Yrityslahjoitus

TEE ILMASTOLAHJOITUS PAKOLAISILLE

Kukaan ei valitse olla pakolainen. Sinä voit valita auttaa.
Yritysten ilmastolahjoituksella voitte auttaa heitä, jotka tarvitsevat tukea eniten muuttuvan ilmaston edessä.
Ilmastokriisin vaikutukset eivät kohtele kaikkia ihmisiä samalla tavalla. Maailmassa on yli 82 miljoonaa kotinsa pakon edessä jättänyttä ihmistä ja heistä noin puolet on lapsia. Ilmasto on hätätilassa ja se vaikuttaa kaikista eniten paenneisiin.

Miksi yrityksesi tukea tarvitaan?

Yrityksillä on merkittävä rooli ilmasto- ja ympäristökriisin hillitsemisessä ja vaikutuksien torjumisessa. Siksi yritysten tulee kantaa vastuunsa globaalin kriisin ratkaisemisessa. Lahjoittamalla yrityksesi voi näyttää esimerkkiä ja kannustaa myös muita tekemään hyvää.

Maailman väestöstä jopa kolmasosa asuu alueilla, joissa elämä on muuttumassa sietämättömäksi ilmastokriisin myötä. Köyhät ja hauraassa asemassa olevat ihmiset ovat kriisin etulinjalla samalla, kuin maailman rikkaimmat maat aiheuttavat valtaosan ilmastolle haitallisista päästöistä. Ilmastokriisi ajaa yhä useamman ihmisen pois kotiseuduiltaan ja vaikeuttaa paenneiden pääsyä turvaan. Arvioiden mukaan ilmastokriisi voi pakottaa jopa 216 miljoonaa ihmistä lähtemään kodeistaan vuoteen 2050 mennessä.

Antamalla ilmastolahjoituksen pakolaisille voit osoittaa, ettei yrityksesi jätä kaikista heikoimpia yksin ilmastokriisin edessä. Me tuemme pakolaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa siellä, missä hätä on todellinen jo nyt.

Järjestämme pakolaisille koulutusta ilmastoälykkäistä viljelykeinoista, kuten vettä säästävistä menetelmistä, kateviljelystä ja kompostoinnista. Autamme puiden istutuksessa sekä ekologisten liesien käyttöönotossa hiilen sijaan. Koulutus lisää vaikeissa oloissa elävien pakolaisten tietoa, taitoja ja valmiuksia vakaan ja turvallisen elämän rakentamiseen.

1. Valitse lahjoitussumma

Poista

2. Anna lisätiedot

MUUT LAHJOITUSTAVAT

Lahjoita laskulla:

Organisaatio voi tehdä erityisesti suuremman lahjoituksen myös tilaamalla laskun. Laskutusasioissa ota yhteyttä Pakolaisavun yhteiskuntasuhdepäällikkö Katja Mannerströmiin p.044 761 5708, katja.mannerstrom(at)pakolaisapu.fi

Lahjoita tilisiirrolla:

Ilmastolahjoituksen voi tehdä suoraan Pakolaisavun tilille FI71 8000 1300 2236 67. Kirjoitathan viitteeksi viestikenttään YRITYKSEN ILMASTOLAHJOITUS sekä yrityksen nimen.