Uganda

Itäafrikkalainen Uganda on merkittävä pakolaisten vastaanottajamaa. Naapurimaiden sisäinen tilanne heijastuu Ugandan pakolaisten määrään. Uusia pakolaisia saapuu rajan yli jatkuvasti Etelä-Sudanin, Kongon ja Burundin konfliktien pitkittymisen seurauksena. Tällä hetkellä Ugandassa on lähes 1,4 miljoonaa pakolaista.

Maan sisäinen pakolaisuus on naapurimaissa laajamittaista, ja Ugandaan saapuvat pakolaiset ovat usein joutuneet elämään poissa kotoaan tai väkivaltaisuuksien keskellä vuosien ajan. Pitkään jatkunut epävakaus ja väkivaltaisuus on johtanut perinteisten sosiaalisten normien ja turvaverkkojen rikkoutumiseen, millä on ollut vakavat vaikutukset erityisesti naisiin, lapsiin ja nuoriin. Esimerkiksi vieraassa kaupungissa ilman turvaverkkoja elävät naiset ja lapset joutuvat herkästi hyväksikäytön kohteiksi ja ilman koulutusta toimeentulon hankinta on vaikeaa.

Valtaosa Ugandan pakolaisista asuu tarkoitukseen varatuilla pakolaisasutusalueilla, mutta yhä suurempi määrä pakolaisista jää kaupunkeihin. Pakolaisapu tukee pakolaisia kahdeksalla eri pakolaisasutusalueella maan pohjois- ja länsiosissa ja pääkaupungissa Kampalassa.

Pakolaisavun koulutukset antavat pakolaisille keinoja oman elämän hallintaan ja parantavat heidän mahdollisuuksiaan nostaa välittömästi tulotasoaan ja vaikuttaa omaan elämäänsä. Lisäksi nousseen koulutustason avulla osallistujien valmiudet vaikuttaa omaan ja yhteisöjensä kehitykseen vahvistuvat.

Suomen Pakolaisapu on ainoa Ugandassa toimiva kansainvälinen järjestö, joka on erikoistunut aikuiskoulutustyöhön pakolaisten keskuudessa.

Pakolaisapu järjestää koulutusta ja neuvontaa ja tukee pakolaisten elinkeinotoimintaa. Pakolaisten ohella tuetaan pakolaisasutusalueiden lähistöllä asuvien ugandalaisten lukutaitokoulutusta, jotta vältyttäisiin ristiriidoilta pakolais- ja paikallisväestön välillä.

Kampalan nuorisotyössä ehkäistään ennalta syrjäytymistä ja sen mukanaan tuomia ongelmia pakolaisyhteisöissä. Kaupunkipakolaisten omien järjestöjen koulutus on myös tärkeä osa toimintaa.

Pakolaiset tulevat pääosin ranskankielisestä ympäristöstä ja puhuvat ranskan ohella usein paikallista kieltä. Tämän vuoksi kielenopetuksen merkitys englanninkielisessä ympäristössä on erityisen tärkeää toimeentulon hankinnalle ja arjen hallinnalle pakolaisuuden aikana.

Pakolaisapu on toiminut Ugandassa vuodesta 1997.