Nimi

Mikko Nieminen

Vaalipiiri

Uusimaa

Ehdokasnumero

341

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miksi Suomi tarvitsee lisää empatiaa.

Empatiakyky lisää mahdollisuuttamme eläytyä toisiin ihmisiin, toisiin kulttuureihin ja toisten kohtaloihin. Samalla se kehittää itseymmärrystämme ja parantaa itseilmaisuamme, jolloin voimme täsmällisemmin ja vivahteikkaammin harjoittaa vastavuoroista kommunikaatiota. Tämän tuloksena luottamus yhteiskunnassa vahvistuu ja voimme kaikki entistä paremmin.

Kutsu myös muut ehdokkaat tekemään empatialupaus: