Empatialupaus View

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Taneli Kalliokoski

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

116

Puolue

Suomen Keskusta

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Ilman empatiakykyä päätöksistä tulee armottomia ja pieni ihminen jää unholaan. Kaikista täytyy pitää huolta!

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Veronika Honkasalo

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

7

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Vihapuhe on yhä kasvava ongelma Suomessa. Siitä kärsivät ennen kaikkea naispuoliset ja vähemmistöön kuuluvat poliitikot, kansalaisaktivistit, tutkijat ja toimittajat. Meidän kaikkien vastuulla on luoda turvallista ilmapiiriä, kitkeä vihapuhetta ja vaatia, että vihapuheeseen puututaan myös valtion tasolta ennaltaehkäisevästi ja sen tutkimiseen on tarvittavat resurssit. Suomi on mennyt taaksepäin ihmisoikeuksien kunnioittamisessa viime vuosina. Nyt tarvitsemme ihmisoikeuksien kunnianpalautuksen!

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Li Andersson

Vaalipiiri

Varsinais-Suomi

Ehdokasnumero

19

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Yhteiskunnan pahimpia uhkia on se, että ihmiset alkavat näkemään toisiaan vihollisina. Vastakkainasettelun sijasta tarvitaan lisää empatiaa ja lisää tasa-arvoa.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Perttu Jussila

Vaalipiiri

Pirkanmaa

Ehdokasnumero

201

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Yhteiskunnan polarisoituminen ei johda ikinä mihinkään hyvään. Meidän tulee kuunnella hädänalaisia ja auttaa heitä. Se on olennainen osa ihmisyyttä.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Anna Vuorjoki

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

22

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Toivon, että voisimme yhdessä rakentaa Suomea, jossa kaikilla ihmisillä on hyvä olla. Empatia merkitsee kykyä eläytyä myös niiden ihmisten maailmaan, joiden tilanne, kokemukset ja tarpeet ovat erilaisia kuin minun. Empatian kautta tulee mahdolliseksi ymmärtää, mitä toiset ihmiset tarvitsevat elääkseen hyvää elämää, ja se on pohjana toisten ihmisten kunnioittamiselle ja arvostamiselle.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Katja Kotalampi

Vaalipiiri

Pirkanmaa

Ehdokasnumero

181

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Suomi tarvitsee lisää empatiaa, sillä nykyinen ajattelu on ajanut meidät erilaisiin leireihin vastustamaan muita sekä nostamaan omaa asiaansa muiden yläpuolelle. Meitä kaikkia tarvitaan ja empaattinen keskustelu, jossa voimme kuulla toinen toisemme ja luoda maailmaa sen pohjalta on paras ratkaisu Suomelle.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Ville Savonlahti

Vaalipiiri

Varsinais-Suomi

Ehdokasnumero

155

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Suomessa politiikkaa vaivaa empatiavaje. Maahanmuuttajista puhutaan taakkana ja tulonsiirtojen varassa eläviä halutaan kontrolloida yhä vahvemmin. Ihmisoikeudet ovat jääneet sivurooliin, kun sotea on pelastettu ja valtiontaloutta tasapainotettu.

Tämä suunta on käännettävä tulevalla vaalikaudella.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Johanna Karimäki

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

415

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Hädässä olevia lähimmäisiä on autettava. Ihmisarvo on jakamaton ja kirjattu ihmisoikeusjulistuksiin. Sivistyneen valtion velvollisuus on noudattaa niitä.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Miikka Keränen

Vaalipiiri

Lappi

Ehdokasnumero

83

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Ilmastokriisin torjunta ja luonnon monimuotoisuuden heikentymisen estäminen ovat ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä. En kuitenkaan usko, että niissä onnistutaan vain teknisillä ratkaisuilla, vaan koko yhteiskunnan on muututtava ja kaikki on otettava mukaan. Olemme saman planeetan asukkaita, ja meidän on pidettävä toisistamme huolta.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Kasper Kivistö

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

35

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Ympäristö, jossa ketään ei syrjitä tai jätetä ulkopuolelle, on turvallisempi kaikille. Tulevaisuuden haasteet kuten ilmastonmuutos uhkaavat koko ihmiskuntaa, joten sen torjumiseksi meidän on tehtävä yhteistyötä.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Elina Rantanen

Vaalipiiri

Varsinais-Suomi

Ehdokasnumero

153

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Empatia on hyvän yhteiskunnan perusta. Kyky asettua toisen asemaan ja miettiä, miltä maailma näyttäytyy heikoimmassa asemassa olevien kannalta, on edellytys inhimilliselle ja kestävällä päätöksenteolle.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Antti Yrjölä

Vaalipiiri

Oulu

Ehdokasnumero

39

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Demokratian oikeutuksen ja toimivuuden kannalta on tärkeää, että eri jossakin asiassa eri mieltä olevat tahot voivat löytää yhteisymmärryksen jossakin toisessa asiassa. Tämä edellyttää kykyä erottaa asiat ja niiden puolesta puhuvat ihmiset toisistaan ja tahtoa tarkastella maailmaa myös muista kuin vain omasta näkökulmasta.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Mari Kauhaniemi

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

417

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Hyvinvointi ei jakaudu Suomessa tasan. On surullista, että köyhyys ja syrjäytyminen ovat yhä useammin ylisukupolvinen ilmiö. Haluan olla mukana tekemässä inhimillisempää, tasa-arvoisempaa ja vastuullisempaa politiikkaa yhdenvertaisemman Suomen puolesta!

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Mari Kousa-Kuusisto

Vaalipiiri

Varsinais-Suomi

Ehdokasnumero

147

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Kyky asettua toisen ihmisen asemaan, kuulla, kuunnella ja tulla kuulluksi ovat asioita, jotka ovat pohjimmiltaan mitä suurimmassa määrin ihmisyyden perustaa.
Empatiaa tarvitaan jokaisessa kohtaamisessa, koskaan et tiedä, mitä toinen on kokenut tai läpikäynyt. Empatiakykyä tarvitaan myös päätöksenteossa, tämä on välttämätöntä myös ihmisoikeuksien kannalta.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Olli-Poika Parviainen

Vaalipiiri

Pirkanmaa

Ehdokasnumero

206

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Reilumpi tulevaisuus rakennetaan yhdessä, dialogisesti ja muita kunnioittaen. Jotta yhteiskuntamme toimisi eettisesti, kestävästi ja ihmisoikeusperusteisesti kaikissa tilanteissa, on myös päättäjien kyettävä näkemään asioita eri näkökulmista. Empaattinen päätöksenteko ei tarkoita sinisilmäisyyttä, vaan laajaa ymmärrystä asioista. Esimerkiksi hyvät vöestösuhteet ja lopulta koko yhteiskunnan kestävyys punnitaan sen kyvyssä empaattisuuteen.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Merve Caglayan

Vaalipiiri

Pirkanmaa

Ehdokasnumero

196

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Olen aina uskonut politiikassa siihen, että pääsemme eteenpäin asettamalla itsemme toisen ihmisen asemaan. Se ei ole aina helppoa, sillä meidän on mahdotonta ymmärtää mitä toinen on joutunut kokemaan jos emme koskaan itse ole joutuneet kokemaan vastaavaa. Siksi empatia on tärkeää; meidän pitää pystyä kuuntelemaan heitä, joilla on kerrottavaa. Minulle poliitikkona tärkeintä on kuunteleminen. Siksi myös empatialupaus on sydäntäni lähellä, sillä miksi teen politiikkaa, jos en ihmisiä varten?

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Irina Tuokko

Vaalipiiri

Keski-Suomi

Ehdokasnumero

27

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Mielestäni Suomen poliittistakulttuuria on jo pidemmän aikaa vaivannut empatiavaje. Vain empatialla eli kyvyllä asettua toisen ihmisen asemaan ja kohdata toinen inhimillisyydellä, avoimuudella ja aidolla läsnäololla, voimme rakentaa kestävää hyvinvointia, oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta sekä rauhaa. Ei tehdä muureja vaan rakennetaan siltoja.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Sameli Sivonen

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

42

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Ilman empatiaa on mahdotonta tehdä reilua ja oikeudenmukaista politiikkaa. Yhteiskunta on vahvimmillaan silloin, kun nähdään jokaisen itseisarvo yhteiskunnan jäsenenä sen sijaan, että arvostetaan ihmisiä veronmaksukyvyn tai varallisuuden perusteella.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Veli Liikanen

Vaalipiiri

Kaakkois-Suomi

Ehdokasnumero

31

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Rikas ja onnellinen on se yhteiskunta, joka ei syrji ketään. Meidän kaikkien on harjoiteltava toisen asemaan asettumista ja erilaisuuden ymmärtämistä. Niin voimme torjua esimerkiksi rasismia, jonka kohteeksi aivan liian moni Suomessa asuva joutuu.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Ninni Pehkonen

Vaalipiiri

Pirkanmaa

Ehdokasnumero

207

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Ihan jokaisen tulee tulla kuulluksi juuri sellaisena kuin on, omana arvokkaana itsenään. Yhdenvertaisuuden vuoksi politiikka kaipaa lisää empatiaa.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Riina Lumme

Vaalipiiri

Varsinais-Suomi

Ehdokasnumero

149

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Edessämme on niin suuria haasteita, etteivät ne ratkea sillä, että jokainen huolehtii vain itsestään. Me saimme kerran apua kun olimme itse pulassa, nyt on meidän vuoromme osoittaa solidaarisuutta ja ymmärrystä siitä, että olemme yhdessä vastuussa yhteisestä tulevaisuudestamme. Sivistynyt yhteiskunta pitää kaikki mukana, meillä ja muualla.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Johannes Koski

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

59

Puolue

Feministinen puolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Kun luen viime viikkojen uutisia siitä että tuloerot vain kasvavat, siitä miten hallitus pohtii kansainvälisten sopimusten kiertämistä ja toisaalla siitä miten miljardileikkaukset ja yksityistämisvimma ovat saattaneet tuhannet vanhukset hengenvaaraan, koen että juuri nyt Suomen politiikassa tarvitaan lisää myötätuntoisia auttajia. Tarvitaan enemmän empatiaa.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Eva Tawasoli

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

437

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Olen itse tullut Suomeen pakolaisena. Ennakkoluulojen ja eriarvoisen kohtelun kohteeksi joutuminen ovat valitettavasti osa monen maahanmuuttajan arkielämää. Tarvitsemme asennemuutosta ja empatiakyvyn vahvistamista, jotta ihminen nähdään ihmisenä.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Saara Ilvessalo

Vaalipiiri

Varsinais-Suomi

Ehdokasnumero

146

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Empatia on ihmisyyden perusta, ja sitä tarvitaan kaikkialla elämässä, myös päätöksenteossa. Meidän pitää ymmärtää, että loppujen lopuksi jokaisella ihmisellä on samoja pelkoja ja toiveita elämässä. Kaikissa päätöksissä on tärkeää voida eläytyä toisen ihmisen asemaan.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Amanda Pasanen

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

39

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Jos Suomessa ja maailmassa olisi enemmän empatiaa meillä tuskin olisi köyhyyttä tai syrjintää tai nykyisiä ympäristöongelmia. Maailma olisi parempi paikka meille kaikille.

Jaa ehdokkaan empatialupaus