200925-spa-pm-yksityiskohtainen

Yhteisöt ja kunnat

Pakolaisapu tukee työllään vasta Suomeen tulleiden ja maassa jo pidempään asuneiden maahan muuttaneiden osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa sekä yhteisöjä kotoutumisen mahdollistajina. Vahvistamme maahan muuttaneiden siltoja eri yhteisöihin, kuntiin ja suomalaiseen yhteiskuntaan tarjoamalla tukea, verkostoja, tietoa ja koulutusta.

Vertaistoiminta

Vertaistoiminnassa osallistujat saavat faktatietoa vertaisohjaajilta sekä tukea samanlaisessa elämäntilanteessa olevilta. Lisäksi he pääsevät keskustelemaan elämäänsä ja arkeensa liittyvistä asioista omalla äidinkielellään. Parhaimmillaan vertaistoimintaan osallistuvan itseluottamus kasvaa, hänen tietonsa ja voimavaransa lisääntyvät ja hän löytää paikkansa olla ja toimia uudessa yhteiskunnassa.

Koulutamme vertaisohjaajia sekä tuemme organisaatioita kotoutumista edistävän vertaistoiminnan aloittamisessa ja kehittämisessä. Kehitämme vertaistoimintaa, johon on helppo osallistua taustasta riippumatta. Koordinoimme VeTo-verkostoa, joka kokoaa yli 90 kotoutumista edistävän vertaistoiminnan parissa toimivaa tahoa säännöllisesti yhteen ja vahvistaa yhteistyötä näiden välillä.

Lisätietoa vertaistoiminnasta, koulutuksista, organisaatioyhteistyöstä ja VeTo-verkostosta:

www.vertaistoimijat.fi

Yhteiskuntaorientaatio

Yhteiskuntaorientaatio on vasta Suomeen muuttaneille suunnattu kurssi, joka tarjoaa perustavanlaatuista tietoa Suomessa asumisesta, elämisestä ja työskentelemisestä. Kurssi antaa tarvittavia kansalaistaitoja, tutustuttaa tulijan suomalaiseen kulttuuriin ja antaa hyvät eväät Suomeen kotoutumiseen.

Opetus perustuu Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjaan, joka on valtakunnallisesti hyödynnettävissä usealla eri kielellä. Yhteiskuntaorientaatio vahvistaa maahanmuuttajien ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta sekä heidän omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Opetuksesta vastaa omakielinen kouluttaja. Pakolaisapu kouluttaa omakielisiä kouluttajia osana Navigaattori-hanketta.

Lisätietoa yhteiskuntaorientaatiosta ja kouluttajien koulutuksesta: www.yhteiskuntaorientaatio.fi.

Pakolaisten vastaanoton ja kotouttamisen tuki kunnille

Tuemme kuntia pakolaisten vastaanottotyön ja alkuvaiheen kotoutumispalveluiden kehittämisessä. Työtä tehdään osana Navigaattori-hanketta (2018–2021), joka toteutetaan yhdessä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuella.

Lataa havainnollistava visualisointi kiintiöpakolaisen matkasta Suomeen ja kotikuntaan täältä.

Ruotsiksi / På svenska

Här kan du ladda ner en visualiseringer av en kvotflyktings väg till Finland och sin hemkommun.
 
Englanniksi / In English
 
Click here to download an illustrative visualisation of a quota refugee’s journey to Finland and to the home municipality.
 

Tutustu myös kuntien asumistyön tueksi kehitettyyn asukastyön vinkkikoosteeseen.