Työ maailmalla

Vähennämme köyhyyttä koulutuksella ja tuemme pakolaisten ja paluumuuttajien omatoimisuutta ja uskoa tulevaisuuteen.

Tarjoamme konflikteista kärsineille pakolaisille ja paluumuuttajille käytännöllistä lukutaito-opetusta sekä ammatti- ja pienyrittäjyyskoulutusta.

Koulutus antaa avaimet omatoimisuuteen, osallistumiseen ja toimeentuloon niin pakolaisuuden aikana kuin sen jälkeen.

Painopisteet

Kohdemaat

Uganda on merkittävä pakolaisten vastaanottajamaa. Uusia pakolaisia saapuu rajan yli jatkuvasti naapurimaiden konfliktien pitkittymisen seurauksena. Tällä hetkellä Ugandassa on lähes 1,4 miljoonaa pakolaista.

Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia kahdeksalla eri pakolaisasutusalueella maan pohjois- ja länsiosissa ja pääkaupungissa Kampalassa. Pakolaisapu on ainoa Ugandassa toimiva kansainvälinen järjestö, joka on erikoistunut pakolaisten aikuiskoulutustyöhön.

Pakolaisapu järjestää koulutusta ja neuvontaa ja tukee pakolaisten elinkeinotoimintaa. Samalla tuetaan pakolaisasutusalueiden lähistöllä asuvien ugandalaisten lukutaitokoulutusta, jotta vältyttäisiin ristiriidoilta pakolais- ja paikallisväestön välillä.

Lue lisää

Uganda

 

 

Myanmar

Yli puoli vuosisataa kestäneestä sisällissodasta toipuvassa Myanmarissa asuu leireillä satoja tuhansia pakolaisia, jotka ovat paenneet aseellisia konflikteja maan sisällä.

Pakolaisapu tukee Myanmarin rauhanomaista kehitystä koulutuksella ja toimeentuloa vahvistavilla hankkeilla maan sisäisten pakolaisten ja paluumuuttajien parissa. Pakolaisavun ja Myanmarin valtion teknisen ammattikoulun kanssa yhteistyössä järjestämät kurssit tarjoavat nuorille taitoja ja kokemusta sekä kontakteja paikallisiin yrittäjiin, mikä lisää mahdollisuutta työllistyä ja saada toimeentuloa. Samalla Pakolaisapu tukee nuorten ja naisten osallistumista rauhanprosessiin.

Lue lisää

Liberian vuosikymmeniä kestäneet sodat ovat takana, mutta jälleenrakennus ja yhteisöjen vahvistaminen ovat edelleen ajankohtaisia laajamittaisen hävityksen ja köyhyyden vuoksi. Tämän ohella Norsunluurannikon sisäinen tilanne on muodostanut Liberiaan pitkäaikaisen pakolaistilanteen.

Pakolaisapu on työskennellyt pitkään kansallisen aikuiskoulutusjärjestö NAEAL:in kanssa aikuisten lukutaidon lisäämiseksi Liberiassa. Pakolaisapu vahvistaa NAEAL:in hallintoa ja osaamista. Työ kehittää Liberian kansalaisyhteiskunnan valmiutta toimia aktiivisesti kansan koulutustason ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi.

Lue lisää

Liberia

Tulokset

Pakolaisavun työ on tarpeellista, kustannustehokasta ja tuloksellista.

Lue lisää