Yrityslahjoitus

ANNA TÄNÄ JOULUNA PAKOLAISILLE ILMASTOLAHJA!

Kukaan ei valitse olla pakolainen. Sinä voit valita auttaa.
Yrityksesi ilmastolahjalla voitte auttaa heitä, jotka tarvitsevat tukea eniten muuttuvan ilmaston edessä.
Ilmastokriisin vaikutukset eivät kohtele kaikkia ihmisiä samalla tavalla. Maailmassa on yli 82 miljoonaa kotinsa pakon edessä jättänyttä ihmistä ja heistä noin puolet on lapsia. Ilmasto on hätätilassa ja se vaikuttaa kaikista eniten pakolaisiin.

Miksi yrityksesi tukea tarvitaan?

Yrityksillä on merkittävä rooli ilmasto- ja ympäristökriisin hillitsemisessä ja vaikutuksien torjumisessa. Siksi yritysten tulee kantaa vastuunsa globaalin kriisin ratkaisemisessa. Tänä jouluna yrityksesi voi näyttää esimerkkiä ja kannustaa myös muita tekemään hyvää.

Maailman väestöstä jopa kolmasosa asuu alueilla, joissa elämä on muuttumassa sietämättömäksi ilmastokriisin myötä. Köyhät ja hauraassa asemassa olevat ihmiset ovat kriisin etulinjalla samalla, kuin maailman rikkaimmat maat aiheuttavat valtaosan ilmastolle haitallisista päästöistä. Ilmastokriisi ajaa yhä useamman ihmisen pois kotiseuduiltaan ja vaikeuttaa paenneiden pääsyä turvaan. Arvioiden mukaan ilmastokriisi voi pakottaa jopa 216 miljoonaa ihmistä lähtemään kodeistaan vuoteen 2050 mennessä.

Antamalla jouluna ilmastolahjan pakolaisille voit osoittaa, ettei yrityksesi jätä kaikista heikoimpia yksin ilmastokriisin edessä. Me tuemme pakolaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa siellä, missä hätä on todellinen jo nyt.

Järjestämme pakolaisille koulutusta ilmastoälykkäistä viljelykeinoista, kuten vettä säästävistä menetelmistä, kateviljelystä ja kompostoinnista. Autamme puiden istutuksessa sekä ekologisten liesien käyttöönotossa hiilen sijaan. Koulutus lisää vaikeissa oloissa elävien pakolaisten tietoa, taitoja ja valmiuksia vakaan ja turvallisen elämän rakentamiseen.

Kiitokseksi yrityksesi saa käyttöönsä viestintäpaketin

Vähintään 200 euron joululahjoituksen tehtyäsi yrityksesi saa käyttöönsä sähköisen viestintäpaketin. Näin yrityksesi voi viestiä työntekijöilleen, asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen yrityksesi vastuullisesta ilmastolahjasta maailman pakolaisille. Paketti sisältää sähköisen joulukortin sekä sosiaalisen median materiaalia suomeksi ja englanniksi. Materiaali on myös mahdollista yksilöidä yrityksesi logolla. Yksilöity materiaali lähetetään yhteyshenkilön sähköpostiin viimeistään seuraavan arkipäivän aikana.

1. Valitse lahjoitussumma

Poista

2. Anna lisätiedot

Valitse, haluatko vastaanottaa viestintäpaketin organisaation logolla kustomoituna. Viestintäpaketti lähetetään ainoastaan yli 200 euron lahjoituksista.