Suomen Pakolaisapu ry

Suomen Pakolaisapu ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka työskentelee pakolaisten ja siirtolaisten hyväksi sekä kotimaassa että ulkomailla.

Onnistuaksemme tärkeässä työssä kehitämme jatkuvasti asiantuntemukseen pohjaavaa ja fokusoitunutta työtä ja noudatamme hyvää hallintotapaa. Työmme mahdollistaa kattava ja toimiva yhteistyöverkosto.

Missio

Tuemme pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien toteutumista
ja yhdenvertaista osallisuutta yhteiskunnissa
ja yhteiskuntien jäseninä ja rakentajina.

 

Visio

Pakolaiset ja siirtolaiset ovat yhdenvertaisia,
osallistuvia yhteiskuntiensa jäseniä,
ja heidän perusoikeutensa toteutuvat myönteisessä asenneilmapiirissä.

 

Arvot

Oikeudenmukaisuus
Osallisuus ja yhdenvertaisuus
Läpinäkyvyys ja vastuullisuus

 

 

 

 

 

 

Hallitus

Hallitus päättää Pakolaisavun suurista linjoista. Puheenjohtajan lisäksi hallituksessa voi olla 8–12 jäsentä. Hallitus ja puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

Suomen Pakolaisapu ry:n hallitus vuosille 2018–2019:

Puheenjohtaja: Marjatta Rasi

Hallituksen jäsenet: Pekka Sauri, Irma Ertman, Anna Erkkilä, Juha Klemola, Sofia Nevalainen, Sari Koivuniemi, Eija Pitkänen, Mikko Laakkonen ja Jyrki Sipilä

Henkilöstö

Pakolaisavun koko henkilöstön vahvuus oli vuoden 2017 lopussa 121, joista kotimaassa työskenteli 40 ja ulkomailla 81 henkilöä.

Talous

Toiminnan tuotot 4,6 miljoonaa

Toiminnan kulut:

Kotimaan ohjelma – 35 %
Ulkomaan ohjelma – 48 %
Hallinto ja tuki – 12 %
Varainhankinta – 4 %
Viestintä – 1 %

Vuosikertomus

Lue lisää toiminnastamme vuosikertomuksestamme

Päärahoittajat ja -yhteistyökumppanit

Töihin Pakolaisapuun?

Pakolaisavun organisaatiokulttuuri rakentuu arvoillemme, joita ovat oikeudenmukaisuus, osallisuus ja yhdenvertaisuus sekä läpinäkyvyys ja vastuullisuus. Työyhteisömme elää ajan hermolla ja koostuu intohimoisista alansa ammattilaisista, jotka eivät pelkää haasteita ja kokeilevat rohkeasti uutta.

Suomen Pakolaisapu on haluttu työnantaja luotettavuutensa ja monipuolisen tehtäväkenttänsä ansiosta.  Ilmoitamme avoimista työ- ja harjoittelupaikoistamme kotisivuillamme sekä LinkedInissä.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa ja saat tietoa toiminnastamme, kampanjoistamme, vaikuttamistyöstämme sekä ajankohtaisista asioistamme ensimmäisten joukossa!