Yksilöt ja perheet

Moni maahanmuuttanut tarvitsee apua suomalaisen byrokratian kohtaamiseen ja arjen rakentamiseen. Pakolaisapu tukee maahanmuuttaneita palvelujärjestelmän, työelämän ja arjen haasteissa. 

Nuorten aikuisten neuvonta ja yksilöohjaus

Kurvi tarjoaa päivystysluontoisesti apua, tukea ja neuvontaa ulkomaalaislupiin ja maahanmuuttoon liittyvissä erityiskysymyksissä:

  • Puhelinneuvonta ke-to klo 12–16: puh. 044 742 9200 (puhelut, tekstiviestit + Whatsapp)
  • Kasvokkain tapahtuva neuvonta 15–29-vuotiaille helsinkiläisille ma-ti klo 12–16 Helsingin Ohjaamossa (Fredrikinkatu 48, Kamppi)

Ukrainasta paenneiden neuvonta:

  • Puhelinneuvonta suomeksi, englanniksi, venäjäksi ja ukrainaksi puh. 0447249882
  • Kasvokkain tapahtuva neuvonta Ukrainasta paenneille ti-ke klo 12–15 Helsingin Help Centerissä (Teollisuuskatu 9F, Vallila)
  • Tutustu ennen yhteydenottoa usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kurvin ohjaajat tukevat yksilöllisesti ja tarvittaessa pitkäkestoisesti maahanmuuttaneita nuoria aikuisia hyödyntämään omia voimavarojaan sekä löytämään elämälle mielekkään suunnan. Rohkaisemme nuorta suomen kielen puhumiseen, mutta voimme palvella myös englanniksi, arabiaksi, persiaksi, dariksi, ruotsiksi ja swahiliksi.

Lisätietoa löydät Kurvi-toiminnon verkkosivuilta.

Nuorten aikuisten tukeen liittyvät tiedustelut: p. 044 7328 061

Lisäksi järjestämme sosiaalialan ammattilaisille ja järjestötoimijoille sekä opiskelijoille koulutuksia ulkomaalaislupa-asioista ja maahanmuuttaneiden asiakkaiden tilanteesta palvelujärjestelmässä.

Työperäisen hyväksikäytön ehkäiseminen ja uhrien tuki

Reilu työelämä -hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä Suomessa tapahtuvaa työperäistä hyväksikäyttöä ja tukea työperäisen hyväksikäytön uhreja pääsemään tukipalveluihin. Toimintamme on valtakunnallista ja sitä rahoittaa STEA.

Järjestämme info- ja keskustelutilaisuuksia eri ammattiliittojen, vastaanottokeskusten ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. Tilaisuuksissa nostamme esiin mm. työntekijöiden oikeudet, ammattiyhdistystoiminnan, työpaikan vaikutuksen oleskelulupaan ja työperäisen hyväksikäytön uhrien tukipalvelut.

Lisäksi Reilu työelämä -hanke tarjoaa henkilökohtaista neuvonta- ja ohjauspalvelua ensisijaisesti suomen, englannin, arabian ja darin kielillä maahanmuuttaneille ja turvapaikanhakijoille. 

Lisätietoa löydät Reilu työelämä -hankkeen verkkosivuilta
 
Tiedustelut:

Shenäh Räzabi, projektisuunnittelija (suomi, englanti, dari, kurdi, persia) shenah.razabi@pakolaisapu.fi, puh. 044 742 9207
 

Valmennusta ja mentorointia työelämään sekä tietoa ja tukea työnantajille

Pakolaisavun Sauma-toiminto tuo yhteen työnantajia ja maahanmuuttaneita työnhakijoita. Tarjoamme työnhakijoiden tarpeisiin räätälöityjä työelämävalmennuksia ja mentorointia. Teemme yhteistyötä yritysten kanssa ja tuemme työsuhteen alkua kulkemalla mukana rekrytoinnissa, perehdytyksessä ja suomalaiseen työelämään sopeutumisessa. Näin edistämme kestävien työsuhteiden ja monimuotoisten työyhteisöjen syntymistä.

Tutustu Sauma-toimintoon sen verkkosivuilla.
Ilmoittaudu Sauma-työelämävalmennukseen tästä linkistä.

Työelämävalmennukseen ja asiakasohjautuvuuteen liittyvät tiedustelut:

Ulla Tarkka
, koulutussuunnittelija, Sauma-toiminto, p. 044 734 9297

Katja Korhonen, s
uunnittelija, Sauma-toiminto, p. 044 774 6153

Maahanmuuttaneiden perheiden tuki

Pakolaisavun Linkki-hankkeen (päättynyt) työntekijät tarjosivat kulttuuritulkkausta päiväkodeissa ja kouluissa.

Olimme maahanmuuttajaperheiden tukena päiväkoti- ja koulumaailmassa sekä palvelujärjestelmässä. Tuimme opetushenkilökuntaa vanhempainilloissa, henkilökunnan ja perheiden tapaamisissa ja puhelinkonsultoinnin kautta.
Linkki järjesti myös teemallisia ryhmätapaamisia maahanmuuttaneille perheille.

Linkki-hanke kuului STEA:n Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaan.