#empatialupaus

 

Äänestimme eduskuntaan lisää empatiaa!

Empatia on…

…kyky osallistua toisen ihmisen maailmaan ajatuksin, tuntein ja teoin. Olemme valtavien globaalien haasteiden äärellä. Ne vaativat ratkaisuja, jotka perustuvat erilaisten ihmisten kohtaamiseen, osallistumiseen ja toistensa ymmärtämiseen.

Olemme havainneet, että pakolaisuuden ja siirtolaisuuden ympärillä käytävästä keskustelusta puuttuu usein halua samastua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää muiden näkökulmia. Maahan muuttaneet kohtaavat edelleen paljon ennakkoluuloja ja eriarvoista kohtelua.

Usein empatiaa koetaan erityisesti läheisiä ja samankaltaisia ihmisiä kohtaan. Erilaisten ja kaukaisempien ihmisten tunteiden ja ajatusten ymmärtäminen on haastavampaa. Myös politiikassa ollaan herkemmin empaattisia oman sisäryhmän jäsenille ja kuunnellaan erityisesti heitä. Tämä näkyy poliittisessa päätöksenteossa ja siten konkreettisesti niiden ihmisten elämässä, jotka jäävät empatian piirin ulkopuolelle.

Nostamme empatialupauksen tehneiden kansanedustajien empaattisia tekoja esille vaalikauden aikana.

 

Tässä ovat Suomen empaattiset kansanedustajat, jotka ovat tehneet empatialupauksen. Toivomme heiltä empaattisia päätöksiä ja kohtaamisia vaalikaudella 2019-2023.

Empatialupauksella he ovat luvanneet:

  • olla empaattisia kaikkia ihmisiä ja väestöryhmiä kohtaan
  • edistää kunnioittavaa kansalaiskeskustelua, eikä osaltaan lisää ihmisten välistä vastakkainasettelua
  • tehdä poliittisia päätöksiä ihmisyyttä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Nejdet Karadag

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

117

Puolue

Suomen Keskusta

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Empatiaa maahanmuuttajia kohtaan! Etenkin Suomessa työ elämässä olevat, hyvin integroituneet maahanmuuttajat tarvitsevat empatiaa. Pienen ryhmän tai yksilön tekemät rikokset vaikuttavat meidän tavallisten uussuomalaisten arkeen. Toivottavasti jatkossa tämä ongelma paranee.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Petra Malin

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

13

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Empatia on kykyä asettua jonkun toisen asemaan: paitsi toisten ihmisten, myös tulevien sukupolvien ja eläintenkin. Meidän on kyettävä tekemään politiikkaa, jossa me suhtaudumme toisiimme empaattisesti ja meidän kaikkien yhteistä tulevaisuutta turvaten. Muiden ihmisyyden kyseenalaistaminen on vaarallinen tie, sekä muille että itselle. Viha syö sisältä.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Heta Tuura

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

20

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Jotta kohtelisimme ihmisiä paremmin.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Henna Partanen

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

426

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Empatia on välittämistä, toisten asemaan asettumista, kuuntelemista, ymmärtämistä ja auttamista. Empatia on rakkautta ja ilman sitä meillä ei ole mitään taistelemisen arvoista. Arvoilmapiiri on paikoin muuttunut hyvinkin kylmäksi ja suvaitsemattomaksi erilaisia ihmisiä kohtaan. Rasismi, ilkeily, vähättely ja syrjiminen vievät aivan turhaan energiaa kaikilta, kun sen sijaan voisimme nostaa ja tukea toinen toistamme. Yhdessä olemme kokoamme suurempia.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Jaakko Mustakallio

Vaalipiiri

Pirkanmaa

Ehdokasnumero

204

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Ilman empatiaa ei ole kykyä asettua toisen asemaan ja ilman kykyä asettua toisen asemaan ei voi tulla hyviä poliittisia päätöksiä.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Arja Karhuvaara

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

205

Puolue

Kansallinen Kokoomus

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Lähimmäisen asemaan asettumisen kyky on ihmisyyttä, joka tulisi oppia kokemuksen kautta jo pienenä. Vanhemmuuden tukemisella ja tunnetaitojen huomioimisella kaikessa kasvatuksessa kyky empatiaan vahvistuu ja voimme kohdella toisiamme kunnioittavasti ja myötäeläen.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Alviina Alametsä

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

24

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Eduskunnan päätösten tarkoituksen pitäisi olla ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin parantaminen. Empatiavaje estää esimerkiksi köyhyyden, syrjinnän ja mielenterveyden ongelmien torjumista. Jos politiikassa ja Suomessa olisi enemmän empatiaa, voisimme paremmin.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Kati Juva

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

32

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Vihapuhetta on liikaa, keskusteluissa ihmiset puhuvat toistensa ohi, eri mieltä olevia demonisoidaan. Tarvitsemme toisen ihmisen kunnioitusta ja ymmärrystä. Suomi tarvitsee meitä kaikkia.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Irja Remekselä

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

17

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Päätöksentekijöillä olisi hyvä olla emaptiakykyä enemmän, jotta he pystyisivät näkemään tekemiensä päätösten seuraukset laajemmassa kuvassa. Elämä on moninaistunut monellakin tapaa. Mitä enemmän ihmisillä on empatiakykyjä sitä vähemmän on eriarvoistumisen tunnetta - siis sitä muuta kuin taloudellista.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Atte Harjanne

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

28

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Paheneva polarisaatio ja jako meihin ja muihin rapauttaa oikeastaan kaikkea hyvää mitä meillä on, ja on uhka rakentavan politiikan tekemiselle.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Lauri Linna

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

11

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Empatia vähentää vastakkainasettua, vihaa ja syrjintää. Empatia auttaa ymmätämään toista ihmistä ja toimimaan tavalla, joka on myös hänelle hyväksi. Empatia auttaa meitä tekemään Suomesta entistä yhdenvertaisemman ja onnellisemman.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Sirkku Ingervo

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

8

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Empatia muuttaa maailmaa paremmaksi.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Noora Shingler

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

40

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Koko maailma tarvitsee empatiaa. Nykyaikaa ilmentävät kovat arvot ja asenteet. Empatia ja toisten huomioonottaminen ei ole keneltäkään pois –– päinvastoin. Se lujittaa yhteisöllisyyttä, rakentaa uusia siltoja, luo turvaa ja vahvistaa yhteistä suuntaamme. Meillä ei ole varaa olla käyttämättä tällaista voimavaraa!

Jaa ehdokkaan empatialupaus