Att bygga upp ett nytt liv

Du har lyckats fly, du kom undan krisen – vad ska du göra nu?

Flyktinghjälpen stöder flyktingar, återflyttare och interna flyktingar med att hitta en ny väg i livet. Vi hjälper våra kunder stärka sitt självförtroende och sin självständighet genom utbildning och kompetensutveckling. Vi arbetar med vuxna, framförallt med unga och kvinnor, och ger dem verktyg för att bättre kunna hantera sin vardag och delta i det samhälle de bor i.

Flyktinghjälpen arbetar i utdragna flyktingsituationer och i länder som återhämtar sig från konflikter. Idag arbetar vi i Uganda, Liberia och Myanmar. Vårt fokus ligger på vuxenutbildning och vi stöder våra kunder med tre huvudsakliga områden:

 

Att förstå sin omvärld

Vi ordnar icke-formell vuxenutbildning i läskunnighet och kompetensutveckling.

Att kunna försörja sig själva

Vi lär våra kunder om företagsamhet, entreprenörskap och andra sätt att säkra en utkomst. Vi stöder småföretag och ordnar icke-formell yrkesutbildning för unga.

Att bygga starka föreningar

Vi stöder civilsamhället och jobbar med att stärka flykting- och invandrarföreningar.

Är arbetet effektivt?

Ja det är det. En extern utvärdering av Flyktinghjälpens utvecklingsarbete visade att det är relevant, effektfullt och kostnadseffektivt. Du kan läsa mera om utvärderingen och dess slutsatser på finska här.