Vertaistoiminta

Vertaistoiminnalla voidaan vahvistaa kotoutujan motivaatiota vaikuttaa omaan elämäänsä sekä antaa tietoja ja taitoja uudessa maassa elämiseen.

Pakolaisapu kehittää kotoutumista edistävää vertaistoimintaa. Koulutamme vertaistoiminnan ohjaajia sekä tuemme organisaatioita kotoutumista edistävän vertaistoiminnan aloittamisessa ja kehittämisessä. Lisäksi koordinoimme yhteistyöverkosto VeTo:a, joka toimii vertaistoimintaa järjestävien organisaatioiden yhteistyöfoorumina.

Lisätietoa vertaistoiminnasta, koulutuksista, organisaatioyhteistyöstä ja VeTo-verkostosta: www.vertaistoimijat.fi

Yhteiskuntaorientaatio-kurssi

Yhteiskuntaorientaatio-kurssilla pakolaiset saavat perustavanlaatuista tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta omalla äidinkielellään heti Suomeen muuton alkuvaiheessa. Kurssi käsittelee laajasti suomalaista hyvinvointivaltiota, arvoja ja arkielämää, mikä antaa osallistujille välttämättömiä käytännön kansalaisuustaitoja.

Yhteiskuntaorientaatio perustuu kohderyhmän tarpeisiin suunniteltuun oppikirjaan, joka on valtakunnallisesti hyödynnettävissä. Yhteiskuntaorientaatiossa ei ole kyse pelkästä informaation jakamisesta, vaan se osallistaa ihmisiä keskusteluun ja reflektoimaan. Opetuksesta vastaa omakielinen kouluttaja.

Yhteiskuntaorientaatio-kurssi on kehitetty osana Kotikunta-hanketta (2016-2018). Kehitystyö jatkuu Navigaattori-hankkeessa (2018-2021), jossa koulutetaan omakielisiä kouluttajia sekä käännetään Yhteiskuntaorientaatio-kurssin oppikirjaa eri kielille.

Lue lisää

 

Pakolaisten vastaanoton ja kotouttamisen tuki kunnille

Tarjoamme kunnille tukea pakolaisten vastaanottotyöhön ja alkuvaiheen kotoutumispalveluiden kehittämiseen. Kunnat saavat tietoa esimerkiksi yhteiskuntaorientaation järjestämisestä tai pakolaisten asumiseen ja naapurustoon liittyvistä kysymyksistä.

Työ on osa Kotikunta- (2016-2018) ja Navigaattori-hankkeita (2018-2021), jossa kehitetään kuntien valmiuksia pakolaisten vastaanottoon ja kotouttamiseen. Navigaattori-hanketta toteutetaan yhdessä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Tutustu asukastyön vinkkikoosteeseen