#empatialupaus

 

Äänestimme eduskuntaan lisää empatiaa!

Empatia on…

…kyky osallistua toisen ihmisen maailmaan ajatuksin, tuntein ja teoin. Olemme valtavien globaalien haasteiden äärellä. Ne vaativat ratkaisuja, jotka perustuvat erilaisten ihmisten kohtaamiseen, osallistumiseen ja toistensa ymmärtämiseen.

Olemme havainneet, että pakolaisuuden ja siirtolaisuuden ympärillä käytävästä keskustelusta puuttuu usein halua samastua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää muiden näkökulmia. Maahan muuttaneet kohtaavat edelleen paljon ennakkoluuloja ja eriarvoista kohtelua.

Usein empatiaa koetaan erityisesti läheisiä ja samankaltaisia ihmisiä kohtaan. Erilaisten ja kaukaisempien ihmisten tunteiden ja ajatusten ymmärtäminen on haastavampaa. Myös politiikassa ollaan herkemmin empaattisia oman sisäryhmän jäsenille ja kuunnellaan erityisesti heitä. Tämä näkyy poliittisessa päätöksenteossa ja siten konkreettisesti niiden ihmisten elämässä, jotka jäävät empatian piirin ulkopuolelle.

Nostamme empatialupauksen tehneiden kansanedustajien empaattisia tekoja esille vaalikauden aikana.

 

Tässä ovat Suomen empaattiset kansanedustajat, jotka ovat tehneet empatialupauksen. Toivomme heiltä empaattisia päätöksiä ja kohtaamisia vaalikaudella 2019-2023.

Empatialupauksella he ovat luvanneet:

  • olla empaattisia kaikkia ihmisiä ja väestöryhmiä kohtaan
  • edistää kunnioittavaa kansalaiskeskustelua, eikä osaltaan lisää ihmisten välistä vastakkainasettelua
  • tehdä poliittisia päätöksiä ihmisyyttä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Anne Birgitta Puttonen

Vaalipiiri

Keski-Suomi

Ehdokasnumero

94

Puolue

Eläinoikeuspuolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Tarvitsemme lisää empatiaa voidaksemme tehdä inhimillistä rauhantyötä. Meidän tulee olla ihminen ihmiselle ja auttaa hädässä olevaa. Nykyisin kukaan ei kuuntele, ei lääkäri potilastaan, ei naapuri toistaan. Ketään ei saa jättää yksin oli hän kansalaisuudeltaan mikä vain. Eräs yksinäinen vanhus sanoi: "Ei ole tuttuja tuvassa, ei kavereita kartanolla." Hänen takiaan. Ja monen muun.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Mike Jurvélius

Vaalipiiri

Häme

Ehdokasnumero

116

Puolue

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

SOTE-tulokseton mylly kertoo kaiken empatian puutteesta.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Tiina Ollila

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

104

Puolue

Eläinoikeuspuolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Vastakkainasettelu ja kategorisointi aiheuttavat me ja muut -lokerointia, mikä on haitallista, jopa väkivaltaista. Suomi tarvitsee lisää kohtaamista, ymmärrystä ja empatiaa ihmisten välillä ja ihmisten ja muiden eläinten välille. Minä haluan yhteiskunnan, joka on oikeudenmukainen, myötätuntoinen ja rakentava - kaikille. Maailma on yhteinen.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Taru Hallikainen

Vaalipiiri

Oulu

Ehdokasnumero

100

Puolue

Feministinen puolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Empatia ja myötätunto luovat pohjaa inhmilliselle turvallisuudelle ja ihmisoikeuksia kunnioittavalle yhteiskunnalle. Kaiken politiikan tulee perustua ymmärrykseen siitä, millaisia vaikutuksia päätöksillä on ihmisoikeuksille. Empatia, myötätunto ja rakkaus kantavat kohti hyvää tulevaisuutta.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Inka Hopsu

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

410

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Kaikkien tulee olla yhdenvertaisia, ihmisoikeudet ovat jakamattomia ja niiden toteutumisesta pitää pitää kiinni.

Jokainen tarvitsee ystävää, ihmisiä, joihin luottaa ja tukeutua elämässään. Kaikilla ei ole perhettä ja sukua, ainakaan lähellä. Meistä jokainen voi toimia tukena ja perheenyhdistämisen pitäisi olla helpompaa.

Poliitikko voi omilla toimillaan ja puheellaan luoda mukaanottavaa ilmapiiriä. Rasismia vastaan pitää toimia tiukasti.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Olli Kohonen

Vaalipiiri

Oulu

Ehdokasnumero

89

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Ihmisten välinen ymmärrys ja toisten tukeminen lisää hyvinvointia. Yhteiskunnan on tuettava tätä kaikin mahdollisin toimin. Ketään ei saa jättää yksin.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Tuomas Jaanu

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

241

Puolue

Liberaalipuolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Suomessa on vahva yksinpärjäämisen kulttuuri. Tarvitsemme lisää empatiaa, jotta voimme auttaa ja tukea toinen toisiamme. Emme voi ulkoistaa vastuuta välittämisestä kasvottomille yhteisöille tai julkiselle sektorille, vaan meidän tulee voida luottaa toinen toisiimme. Empatiaa voi harjoitella ja kehittää, eikä se ole keneltäkään pois.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Emilia Kankaanpää

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

331

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Sofia Henriksson

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

186

Puolue

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Empatia parantaa elintasoa, yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta. Empatia on elintärkeää sivistyneen yhteiskunnan olemassaololle.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Markus Ojala

Vaalipiiri

Vaasa

Ehdokasnumero

161

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

On tärkeää, että pystyy asettumaan toisen asemaan, kun tekee päätöksiä yhteisistä asioista.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Sebastian Mäki

Vaalipiiri

Varsinais-Suomi

Ehdokasnumero

166

Puolue

Piraattipuolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Suomi tarvitsee lisää empatiaa, jotta meidän olisi mahdollista ymmärtää, tulla ymmärretyiksi sekä tehdä ymmärrykseen perustuvia päätöksiä. Ilman empatiaa emme ole oikeastaan edes tietoisia olentoja.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Mia Patanen

Vaalipiiri

Kaakkois-Suomi

Ehdokasnumero

12

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Toisen ihmisen osaan asettumista sanotaan empatian taidoksi ja kyvyksi.
Se ei ole sääliä, eikä yletöntä ymmärtämistä, eikä poista ihmisen vastuuta omasta elämästään, mutta se on inhimillinen kyky ymmärtää kanssa ihmisiä ja heidän elämäänsä.
Tämä taito on monelta valtaapitävältä täysin hukassa.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Irma Hirsjärvi

Vaalipiiri

Keski-Suomi

Ehdokasnumero

4

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Lainsäädäntö perustuu kykyyn ymmärtää toisen ihmisen elämää. Lainsäädäntö määrittelee elämäämme. Mikään ihmiselämää säätelevä ei voi toimia inhimillisesti ilman empatiaa.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Birgitta Gran

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

325

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Me kaikki tarvitsemme sitä, enemmän tai vähemmän, Kun olemme empaattisia toisiamme kohtaan, kaikien elämä helpottuu.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Matti Aalto

Vaalipiiri

Oulu

Ehdokasnumero

158

Puolue

Suomen Kommunistinen Puolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Ennen muuta me tarvitsemme kaikkien kansojen sisäistä ja keskinäistä solidaarisuutta, proletaarista internationalismia ja yhteistä tietoisuuden tason kohottamista.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Jaana Wessman

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

357

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Viimeisin hallituskausi on ollut melkoista epäempaattisen päätöksenteon juhlaa. Ei olla ymmärretty päätöksiä tehdessä, miten ne vaikuttavat ihmisten arjessa. Seurauksena on ollut epävarmuutta, turvattomuutta ja pahoinvointia, joka sammuttaa empatiaa meissä kaikissa. Nyt on aika kääntää tämä kelkka.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Silvia Modig

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

14

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Suomessa ilmapiiri on koventunut. Tietyt asiat tuntuvat jakavan meitä niin voimakkaasti, ettemme osaa enää kuulla toisiamme ja keskustella. Me tarvitsemme lisää empatiaa, kykyä asettua toisen asemaan.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Anne Kaarina Keronen

Vaalipiiri

Savo-Karjala

Ehdokasnumero

55

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Se on yksinkertaisesti ihmisoikeus- ja ihmisarvokysymys. Sosiaalista ja kulttuurisuutta edistävää.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Noora Knaapila

Vaalipiiri

Vaasa

Ehdokasnumero

156

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Oikeiston toteuttama kova politiikka on vaikuttanut ikävästi myös kansalaisten asenteisiin. Politiikan suunnalla me voimme vaikuttaa myös ihmisten asenteisiin. On tärkeää edistää empatiaa toisia kohtaan ja sitä kautta myös yhteisöllisyyttä.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Paavo Sallinen

Vaalipiiri

Vaasa

Ehdokasnumero

164

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Suomessa ei empatiaan kiinnitetä riittävästi huomiota. Olen iloinen tällaisesta kampanjasta.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Jouni Sirén

Vaalipiiri

Pirkanmaa

Ehdokasnumero

193

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Myötätuntoa ja kykyä ja halua katsoa maailmaa myös muiden näkökulmasta tuskin voi olla liikaa.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Kaisa Korhonen

Vaalipiiri

Savo-Karjala

Ehdokasnumero

56

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Asenteet ja otteet tuntuvat kovenevan. Ilmapiiri on muuttunut tuomitsevaksi ja suvaitsemattomaksi. Meidän pitää rohkaista toisiamme toimimaan yhdessä ihmisten ja ryhmien välisen luottamuksen, ymmärryksen ja yhteistyön saavuttamiseksi. Hyvien ihmisten ei pidä vaieta, vaan puolustaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia aina ja kaikkialla.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Otso Kivekäs

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

34

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Inhimillisen ymmärryksen kasvu perustuu tisten kunnioittamiseen ja pyrkimykseen ymmärtää.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Esa-Jussi Salminen

Vaalipiiri

Keski-Suomi

Ehdokasnumero

58

Puolue

Piraattipuolue

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Hyvinvointiyhteiskunnan tuhoaminen johtuu juuri empatian puutteesta. Epätasa-arvoinen yhteiskunta pakottaa ihmiset pitämään huolta vain läheisimmistä ihmisistä, koska yhteiskunta ei pidä heistä huolta. Hyvinvointiyhteiskunnassa ihmisillä olisi varaa ajatella vaikka ihan tuntemattomienkin ihmisten parasta. Karsea hyväntekeväisyysyhteiskunta, jossa yhteiskunta ei pidä huolta jäsenistään, on totta täällä Venäjällä. Nyt pitää tehdä kaikki, jotta Suomesta ei tulisi toista Venäjää.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Heidi Haataja

Vaalipiiri

Oulu

Ehdokasnumero

84

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

"Tärkeintä ihmisyys ja inhimillisyys,
muutoin tulee sydämiin ikuinen syys."

Me tarvitsemme toisiamme. Monet ongelmat Suomessa johtuvat yksinäisyydestä ja siitä, että ihmiset joutuvat olemaan elämässään yksin ilman tukea. Yhteiskunta ei saa enää eriarvoistaa ihmisiä yhtään enempää. Voimme muuttaa nykyistä politiikkaa äänestämällä eduskuntaan enemmän ihmisiä, joiden arvomaailmassa tärkeimpänä on lähimmäisten auttaminen.

Emme voi määritellä ketä kohtaan saamme tuntea empatiaa. Emme voi poistaa ryhmiä pois mielestämme. Kansanedustajalle on tärkeää pystyä samaistumaan hyvin erilaisten ihmisten asemaan, jotta hän pystyy tekemään oikeudenmukaisia päätöksiä.

Lupaan toimia kunnoittavasti ja empaattisesti ehdokkaana ja mahdollisena tulevana kansanedustajana.

Jaa ehdokkaan empatialupaus