APUA UKRAINAN SOTAA PAENNEILLE SUOMESSA

Ukrainan sodan myötä jo noin 14 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Heistä yli 7 miljoonaa on paennut valtion rajojen yli muualle Eurooppaan sekä Venäjälle. Loput paenneista ovat maan sisäisinä pakolaisina Ukrainassa. Osa paenneista on hakenut turvaa myös Suomesta, ja lähes 40 000 ukrainalaista on jättänyt hakemuksen turvapaikasta tai tilapäisestä suojelusta.

Sota Ukrainassa on johtanut vakavaan humanitaariseen kriisiin sekä aiheuttanut suurimman pakolaistilanteen Euroopassa sitten toisen maailmansodan. Suomen suurimpana pakolaisuuden asiantuntijajärjestönä Suomen Pakolaisapu tekee aktiivista työtä Ukrainasta paenneiden auttamiseksi Suomessa.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
Auta LAHJOITTAMALLA

Tukea ja neuvontaa Vallilan avustuskeskuksessa

Pakolaisapu toimii maaliskuussa avautuneessa Ukrainasta paenneiden avustuskeskuksessa Helsingin Vallilassa. Vapaaehtoisemme antavat keskuksessa infopisteellämme perustietoa Suomeen asettumisesta ja auttavat tiedonhaussa arkisin tiistaista perjantaihin klo 12–15. Keskusta ylläpitää Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa, ja keskuksessa on paikalla lisäksemme myös muita järjestötoimijoita.

Vapaaehtoisemme kuvailevat avustuskeskuksen toimintaa hyvin organisoiduksi: vapaaehtoiset saavat keskuksessa tarvittaessa tukea asiantuntijoilta, ja mikäli neuvontaa pitää antaa ukrainan kielellä, on paikalla aina kielitaitoinen henkilö. Pakolaisavun vapaaehtoisena toimivan Miina Huotarin mukaan keskuksessa tuen ja turvallisen ympäristön merkitys konkretisoituu.

”Keskuksesta on selvästi tullut tärkeä selviytymisen ja vertaistuen mahdollistava paikka, jossa kodeistaan pois pakotetut ihmiset saavat hetkeksi jotain normaalia. Lapset leikkivät ja nauravat, ja heissä kiteytyykin sodan seuraukset. Vaikka heiltä on viety lapsuus, koti ja turva, oikeissa olosuhteissa iloa ja toivoa ei heiltä aseilla pois saa”, Miina kommentoi.

Pakolaisavun vapaaehtoiset Miina Huotari ja Riitta Nerg.
Kuvassa Pakolaisavun vapaaehtoiset Miina Huotari (vas.) ja Riitta Nerg Vallilan avustuskeskuksessa.

Ukrainan sota on herättänyt suuren kiinnostuksen vapaaehtoistyötä kohtaan, ja olemmekin kouluttaneet runsain määrin vapaaehtoisia Ukrainan tilanteesta ja kotoutumisesta Suomeen. Vapaaehtoisille on myös tarjottu tietoa haastavassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kohtaamisesta ja tukemisesta.

LUE LISÄÄ VAPAAEHTOISTYÖSTÄ

Koulutuksia ja viranomaisyhteistyötä

Kuluneiden kuukausien aikana olemme tarjonneet monipuolista asiantuntijatukea ja koulutuksia eri kohderyhmille. Lisäksi olemme aktiivisesti osallistuneet viranomais- ja asiantuntijaryhmiin sekä verkostotyöhön, joiden avulla Ukrainasta paenneiden vastaanottoa ja palveluita on koordinoitu.

Huhtikuun alussa käynnistimme ukrainankielisten vertaisohjaajien koulutuksen, joka valmistaa osallistujat toimimaan kotoutumista tukevan vertaisryhmän ohjaajana. Vertaisryhmässä osallistujat saavat faktatietoa vertaisohjaajilta sekä tukea samanlaisessa elämäntilanteessa olevilta. Lisäksi he pääsevät keskustelemaan elämäänsä ja arkeensa liittyvistä asioista omalla äidinkielellään.

Olemme myös kouluttaneet erityistä tukea tarvitsevien lapsiperheiden yhdistyksiä Ukrainan pakolaistilanteesta Suomessa. Koulutuksessa keskityttiin tilapäisen suojelun hakemiseen sekä vammaisten henkilöiden haavoittuvaan asemaan kriisin keskellä. Lisäksi olemme tarjonneet laajemmalle kohderyhmälle koulutusta liittyen muun muassa Ukrainasta tulleiden pakolaisten lupa-asioihin.

Hätäkeräykseemme YK:n pakolaisjärjestölle lahjoitettiin 87 000 euroa

Aloitimme nopeasti sodan alettua hätäkeräyksen kumppanillemme YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:lle. UNHCR tarjoaa Ukrainassa ja sen raja-alueilla humanitaarista apua, kuten lääkkeitä, suojaa, ruokaa ja vettä sekä psykososiaalista tukea ja neuvontaa sotaa pakeneville ihmisille. Lisäksi UNHCR jakaa Ukrainassa käteisavustuksia, joiden avulla maansisäiset pakolaiset voivat tehdä itse valintoja, priorisoida tarpeitaan ja tukea paikallista taloutta.

Hätäkeräykseemme lahjoitettiin yhteensä yli 87 000 euroa, josta 35 000 euroa lahjoitti Wärtsilä Oyj ja 23 000 euroa EY Suomi. Lisäksi Palvelualojen ammattiliitto PAM lahjoitti 10 000 euroa ja Wärtsilä Oyj 35 000 euroa omaan toimintaamme Suomessa.

Hätäkeräys YK:n pakolaisjärjestölle on päättynyt, mutta voit auttaa Ukrainan sotaa Suomeen paenneita ihmisiä tukemalla Pakolaisavun työtä tekemällä kertalahjoituksen tai liittymällä kuukausilahjoittajaksi. Jokainen lahjoitus on tärkeä!

AUTA LAHJOITTAMALLA