten ahdinko on saavuttanut ennennäkemättömät mittasuhteet. Suomi on kansainvälisten sopimusten puitteissa sitoutunut tarjoamaan suojelua sitä tarvitseville. Siksi Pakolaisapu esittää kolme konkreettista tavoitetta uudelle hallituskaudelle: nostetaan pakolaiskiintiö vähintään 2 000:een, mahdollistetaan perheenyhdistäminen poistamalla toimeentuloedellytys kansainvälistä suojelua saaneilta ja taataan turvapaikanhakijoiden oikeus oikeusapuun koko turvapaikkaprosessin ajan.

Lue lisää: Suomen Pakolaisavun suositukset hallitusohjelmaan 2019-2023