#empatialupaus

 

Äänestimme eduskuntaan lisää empatiaa!

Empatia on…

…kyky osallistua toisen ihmisen maailmaan ajatuksin, tuntein ja teoin. Olemme valtavien globaalien haasteiden äärellä. Ne vaativat ratkaisuja, jotka perustuvat erilaisten ihmisten kohtaamiseen, osallistumiseen ja toistensa ymmärtämiseen.

Olemme havainneet, että pakolaisuuden ja siirtolaisuuden ympärillä käytävästä keskustelusta puuttuu usein halua samastua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää muiden näkökulmia. Maahan muuttaneet kohtaavat edelleen paljon ennakkoluuloja ja eriarvoista kohtelua.

Usein empatiaa koetaan erityisesti läheisiä ja samankaltaisia ihmisiä kohtaan. Erilaisten ja kaukaisempien ihmisten tunteiden ja ajatusten ymmärtäminen on haastavampaa. Myös politiikassa ollaan herkemmin empaattisia oman sisäryhmän jäsenille ja kuunnellaan erityisesti heitä. Tämä näkyy poliittisessa päätöksenteossa ja siten konkreettisesti niiden ihmisten elämässä, jotka jäävät empatian piirin ulkopuolelle.

Nostamme empatialupauksen tehneiden kansanedustajien empaattisia tekoja esille vaalikauden aikana.

 

Tässä ovat Suomen empaattiset kansanedustajat, jotka ovat tehneet empatialupauksen. Toivomme heiltä empaattisia päätöksiä ja kohtaamisia vaalikaudella 2019-2023.

Empatialupauksella he ovat luvanneet:

  • olla empaattisia kaikkia ihmisiä ja väestöryhmiä kohtaan
  • edistää kunnioittavaa kansalaiskeskustelua, eikä osaltaan lisää ihmisten välistä vastakkainasettelua
  • tehdä poliittisia päätöksiä ihmisyyttä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Tea Törmänen

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

236

Puolue

Liberaalipuolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Tarvitsemme lisää empatiaa kaikkea elävää kohtaan, jotta biodiversiteettikato saadaan pysäytettyä ja ilmastonmuutos selätettyä oikeudenmukaisella tavalla.

Tarvittavat ratkaisut vaativat yhteistyötä yli puoluerajojen ja meidän on keskityttävä yhteisiin nimittäjiin eroavaisuuksien sijaan.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Lauri Alhojärvi

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

405

Puolue

Feministinen puolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Liian pitkään on politiikkaa tehty kvartaalikapitalismin kylmän ja lyhytnäköisen voitontavoittelun ehdoilla. Politiikka tarvitsee suunnanmuutoksen. Kaiken poliittisen päätöksenteon lähtökohtana tulee olla ihmisen ja ympäristön hyvinvointi. Ihmiskunta tarvitsee kilpailun ja muurien sijaan yhteistyötä ja keskustelua.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Maria Ohisalo

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

37

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Poliitikon on toimittava niin, että eri ihmiset ovat lain edessä samanarvoisia. Poliitikon on myös esimerkiksi kielenkäytöllään kunnioitettava kaikkia ihmisiä ja toiminnassaan ymmärrettävä erilaisia elämäntilanteita. Valitettavasti tämä ei vielä toteudu ja politiikan piirissä toimii esimerkiksi avoimesti rasistisia toimijoita, jotka haluavat sulkea osan ihmisistä ulkopuolelle.

Minä en halua harvojen Suomea, vaan haluan rakentaa yhdenvertaista Suomea. Haluan tehdä empaattista politiikkaa ja Suomea.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Simo Toivanen

Vaalipiiri

Häme

Ehdokasnumero

128

Puolue

Seitsemän tähden liike

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Vastakkainasettelun aika on ohi. Meidän kaikkien on ymmärrettävä, että emme ole tai voi olla joko "suvakkeja" tai rasisteja. On olemassa se keskitie, joka meidän on löydettävä. Hädässä olevia on autettava, mutta järkevästi.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Tuija Järvinen

Vaalipiiri

Savo-Karjala

Ehdokasnumero

76

Puolue

Seitsemän tähden liike

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Jotta ehkäisisimme kansalaisten mielenterveys ongelmia tulevaisuudessa.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Mari Säisä

Vaalipiiri

Varsinais-Suomi

Ehdokasnumero

126

Puolue

Feministinen puolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Demokratia ja vaalirauha on vaarassa. Tarvitaan kaikkien äänien kuulijoita ja yhteistyötä.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Saara Huhmarniemi

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

411

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Empatian ja myöteläminen sekä näiden taitojen vahvistaminen on Suomessa juuri nyt erittäin tärkeää, kun rasismi ja vihapuhe ovat yleistyneet ja arkipäiväistyneet.

Empatia auttaa meitä myös tekemään paremmin yhteistyötä ja kohtaamaan ja ratkaisemaan monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia sekä huolehtimaan siitä, että heikoimmassa asemassa olevista pidetään huolta.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Matti Laitinen

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

125

Puolue

Suomen Kommunistinen Puolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Jokaista ihmistä on kohdeltava tasavertaisesti, koska jokaisen ihmisen elämä on arvokas ja ainutkertainen.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

kaija kiessling

Vaalipiiri

Varsinais-Suomi

Ehdokasnumero

107

Puolue

Suomen Kommunistinen Puolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Empatialla voit oppia ymmärtämään myös toisia näkökulmia ja oppia kuuntelemaan ja keskustelemaan vuorovaikutteisesti.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Taru Hallikainen

Vaalipiiri

Oulu

Ehdokasnumero

100

Puolue

Feministinen puolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Kaikki tarvitsevat myötätuntoa ja empatiaa. Ne vaikuttavat myönteisesti omaan, toisten ja koko yhteiskunnan hyvinviintiin.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Terhi Heimonen

Vaalipiiri

Oulu

Ehdokasnumero

101

Puolue

Feministinen puolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Yhteiskunnassamme on tällä hetkellä vallalla hyvin kylmät ja kovat arvot: Jokaisen tulisi pärjätä omillaan ja ihmisiä ajatellaan vain kuluerinä. Politiikkaa tehdään etuoikeutetuille. Tähän on saatava muutos!

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Marko Tapani Parkkinen

Vaalipiiri

Keski-Suomi

Ehdokasnumero

55

Puolue

Piraattipuolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Suomi tarvitsee empatiaa. Täällä on meininki, että kaverille ei jätetä. Ennen se oli ”kaveria ei jätetä”

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Stacy Siivonen

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

93

Puolue

Suomen Kommunistinen Puolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Minä toimin lähinnä älyn ohjaamana. Empatia on minulle tapa toimia, millä on järjelliset, tieteelliset perusteet. Suomessa sekotetaan välinpitämättömyys vapaamielisyyteen. Se on johtanut yhteiskuntaan, jossa häikäilemättömät sortavat muita.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Riikka Nieminen

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

224

Puolue

Piraattipuolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Me olemme muutoinkin "kateellinen kansa", se ei takaa kenellekään hyvinvointia ja sitä kyllä tarvitaan. Olen itse vamamisaktivisti ja huomannut monesti, että useat ihmisryhmät kyllä helposti syrjäytetään, ellei ole ketään heidän uoliaan pitämässä ja aina sen ei todellakaan tarvitse tulla "omien joukosta", joten empatia auttaa!

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Ari Sulopuisto

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

70

Puolue

Suomen Kommunistinen Puolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Arvelen, että ainakin melkein kaikki riidat olisi selvitettävissä myönteisesti, jos osattaisiin edes osittain asettua kiistakumppanin asemaan.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Riitta Tynjä

Vaalipiiri

Keski-Suomi

Ehdokasnumero

92

Puolue

Suomen Kommunistinen Puolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Empatian avulla kykenemme paremmin ymmärtämään erilaisuutta ja omista näkökannoistamme poikkeavia ajatuksia. Se on hyvä keino vihapuhetta vastaan.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Sirpa Acquah

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

395

Puolue

Feministinen puolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Lisäämään ymmärrystä ja välittämään toinen toisistamme enemmän ilman ennakkoluuloja ja syrjintää.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Ano Väisänen

Vaalipiiri

Kaakkois-Suomi

Ehdokasnumero

111

Puolue

Suomen Kommunistinen Puolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Keskinäisen vihan välttämiseksi. Asiat riitelevät eivät ihmiset.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Severi Virolainen

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

75

Puolue

Liberaalipuolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Empatia on hyväntahtoisen ja kaikki huomioon ottavan yhteiskunnan perusenergia.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Arto Viitaniemi

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

97

Puolue

Suomen Kommunistinen Puolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Rasismi ja muukalaisviha ovat tuomittavia. Tarvitaan ihmisten keskinäisen kunnioittamisen syventämistä ja kanssakäymisen lisäämistä. Empatiaa kaikkialle.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Minna Karvonen

Vaalipiiri

Pirkanmaa

Ehdokasnumero

81

Puolue

Feministinen puolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Empatia on taito, jota voi opetella ja opettaa. Tänä päivänä tämän taidon tärkeys korostuu, kun ääntä saavat vastakkainasettelu, syyttely, vihapuhe ja rasismi.

Uskon, että rasismin taustalla on usein pelko ja tietämättömyys. Moniulotteiset asiat yksinkertaistetaan, ja tehdään erilaisesta vihollinen. Empatiataitoja lisäämällä opimme enemmän siitä, mikä meitä yhdistää - jolloin voimme samaistua - sekä siitä, että erilaisuus ei ole uhka vaan normaali olotila ja jopa rikkaus.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Emilia Taskinen

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

63

Puolue

Feministinen puolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Empatia on se kyky, jolla saamme yhteisvoimin apua tarvitsevat jaloilleen ja löytämään oman paikkansa yhteiskunnasta. Empatia auttaa meitä arvostamaan toisenlaisista lähtökohdista tulevia ja olemaan avoimia toisia kohtaan. Politiikka on täynnä talouden lukuja ja teknisiä lakipykäliä. Päättäjien tulee kuitenkin muistaa, että politiikkaa tehdään ihmisten ehdoilla.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Elina Sagne-Ollikainen

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

62

Puolue

Feministinen puolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Toisista välittäminen ei ole itsensäselvyys ajassa jossa individualismi kukoistaa. Meidän on pidettävä kiinni siitä että kohtelemme toisiamme hyvin ja pyrimme ymmärtämään eri lähtökohtia ja näkökulmia. Emme saa antaa tilaa syrjinnälle, rasismille ja epäkunniottavalle käytökselle. Tarvitsemme politiikkoja jotka tuovat myötätuntoa ja ystävällisyyttä politiikkaan. Suomen on kunnoitettava jokaisen ihmisoikeuksia ja suojeltava ihmisiä haastavissa elämäntilanteissa, omia kansalaisia ja heitä jotka sodan tai konfliktien takia pakenevat omasta kotimaastaan. Siltoja- ei muureja! Tehdään yhdessä Suomesta maailman ystävällisin maa.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Ossi Nyman

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

61

Puolue

Feministinen puolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Empaattinen ihminen pystyy puhumaan kipeistä ja vaikeista asioista pahoittamatta kenenkään mieltä, sillä hänen sanoissaan ei ole piilossa vihaa tai katkeruutta, eikä hän aja vain oman ryhmänsä etua. Politiikassa tällaiset sillanrakentajat ovat kullan arvoisia.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Eva Biaudet

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

179

Puolue

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on yhdenvertaisuuden perusta ja antaa jokaiselle saman arvon tulla huomioiduksi, osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin. Se on perusta luottamukselle yhteiskuntaan ja toisiimme. Kyky tuntea empatiaa on tie ymmärtää miltä toisesta tuntuu ja miten tärkeää on ottaa se huomion, jotta jokaisen ihmisarvo ja oikeudet ovat todellisia arjessakin.

Jaa ehdokkaan empatialupaus