Oikeudenmukainen ja luotettava pakolaispolitiikka

Turvapaikan hakeminen on ihmisoikeus, mutta tämä oikeus ei tällä hetkellä kaikkien kohdalla toteudu. Suomen tulee arvioida uudelleen turvapaikkapolitiikkansa ja varmistaa, että pakolaisilla on turvallisia reittejä tulla Suomeen. Pakolaisapu tekee työtä sen eteen, että pakolaispolitiikka on luotettavaa, oikeudenmukaista ja inhimillistä.

Pakolaisten ahdinko on saavuttanut maailmassa ennennäkemättömät mittasuhteet. Pakolaisista 84 prosenttia elää maailman köyhimmissä maissa. Avun tarve on hälyttävän suuri.

Samaan aikaan liian moni maa pyrkii pikemminkin estämään pakolaisten tulon kuin auttamaan mahdollisimman monia. Tämä kehitys on ollut nähtävissä sekä Suomessa että muualla EU:ssa siitä huolimatta, että EU-maissa on vain 3,5 prosenttia maailman pakolaisista.

Kuten koko Eurooppaan, myös Suomeen saapui vuonna 2015 huomattavasti enemmän turvapaikanhakijoita kuin edellisinä vuosina. Hallitus julkisti joulukuussa 2015 turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman, joka johti sekä lainsäädäntö- että käytäntömuutoksiin. Tehdyt ratkaisut ovat johtaneet siihen, että Suomen turvapaikkakäytännöistä on tullut Euroopan tiukimpia.

Pakolaisapu on syvästi huolissaan pakolaispolitiikan muutosten seurauksista.

Muutos ei johdu yhdestä yksittäisestä päätöksestä vaan lukuisista valinnoista, joita sekä poliittiset päättäjät että viranomaiset ovat tehneet. Mahdollisuus humanitaariseen suojeluun on poistettu, ja turvapaikanhakijoiden mahdollisuutta oikeusapuun turvapaikkaprosessin ratkaisevassa alkuvaiheessa on merkittävästi heikennetty.

Perheenyhdistämisestä on tehty lähes mahdotonta, mikä rikkoo perustavanlaatuista oikeutta perhe-elämään. Samalla suojelua tarvitsevilta on tukittu yksi hallittu ja turvallinen reitti, mikä vaikeuttaa myös kotoutumista.

Paperittomien määrä on lisääntynyt, kun kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita on poistettu vastaanottopalveluista, vaikka heidän paluunsa kotimaahan on mahdotonta.

Kaikkien näiden valintojen yhteisvaikutus on heijastunut suuresti turvapaikkamenettelyyn ja siinä tehtäviin päätöksiin.  Turvapaikkamenettelyn tarkoitus on turvata, että hakijoiden joukosta tunnistetaan ne, joilla on tarve kansainväliseen suojeluun. Kielteisetkin turvapaikkapäätökset ja niitä seuraavat palautukset kuuluvat turvapaikkajärjestelmään. Linjausten ja lakimuutosten vuoksi on kuitenkin suuri riski, että käännytettävien joukossa on kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä.

Pakolaisapu pitää välttämättömänä, että Suomi varmistaa turvapaikanhakijoiden oikeusturvan ja ihmisoikeuksien toteutumisen selvittämällä tehtyjen kiristysten kokonaisvaikutukset sekä arvioimalla tehtyjä linjauksia uudelleen.

Suomen viranomaisten linjaukset keskeisimpien lähtömaiden tilanteesta ja sisäisen paon mahdollisuudesta ovat ristiriidassa muun muassa UNHCR:n arvion kanssa.

Pakolaisavun suositukset

Suomen tulee lopettaa palautukset vaarallisiin maihin.

Suomen tulee tehdä riippumaton selvitys turvapaikkalainsäädännön tiukennuksista ja Maahanmuuttoviraston toiminnasta.

Suomen tulee korottaa pakolaiskiintiötä 2 000:en ja ottaa käyttöön muita turvallisia reittejä.

Perheenyhdistäminen pitää olla mahdollista, ja tulorajat tulisi poistaa kansainvälistä suojelua saaneilta ihmisiltä.

Suomen tulee tarkistaa, että viranomaisten linjaukset keskeisimpien lähtömaiden tilanteesta ja sisäisen paon mahdollisuudesta ovat linjassa YK:n pakolaisjärjestön ja muiden asiantuntijoiden arvioiden kanssa.

Turvapaikanhakijoilla tulee olla oikeus oikeusapuun koko turvapaikkaprosessin ajan.

Suomen tulee palauttaa tilapäiset oleskeluluvat käyttöön paperittomuuden ehkäisemiseksi.