För att Finland ska kännas som hemma

Att flytta till ett nytt land är alltid utmanande, framförallt om du har ett svårt förflutet.

 

På Flyktinghjälpen hjälper vi invandrare hitta sin plats i det finska samhället. Integration är en tvåvägsprocess som kräver att både invandrare och det mottagande samhället anpassas och utvecklas.

Då invandringen ökar så blir också integration en förutsättning för ett fungerande och stabilt samhälle. På Flyktinghjälpen arbetar vi alltid för att uppnå vår vision – att flyktingar och migranter är jämlika, delaktiga och engagerade samhällsmedlemmar.

Flyktinghjälper stöder alla invandrare som behöver det, oberoende av orsaken till att de är i Finland. Vi hjälper våra kunder med att navigera bland myndigheters tjänster och service, vi lär dem om den finska kulturen och lagstiftningen, vi hjälper dem bygga sitt självförtroende och självständighet.

Vi arbetar med att:

Stöda individer

Vi hjälper invandrare hitta sin plats i samhället genom att ordna olika former av stödgrupper, flera olika sorters individuell rådgivning samt utbildningar och kurser.

Föreningar kan ha en stor inverkan på integration. Vi utbildar, stärker och stöder flykting- och invandrarföreningar.

Stärka civilsamhället

Bygga broar

Vi medlar i konflikter i grannskap och samhället. Vi bygger broar mellan grupper och jobbar för ett bättre diskussionsklimat.

Vi stöder beslutsfattare och myndigheter med information och rekommendationer. Vi jobbar för att flyktingars och invandrares rättigheter ska respekteras i enlighet med internationell rätt.

Stärka flyktingars och invandrares rättigheter

Läs mera om vårt arbete på finska här.

Kontakta oss för mera information på svenska.