Väestöryhmät ja naapurustot

Pakolaisapu tekee työtä väestöryhmien välisten suhteiden edistämiseksi ja auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan uuteen asuinympäristöön ja naapurustoon. Ennaltaehkäisemme jännitteiden kärjistymistä väestöryhmien välisissä suhteissa sekä asumiseen ja naapuruuteen liittyvien konfliktien puhkeamista.

Asumiseen liittyvä käytännöllinen tieto

Yksi maahanmuuttajien sopeutumiseen liittyvistä keskeisistä haasteista on asumiseen liittyvien käytännön tietojen oikea-aikainen saatavuus. Ilman tietoa maahanmuuttajien sopeutuminen uuteen asuinympäristöön ei ainoastaan vaikeudu, vaan lisäksi riski maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välisille jännitteille ja konflikteille kasvaa.

Pakolaisapu kehittää ja tuottaa asumisen liittyviä teknisiä tietoja eri kielellä esimerkiksi videoiden ja esitteiden muodossa. Yhteistyössä asuntosektorin toimijoiden kanssa Pakolaisapu levittää materiaaleja taloyhtiöihin. Lisäksi Pakolaisapu toimii aktiivisesti neuvojana monikulttuuriseen asumiseen liittyvissä asioissa.

Toimintaa tuetaan Euroopan neuvoston kehityspankin rahoituksella.

Tiedustelut: 
Jenni Juvonen, maahanmuuttajien asumisen suunnittelija
p. 044 741 1069

Tuki kotona lapsia hoitavien maahanmuuttajataustaisten äitien kotoutumiselle

Kotona lapsia hoitavat maahanmuuttajataustaiset äidit jäävät usein virallisten kotouttamistoimenpiteiden ulkopuolelle. Seurauksena heidän kielitaitonsa, yhteiskuntatuntemuksensa ja työllisyystasonsa voi jäädä alhaiseksi. Tilanteen parantamiseksi Pakolaisapu tarjoa räätälöityä tukea tälle kohderyhmälle. Tukea tarjotaan yhteistyössä kuntien, maahanmuuttajien omien järjestöjen ja Pakolaisavun muiden yksiköiden kanssa.

Toimintaa tuetaan Euroopan neuvoston kehityspankin rahoituksella.

Tiedustelut:
Jenny Joensuu, ohjaaja, maahanmuuttajaperheiden tuki
p. 044 779 0791