Vertaistoiminta

Vertaistuki voi vahvistaa kotoutujan motivaatiota vaikuttaa omaan elämäänsä ja antaa tietoja ja taitoja päivittäiseen ongelmanratkaisuun.

Pakolaisapu edistää kotoutumista tukevien vertaistoimintamallien kehittämistä. Koulutamme vertaistoiminnan ohjaajia sekä tuemme järjestöjä, kuntia, oppilaitoksia ja muita organisaatioita kotoutumista tukevien vertaispalveluiden kehittämisessä. Lisäksi koordinoimme yhteistyöverkosto VeTo:a, joka toimii kotoutumista tukevaa vertaistoimintaa järjestävien organisaatioiden yhteistyöfoorumina.

Lisätietoa löydät VeTo-verkoston sivuilta: www.vetoverkosto.fi

Yhteiskuntaorientaatio-kurssi

Yhteiskuntaorientaatio-kurssilla pakolaiset saavat perustavanlaatuista tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta omalla äidinkielellään heti Suomeen muuton alkuvaiheessa. Kurssi käsittelee laajasti suomalaista hyvinvointivaltiota, arvoja ja arkielämää, mikä antaa osallistujille välttämättömiä käytännön kansalaisuustaitoja.

Yhteiskuntaorientaatio perustuu kohderyhmän tarpeisiin suunniteltuun oppikirjaan, joka on valtakunnallisesti hyödynnettävissä. Yhteiskuntaorientaatiossa ei ole kyse pelkästä informaation jakamisesta, vaan se osallistaa ihmisiä keskusteluun ja reflektoimaan. Opetuksesta vastaa omakielinen kouluttaja.

Yhteiskuntaorientaatio-kurssi on kehitetty osana Kotikunta-hanketta (2016-2018). Kehitystyö jatkuu Navigaattori-hankkeessa (2018-2021), jossa koulutetaan omakielisiä kouluttajia sekä käännetään Yhteiskuntaorientaatio-kurssin oppikirjaa eri kielille.

Lue lisää

 

Pakolaisten vastaanoton ja kotouttamisen tuki kunnille

Tarjoamme kunnille tukea pakolaisten vastaanottotyöhön ja alkuvaiheen kotoutumispalveluiden kehittämiseen. Kunnat saavat tietoa esimerkiksi yhteiskuntaorientaation järjestämisestä tai pakolaisten asumiseen ja naapurustoon liittyvistä kysymyksistä.

Työ on osa Kotikunta- (2016-2018) ja Navigaattori-hankkeita (2018-2021), jossa kehitetään kuntien valmiuksia pakolaisten vastaanottoon ja kotouttamiseen. Navigaattori-hanketta toteutetaan yhdessä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Tutustu asukastyön vinkkikoosteeseen