Yksilöt ja perheet

Moni maahanmuuttaja tarvitsee apua suomalaisen byrokratian kohtaamiseen ja arjen rakentamiseen. Pakolaisapu tukee maahan muuttaneita palvelujärjestelmän, työelämän ja arjen haasteissa. 

Nuorten aikuisten yksilöohjaus

Pakolaisavun Kurvi-toiminnon ohjaajat tukevat maahan muuttaneita nuoria aikuisia hyödyntämään omia voimavarojaan sekä löytämään elämälle mielekkään suunnan. Toimimme jalkautuvan työn keinoin – autamme siellä, missä apua tarvitaan.

Kurvi tarjoaa päivystysluontoisesti apua, tukea ja neuvontaa ulkomaalaislupiin ja maahanmuuttoon liittyvissä erityiskysymyksissä:

15–29-vuotiaat helsinkiläiset: Ohjaamo Helsinki (Fredrikinkatu 48, Kamppi), ma-ke klo 12–17

Lisäksi järjestämme sosiaalialan ammattilaisille ja järjestötoimijoille koulutuksia ulkomaalaislupa-asioista ja maahan muuttaneiden asiakkaiden tilanteesta palvelujärjestelmässä.

Nuorten aikuisten tukeen liittyvät tiedustelut:
Eero Lehtovirta, ohjaaja, tiimivastaava, Kurvi, p. 044 7328 061

Koulutustiedustelut:
Iina Helldan, ohjaaja, koulutus- ja vaikuttamistyön vastaava, Kurvi, p. 044 767 1594

Maahan muuttaneiden perheiden tuki

Pakolaisavun Linkki-hankkeen työntekijät tarjoavat kulttuuritulkkausta päiväkodeissa ja kouluissa.

Olemme maahanmuuttajaperheiden tukena päiväkoti- ja koulumaailmassa sekä palvelujärjestelmässä. Tuemme opetushenkilökuntaa vanhempainilloissa, henkilökunnan ja perheiden tapaamisissa ja puhelinkonsultoinnin kautta.
Linkki järjestää myös teemallisia ryhmätapaamisia maahanmuuttajaperheille.
Linkki-hanke kuuluu STEA:n Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaan.

Perheiden tukeen liittyvät tiedustelut:
Mohamed Ali, ohjaaja, Linkki-hanke, p. 044 781 6094
Ala Saeed, ohjaaja, Linkki-hanke, p. 044 776 4859

Valmennusta ja mentorointia työelämään sekä tietoa ja tukea työnantajille

Pakolaisavun Sauma-hanke tuo yhteen työnantajia ja maahan muuttaneita työnhakijoita. Tarjoamme työnhakijoiden tarpeisiin räätälöityjä työelämävalmennuksia ja mentorointia. Teemme yhteistyötä yritysten kanssa ja tuemme työsuhteen alkua kulkemalla mukana rekrytoinnissa, perehdytyksessä ja suomalaiseen työelämään sopeutumisessa. Näin edistämme kestävien työsuhteiden ja monimuotoisten työyhteisöjen syntymistä.

Ilmoittaudu Sauma-työelämävalmennukseen täältä.

Yritysyhteistyöhön ja mentorointiin liittyvät tiedustelut:
Jenni Tahvanainen, työelämämentoroinnin suunnittelija, Sauma-hanke, p. 044 734 9297

Työelämävalmennukseen ja asiakasohjautuvuuteen liittyvät tiedustelut:
Iikka Tuominen, koulutussuunnittelija, Sauma-hanke, p. 044 774 6153