Järjestöt

Pakolaisapu on aktiivinen osa kansalaisjärjestökenttää. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden alan järjestöjen kanssa muun muassa vaikuttamistoiminnan saralla ja erilaisten hankkeiden parissa.

Olemme Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa ry:n, Kehys ry:n sekä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsenjärjestö sekä toimimme useissa alan verkostoissa.

Mahdolliset yhteistyöehdotukset voi osoittaa aiheeseen liittyvän yksikön päällikölle tai johtajalle.