Keikkalainen

Pakolaisavussa voi tehdä myös yksittäisiä vapaaehtoistehtäviä, kuten avustaa tapahtumissa, tukea maahanmuuttajanuoria asioinnissa ja auttaa harrastuksen aloittamisessa tai opinnoissa. Lisäksi toivomme vapaaehtoisten osallistuvan viestintäkampanjoihimme.

Kenelle?

Kertaluontoiset tai lyhytaikaista sitoutumista vaativat tehtävät sopivat vapaaehtoisille, joilla on intoa toimia vapaaehtoisena, mutta ei mahdollisuutta sitoutua pidempikestoiseen toimintaan.

Koulutus ja tuki

Uusia vapaaehtoisia perehdytetään tehtäviin tarpeen mukaan. Vapaaehtoiset sitoutuvat yhteen tapahtumaan tai kampanjaan kerrallaan. Pakolaisavun työntekijät ohjaavat vapaaehtoisia tehtävien suorittamisessa. Ilmoitamme ajankohtaisista keikkavapaaehtoistehtävistä Pakolaisavun verkkosivuilla, vapaaehtoisten uutiskirjeessä ja sosiaalisen median kanavissa.