Väestöryhmät ja naapurustot

Pakolaisapu tekee työtä väestöryhmien välisten suhteiden edistämiseksi ja auttaa maahanmuuttaneita sopeutumaan uuteen asuinympäristöön ja naapurustoon. Ennaltaehkäisemme jännitteiden kärjistymistä väestöryhmien välisissä suhteissa sekä asumiseen ja naapuruuteen liittyvien konfliktien puhkeamista.

Asumiseen liittyvä käytännöllinen tieto

Yksi maahanmuuttaneiden sopeutumiseen liittyvistä keskeisistä haasteista on asumiseen liittyvien käytännön tietojen oikea-aikainen saatavuus. Ilman tietoa maahanmuuttaneiden sopeutuminen uuteen asuinympäristöön ei ainoastaan vaikeudu, vaan lisäksi riski maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välisille jännitteille ja konflikteille kasvaa.

Pakolaisapu on kehittänyt ja tuottanut asumiseen liittyviä materiaaleja eri kielillä esimerkiksi videoiden ja esitteiden muodossa. Yhteistyössä asuntosektorin toimijoiden kanssa Pakolaisapu on jakanut materiaalia taloyhtiöihin. Ilmaisia materiaaleja voi tilata Pakolaisavusta. Materiaalit löytyvät sähköisessä muodossa Pakolaisavun sivuilta https://pakolaisapu.fi/materiaalit/.

Materiaalien tuottamista on tuettu Euroopan neuvoston kehityspankin rahoituksella.

Vuokrasopimus-video suomeksi.