Pakolaisuuden ja kotoutumisen asiantuntijuus

Asiantuntijamme auttavat mielellään pakolaisuuteen, kotoutumisen ilmiöihin sekä kotoutumisen tukitoimiin liittyvissä kysymyksissä. Toteutamme tarpeen mukaan koulutuksia ja puheenvuoroja eri teemoista.

 

Asumisen ja kuntiin asettumisen tuki

Tarjoamme asumiseen ja naapuruussopuun liittyvää konsultointia, asukastoimintaa ja sovittelua. Olemme myös erikoistuneet pakolaisten kuntiin asettumisen ja alkuvaiheen kotoutumisen tukeen.

 

Yhteiskuntaorientaatio-kurssi

Tarjoamme pakolaisia vastaanottaville kunnille tukea Yhteiskuntaorientaatio-kurssin järjestämiseen. Kurssin tarkoituksena on, että pakolaiset saavat perustavanlaatuista tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta omalla äidinkielellään heti Suomeen muuton alkuvaiheessa. Kurssi käsittelee laajasti suomalaista hyvinvointivaltiota, arvoja ja arkielämää, mikä antaa osallistujille välttämättömiä käytännön kansalaisuustaitoja. Yhteiskuntaorientaatio perustuu kohderyhmän tarpeisiin suunniteltuun oppikirjaan, joka on valtakunnallisesti hyödynnettävissä. Opetuksesta vastaa omakielinen kouluttaja.

Lisäksi koulutamme vertaisryhmäohjaajia ja tuemme kuntia maahanmuuttajien vertaistoiminnan organisoimisessa alueelliset tarpeet huomioiden.

 

Syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajanuorten tuki

Tarjoamme neuvontaa ja yksilöohjausta maahan muuttaneille, syrjäytymisvaarassa oleville 18–29 -vuotiaille nuorille ja aikuisille. Välitämme tietoa asiakasryhmän tarpeista ammattilaisille ja järjestämme koulutuksia tarpeen mukaan. Päivystämme tällä hetkellä Helsingin Ohjaamossa ja Itäkeskuksen Puhoksessa. Ohjaajamme ovat erikoistuneet erityisesti ulkomaalaislupa-asioihin ja palvelujärjestelmään.

 

Maahan muuttaneiden perheiden tuki

Tarjoamme neuvontaa ja ohjausta myös perheille, jotka kaipaavat tukea suomalaisen palvelujärjestelmän tai esimerkiksi varhaiskasvatus- tai koulumaailmassa toimimiseen. Välitämme tietoa asiakasryhmän tarpeista ammattilaisille ja järjestämme koulutuksia tarpeen mukaan.