Haemme somalinkielistä ohjaajaa maahanmuuttaneiden nuorten aikuisten tukemiseksi 

Neljä naista keskustelee pöydän ääressä. Yksi on selkä kameraan päin, yhdestä näkyy sivuprofiili ja kahden kasvot kokonaan. Yksi naisista puhuu ja kaksi hymyilee.
Haluatko tukea haastavassa tilanteessa olevia maahanmuuttaneita nuoria aikuisia löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa ja ohjata heitä tarvitsemiinsa palveluihin? Haluatko työskennellä arvostetussa kansainvälisessä asiantuntijajärjestössä, jonka työkenttänä on yksi aikamme suurimmista globaaleista ilmiöistä?
 
 
Haemme nyt somalinkielistä ohjaajaa STEA-rahoitteiseen Kurvi-toimintoon, jossa tarjoamme neuvontaa ja ohjausta maahanmuuttaneille nuorille aikuisille (18–29-vuotiaat) sekä lisäämme ammattilaisten tietoja ja valmiuksia maahanmuuton erityispiirteistä koulutus- ja vaikuttamistyöllä.
 
 
Ohjaajana tarjoat maahanmuuttaneille nuorille aikuisille yksilöllistä palveluohjausta, jossa kuljet heidän rinnallaan saattaen heitä palveluihin ja auttaen heitä hoitamaan akuutteja asioitaan. Lisäksi tehtäviisi kuuluu tarjota maahanmuuttaneille nuorille aikuisille palveluneuvontaa, esim. maahanmuuton lupa-asioissa, mm. Helsingin Ohjaamossa 1–2 kertaa viikossa. Kurvi-toiminnossa työskentelee tällä hetkellä kaksi ohjaajaa sekä tiimivastaava, ja haemme nyt tiimiin kolmatta ohjaajaa täydentämään tiimin. Kurvi-toiminnon koulutusvastuut jaetaan tiimin kesken.
 
 
Edellytämme hakijoilta:
 
 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. sosionomi)
 • vähintään kolmen vuoden työkokemusta relevantilta alalta
 • kokemusta maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontatyöstä
 • hyviä tiimityöskentelytaitoja sekä kykyä työskennellä myös itsenäisesti
 • hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää somalin kielen suullista taitoa. Suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista osaamista tarvitaan mm. siksi, että asiakkaita pitää pystyä tukemaan suomalaisessa palvelujärjestelmässä toimimisessa. Somalin kielen suullisen osaamisen pitää olla hyvällä tasolla, sillä monet asiakkaat eivät pysty suomen kielellä asioimaan.
 
Arvostamme:
 • kokemusta nuorten parissa työskentelystä
 • kokemusta haastavassa tilanteessa olevien asiakkaiden kanssa työskentelystä (esim. päihde- ja mielenterveystyö)
 • laajaa palvelujärjestelmän tuntemusta
 • syvällistä ymmärrystä maahanmuuton lupa-asioista (esim. oleskeluluvat)
 • kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä työotetta
 • koulutusosaamista
 • englannin kielen taitoa
 
 
Tarjoamme sinulle:
 • oppimismyönteisen ja kehittämisorientoituneen organisaation
 • lämminhenkisen ja dynaamisen työyhteisön
 • kannustavan esihenkilön ja tiimin
 • mahdollisuuden kehittää ja rakentaa uutta
 • joustavat työkäytännöt
 • lakisääteistä laajemman työterveyshuollon Terveystalossa sekä koeajan jälkeen kattavan työkykyvakuutuksen
 • lounas-, työmatka- sekä kulttuuri- ja liikuntaedun
 
 
Tuemme työn ja yksityiselämän yhteensovittamista, ja työskentelemme hybridimallin mukaisesti osin Helsingin Vallilassa sijaitsevassa toimistossamme sekä osin etänä.
 
 
Tehtävään sovelletaan Suomen Pakolaisavun palkkausjärjestelmän mukaista palkkausta. Tämän kyseisen tehtävän vaativuustason mukainen palkka on 3 038,52 €. Lisäksi maksamme henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella määräytyvää palkanosaa, joka työsuhteen alussa on 16 % eli 486,16 €. Siten palkka työsuhteen alkaessa on yhteensä 3 524,68 €/kk. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.
 
 
Suomen Pakolaisapu on yhdenvertainen työnantaja. Toivomme hakemuksia kaikenikäisiltä ja eri taustoista tulevilta hakijoilta.
 
 
Lähetä hakemuksesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään perjantaina 14.6.2024 osoitteeseen rekrytointi@pakolaisapu.fi otsikolla ”Somalinkielinen ohjaaja, Kurvi”.
 
 
Haastattelut pidetään torstaina 3.7.2024 klo 9–13 Suomen Pakolaisavun toimistolla Vallilassa, Helsingissä.
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa selviytymis- ja sopeutumiskyvyn yksikön päällikkö Marko Kivikoski (puh. 044 720 8479). Soittoajat ovat perjantaina 31.5.2024 klo 13–14 ja perjantaina 7.6.2024 klo 10–11.
 
 
Suomen Pakolaisapu on Suomen suurin pakolais- ja siirtolaiskysymyksiin erikoistunut asiantuntijajärjestö. Tuemme yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä kotoutumisessa ja vahvistamme toimivia väestösuhteita. Yli 50 vuoden aikana työmme on näkynyt Suomen lisäksi Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Euroopassa.
 
 
Lisätietoja Suomen Pakolaisavusta: www.pakolaisapu.fi