Liberia

Länsi-Afrikka kuuluu maailman köyhimpiin alueisiin ja on kärsinyt pitkään jatkuneista konflikteista. Merkittävimpiä sotien taustalla olevia syitä − köyhyyttä ja eriarvoisuutta − ei ole ratkaistu, ja konfliktien uusiutumisriski on olemassa. 

Liberian vuosikymmeniä kestäneet sodat ovat takana, mutta jälleenrakennus ja yhteisöjen vahvistus on edelleen ajankohtaista. Köyhyys oli syvää jo ennen sotaa ja jälleenrakennus vie tämän vuoksi huomattavasti aikaa. Tämän ohella Norsunluurannikon sisäinen tilanne on muodostanut Liberiaan pitkäaikaisen pakolaistilanteen.

Liberian yhteiskunnissa eriarvoisuus kansanosien kesken näkyy muun muassa koulutusmahdollisuuksien keskittymisenä pienelle joukolle. Pitkäkestoinen sisällissota huononsi tilannetta entisestään ja liberialaisista aikuisista yli puolet on lukutaidottomia. Matala yleinen tietotaso ja lukutaidottomuus hidastavat jälleenrakennusta ja köyhyyden vähenemistä erityisesti maaseudulla. Tiedon puute ja vanhat perinteet muodostavat usein riskejä etenkin terveysasioissa.

Pitkäjänteisen työn seurauksena lukutaito on parantunut ja toiminta levinnyt spontaanisti Liberiassa.

Pakolaisapu on työskennellyt pitkään kansallisen aikuiskoulutusjärjestö NAEAL:in kanssa aikuisten lukutaidon lisäämiseksi Liberiassa. Pakolaisapu tukee NAEAL;n toteuttamaa aikuiskoulutustyötä pakolaisten ja vastaanottajayhteisöjen parissa. Työ kehittää Liberian kansalaisyhteiskunnan valmiutta toimia aktiivisesti kansan koulutustason ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi.

Liberiassa Bahnin pakolaisleirillä sekä Nimban itäisen raja-alueen opintopiireissä pakolaiset keskustelevat yhteisöjen kehityskysymyksistä ja heitä rohkaistaan oma-aloitteisuuteen. Saavutetun luku- ja laskutaidon sekä kohonneen omanarvontunnon kautta aikuisten kyky tasavertaiseen osallistumiseen paranee.

Opiskelukielinä ovat englanti ja ranska. Kylien omat lukutaitokomiteat ottavat vastuuta lukutaidon levittämisestä ja ylläpidosta yhteisöissään. Liberian lukutaitoverkostoja vahvistetaan kouluttamalla ohjaajia, jotka voivat vetää ryhmiä itsenäisesti.

Pakolaisapu on toiminut Liberiassa vuodesta 1999 lähtien. Vuoden 2018 aikana Pakolaisapu sulkee toimistonsa Liberiassa, mutta toiminta jatkuu NAEAL:in toteuttamana.