Pakolaisavun hygieniakoulutukset aloitettiin myös Liberiassa – Tavoitteena kouluttaa 15 000 ihmistä

Liberian hygieniakoulutus koronavirusta vastaan

YK:n sosiaali- ja terveysneuvosto UNECA arvioi, että Afrikassa koronaviruksen aiheuttamien kuolemien määrä tulee olemaan jotain 300 000 ja 3,3 miljoonan väliltä riippuen siitä, miten tehokkaasti viruksen leviäminen pystytään estämään.

Suomen Pakolaisapu tekee väsymätöntä työtä viruksen leviämisen hillitsemiseksi toiminta-alueillaan myös Afrikassa. Pakolaisapu on jakanut Ugandassa koulutuksissaan tietoa koronaviruksesta sekä tavoista, joilla voidaan estää pandemian leviämistä. Tähän mennessä koulutuksiin on osallistunut jo 7 000 pakolaista, jotka vievät saadut tiedot ja opit edelleen omille perheilleen ja yhteisöilleen.Koulutuksia toteutetaan nyt myös Liberiassa.

Oikean tiedon levittäminen on erityisen tärkeää maassa, jonka asukkaisiin sisällissodat, ebolaepidemia sekä aiemmin pitkään vallalla ollut korruptoitunut ja ihmisoikeuksia loukkaava hallintotapa ovat jättäneet syvät jäljet. Kansalaisten luottamuspula ja toisaalta aikuisten yleinen lukutaidottomuus hankaloittavat oikean tiedon jakamista, ymmärtämistä ja omaksumista.

Koulutukset toteutetaan yhdessä Pakolaisavun pitkäaikaisen yhteistyökumppanin NAEALin (the National Adult Education Association of Liberia) kanssa Liberian virallisten COVID-19-ohjeiden mukaisesti. Koulutuksilla on tarkoitus tavoittaa 15 000 ihmistä viidessä eri maakunnassa. Koulutukset tavoittavat liberialaisten ohella norsunluurannikkolaisia pakolaisia. Hanke on alkanut keskustelutilaisuuksilla kylissä, joissa Pakolaisavulla on ollut jo aiemmin koulutustoimintaa ja sitä kautta myöskin fasilitaattori, jolle toiminta on entuudestaan tuttua. NAEAL ja Liberian terveysviranomaiset kouluttavat fasilitaattorit uusiin tehtäviin ja antavat heille tarvittavat tiedot, jotta he pystyvät kouluttamaan ja ohjeistamaan kylien asukkaita sekä purkamaan ennakkoluuloja ja oikaisemaan väärää tietoa. Koulutuksia ja ohjeistuksia varten on myös valmistettu materiaalia, jotta oikeaa tietoa saadaan levitettyä mahdollisimman laajasti eri yhteisöissä.

Liberian hygieniakoulutukset on saatu käyntiin nopealla aikataululla. Virallinen lupa aloitukselle saatiin huhtikuun lopussa, ja reilussa kahdessa viikossa materiaalit on saatu valmiiksi, tarvittavat hankinnat tehtyä, NAEALin henkilökunta koulutettua ja kylissä tehty tarvittavat toimenpiteet koulutuksia varten. Varsinaiset koulutukset on aloitettu suunnitellusti ennen toukokuun puoliväliä. Hygieniakoulutushanke kestää kokonaisuudessaan 3-4 kuukautta.

Täältä voit lukea lisää, miten Pakolaisapu torjuu koronaviruksen leviämistä kohdemaissaan ja Suomessa.