Nimi

Irja Remekselä

Vaalipiiri

Helsinki

Ehdokasnumero

17

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Päätöksentekijöillä olisi hyvä olla emaptiakykyä enemmän, jotta he pystyisivät näkemään tekemiensä päätösten seuraukset laajemmassa kuvassa. Elämä on moninaistunut monellakin tapaa. Mitä enemmän ihmisillä on empatiakykyjä sitä vähemmän on eriarvoistumisen tunnetta - siis sitä muuta kuin taloudellista.

Kutsu myös muut ehdokkaat tekemään empatialupaus: