Haemme kahta ukrainankielistä asiantuntijaa tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten kuntiin siirtymistä tukevaan toimintaan 

Työntekijöitä palaverissa. Iloinen tunnelma.
Hakuaikaa jatkettu su 23.6. asti.
 
Haluatko tehdä työtä haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tukemiseksi sekä palveluiden tavoittavuuden parantamiseksi? Oletko kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävän työn osaaja, joka on kiinnostunut kotoutumisen tematiikasta ja moniammatillisesta yhteistyöstä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi?
 
Suomen Pakolaisapu hakee kahta ukrainankielistä asiantuntijaa Ridne misto -hankkeeseen, jossa tuemme tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten kuntiin siirtymistä. EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston hallintoviranomainen on esittänyt hanketta rahoitettavaksi, ja toiminta käynnistyy elokuussa 2024, mikäli lopullinen rahoituspäätös valmistuu kesäkuussa.
 
Tilapäisen suojelun ja kuntiin siirtymisen asiantuntijat tulevat työskentelemään Pakolaisavun yksikössä, joka tukee kattavasti maahanmuuttaneiden selviytymis- ja sopeutumiskykyä. Työtä tehdään yhteisölähtöisesti. Tehtävässä tehdään myös aktiivisesti yhteistyötä esim. Maahanmuuttoviraston sekä eri kuntien kanssa.
 
Asiantuntijana:
 • työskentelet tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten parissa tarjoten heille matalan kynnyksen jalkautuvaa neuvontaa ja ohjausta
 • järjestät tilapäistä suojelua saaville ukrainalaisille infotilaisuuksia, joissa kerrotaan esim. kuntaan siirtymisen käytännöistä ja kuntien palveluista
 • toimit ratkaisukeskeisesti ja hyödynnät vuorovaikutus- ja ammattitaitojasi rohkeasti ja oma-aloitteisesti moniammatillisissa verkostoissa
 • osallistut organisaation strategiseen kehittämiseen sekä viestintä- ja vaikuttamistyöhön oman asiantuntemusalueesi osalta
 
Edellytämme hakijalta: 
 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • vähintään kolmen vuoden relevanttia työkokemusta
 • kokemusta neuvonta- ja ohjaustyöstä
 • valmiutta ilta- ja viikonlopputyöhön sekä liikkuvaan työhön pääkaupunkiseudulla
 • sujuvaa suullista ja kirjallista ukrainan sekä suomen kielen taitoa. Suomen kielen suullisen ja kirjallisen osaamisen pitää olla sujuvaa, sillä asiakkaita autetaan suomalaisessa palvelujärjestelmässä toimimisessa. Ukrainan kieltä on osattava myös sujuvasti, sillä monet asiakkaat eivät pysty asioimaan suomen kielellä, ja hankkeessa tuotetaan myös asiakkaille suunnattua ukrainankielistä viestintämateriaalia.
 
 
Arvostamme: 
 • ymmärrystä tilapäisestä suojelusta ja kuntiin siirtymisestä
 • kokemusta tilaisuuksien järjestämisestä
 • kokemusta tilapäistä suojelua saaneiden ukrainalaisten kanssa työskentelystä
 • kohtaavaa työotetta ja kehittämisorientoitunutta työtapaa
 • kokemusta verkostotyöstä ja tehtävän kannalta olennaisia verkostoja
 • kykyä tehdä sekä itsenäistä että tiimityötä
 • hyviä tietoteknisiä ja tiedonhakutaitoja
 • englannin kielen taitoa
 
Tarjoamme sinulle kattavan työterveyshuollon, lämminhenkisen ja monimuotoisen työyhteisön, kannustavan tiimin, joustavat työkäytännöt sekä mahdollisuuden kehittyä ja olla mukana ratkaisemassa yhteiskunnallisesti merkittäviä haasteita. Tuemme myös työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.
 
Suomen Pakolaisapu on yhdenvertainen työnantaja. Toivomme hakemuksia kaikenikäisiltä ja eri taustoista tulevilta hakijoilta.
 
Tehtäviin sovelletaan Suomen Pakolaisavun palkkausjärjestelmän mukaista palkkausta, jossa palkka muodostuu tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen mukaisesti. Näiden asiantuntijatehtävien vaativuustason mukainen palkka on 3 038,52 €. Lisäksi maksamme henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella määräytyvää palkanosaa, joka työsuhteen alussa on 16 % eli 486,16 €. Siten palkka työsuhteen alkaessa on yhteensä 3 524,68 €/kk. Vuosilomia kertyy heti työsuhteen alusta alkaen 2,5 pv/kk. Työsuhde-etuihin kuuluvat mm. työnohjaus, lounas- ja virikesetelit sekä koeajan jälkeen kattava työkykyvakuutus.
 
 
Nyt haettavana olevat tehtävät ovat määräaikaisia hankerahoituksen takia ja kestävät 31.10.2025 saakka. Tehtävä alkaa 1.8.2024.
 
 
Lähetä hakemuksesi ja CV:si mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 23.6.2024 osoitteeseen rekrytointi@pakolaisapu.fi otsikolla ”Asiantuntija, tilapäinen suojelu ja kuntiin siirtyminen”. Kerrothan hakemuksessasi osaamisestasi suhteessa tehtävän edellytyksiin. Avaathan myös CV:ssäsi aiemmissa tehtävissäsi kerryttämääsi osaamista ja kokemusta.
 
Lisätietoja tehtävistä antaa selviytymis- ja sopeutumiskyvyn yksikön päällikkö Marko Kivikoski (p. 044 720 8479). Soittoajat ovat tiistaina 4.6.2024 klo 13–14 ja perjantaina 7.6.2024 klo 11–12.
 
Haastattelut järjestetään keskiviikkona 26.6.2024 ja torstaina 27.6.2024 klo 9–13 viihtyisässä toimistossamme Vallilassa, Helsingissä.
 
Suomen Pakolaisapu on Suomen suurin pakkomuuttoon liittyviin kysymyksiin erikoistunut asiantuntijajärjestö. Tuemme yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä kotoutumisessa ja vahvistamme toimivia väestösuhteita. Lähes 60 vuoden aikana työmme on vaikuttanut Suomen lisäksi Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Euroopassa.