Pakolaisapu palkitsee innovatiivisen kotoutumisteon

Pakolaisavun Kaveriksi-tapahtumassa olevia henkilöitä juttelemassa

Suomen Pakolaisapu jakaa tänä vuonna toista kertaa Vuoden kotoutumisteko -tunnustuksen esimerkillisesti kotoutumista edistäneelle teolle. Esityksiä toivotaan tällä kertaa erityisesti kotoutumisen kentän teknologisista innovaatioista.

Lisääntyvä maahanmuutto luo entistä suuremman tarpeen kotouttamisteoille ja -palveluille. Vuoden kotoutumisteko- tunnustuksella Suomen Pakolaisapu haluaa kannustaa kotouttamistyötä tekeviä tahoja kehittämään ja jakamaan hyviä käytäntöjä kotoutumisen edistämiseksi.

“Hyvä kotoutuminen on yksilön ja yhteiskunnan kannalta avaintekijä. Suomessa kehitetään monia innovatiivisia ratkaisuja kotoutumisen edistämiseksi. Haluamme antaa näille lisää näkyvyyttä ja innostaa uusia tahoja mukaan kotouttamiseen”, Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen sanoo.

Vuosina 2015-2018 on Suomessa tehty yli 30 000 kotoutumissuunnitelmaa. Maahanmuuton kasvu on johtanut siihen, että laajempi joukko toimijoita tekee kotoutumista tukevaa työtä. Pakolaisavun kotimaan ohjelmajohtaja Ben Malinen pitää kehitystä positiivisena ja muistuttaa, että kotoutuminen edellyttää paitsi maahanmuuttajan aktiivisuutta, myös vastaanottavan yhteiskunnan mukautumista uuteen tilanteeseen.

”Kotoutuminen ei onnistu pelkästään julkisen sektorin voimalla – siihen tarvitaan meitä kaikkia. On ollut ilo nähdä, kuinka moni järjestö ja yritys on lähtenyt innokkaasti mukaan kotoutumista tukevaan työhön viime vuosina – tätä kehitystä haluamme kannustaa ja tukea”, sanoo Malinen.

Vuoden kotoutumisteko voi olla esimerkiksi koulutusta, tiedon jakamista, työelämään pääsyn edistämistä, palveluiden saatavuuden parantamista tai hyvien väestösuhteiden rakentamista. Tänä vuonna esityksiä toivotaan ennen kaikkea kotoutumisen kentän teknologisista innovaatioista.

”Tunnustuksen saaja voi olla vaikkapa sähköinen palvelumalli tai nettisovellus, jolla edistetään kotoutumista, pakolaisten ja siirtolaisten yhdenvertaisuutta tai mahdollistetaan aktiivinen toimijuus yhteiskunnassa. Esityksiä tunnustuksen saajaksi kannattaa tehdä ennakkoluulottomasti”, kannustaa Malinen.

Vuoden kotoutumisteko 2018 -tunnustus jaetaan Helsingissä 18. syyskuuta 2018 kotoutumisen suurtapahtumassa Integration 2018. Ehdotusten tulee lähettää viimeistään 31.8.2018. Tunnustuspalkinnon saajasta päättää Suomen Pakolaisapu ry:n hallitus.

Vuoden kotoutumisteon säännöt 2018

Vuoden kotoutumisteko -tunnustuksen saajaksi voi ehdottaa yrityksiä, kuntia, hankkeita tai organisaatioita. Yritys, kunta, hanke tai organisaatio voi myös itse ehdottaa tunnustusta tekemälleen kotoutumistoiminnalle. Yksityishenkilö ei voi hakea tunnustusta itselleen oman kotoutumisensa onnistumisesta.

Ehdotuksessa tulee olla tiivis kuvaus siitä, mitä tunnustuksen arvoista on tehty ja miksi kyseistä tahoa esitetään tunnustuksen saajaksi. Lisäksi tulee ilmaista ehdokkaan suostumus mahdollisen tunnustuksen vastaanottamiseen. Ehdokkaan on oltava käytettävissä tunnustuksenjakotilaisuudessa sekä valmis antamaan medialle haastatteluita.

Tunnustuksen hakuhetkellä mahdollisen tunnustuksen saajan tulee olla edelleen aktiivisesti jatkamassa toimintaa, jolle tunnustusta haetaan. Palkinto voidaan myöntää myös toiminnalle, joka on jo päättynyt, mutta jota joku toinen taho hyödyntää kotouttamisessa.

Ehdotuksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ehdotusten tekeminen on kaikille avointa ja ehdokasasettelua eri puolilta Suomea rohkaistaan.

Tunnustuksen saajasta päättää Suomen Pakolaisapu ry:n hallitus. Tunnustus jaetaan Helsingissä 18. syyskuuta 2018.

Tunnustusta voi hakea uudelleen seuraavalla hakukerralla.

Ehdotusten tulee olla perillä Suomen Pakolaisavussa 31.8.2018 klo 23.59 mennessä. Ehdotukset lähetetään osoitteeseen: toimisto@pakolaisapu.fi otsikolla ”Vuoden kotoutumisteko 2018”.

Lisätietoja:

Ben Malinen
Kotimaan ohjelmatyön johtaja
044 761 3721, ben.malinen@pakolaisapu.fi