Rekrytointiyhteistyöllä työpaikkoja heikossa asemassa oleville

Kuvassa kaksi kättä, joista toinen pitelee ruiskupulloa ja toinen pyyhkii ikkunaa rätillä.
Suomen Pakolaisapu aloitti alkusyksystä 2022 rekrytointiyhteistyön Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän ja sen hallinnoiman IKUT-hankkeen (Ihmiskaupan uhrien työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittäminen) sekä kiinteistöpalveluyritys Lassila & Tikanojan (L&T) kanssa. Rekrytointiyhteistyön tavoitteena on auttaa ihmiskaupan uhreiksi joutuneita ja haavoittuvassa asemassa olevia maahanmuuttaneita tukemalla heidän työllistymistään. Pakolaisapu ja IKUT etsivät ja perehdyttävät mahdollisia työnhakijoita, joille L&T voisi tarjota työpaikkoja. Nyt ensimmäiset työsopimukset on allekirjoitettu ja uudet työntekijät ovat pian aloittamassa uusissa työnkuvissaan.
 
– Järjestimme syyskuussa rekrytointitapahtuman, joka osoittautui menestykseksi. Haastattelimme suuren joukon potentiaalisia työntekijöitä, ja löysimme tässä kohtaa muutaman työntekijän, joille pystymme tarjoamaan juuri heidän kiinnostukselleen ja osaamiselleen sopivat työnkuvat, kertoo Lassila ja Tikanojan projektipäällikkö Terhi Raisio.
 
L&T:n työtehtävät ovat siivousalan tehtäviä pääkaupunkiseudulla, ja haettavana oli koko- sekä osa-aikatyötä. Ennen rekrytointeja työnhakijoilla oli mahdollisuus osallistua infotilaisuuksiin, joissa kerrottiin haettavina olevista L&T:n työtehtävistä, työsuhteen ehdoista sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Pakolaisavun asiantuntija Shenäh Räzabin mukaan tämä oli yhteistyön merkittävä vaihe ennen varsinaisia työsuhteiden solmimisia:
 
– Eräs infotilaisuuteen osallistunut kertoi, ettei ole koko seitsemän vuoden Suomessa oloaikanaan saanut vastaavanlaista tietoa työelämästä. Tämä osoittaa, että maahanmuuttaneille on erittäin tärkeää kertoa suomalaisesta työmaailmasta ja varsinkin heidän omista oikeuksistaan.
 
Rekrytointiyhteistyössä työpaikkoja tarjotaan haavoittuvassa asemassa oleville ja ihmiskaupan uhreiksi joutuneille. Päätavoitteena on, että työelämässä kaltoinkohdelluille ihmisille voitaisiin taata turvalliset työolosuhteet ja siten ennaltaehkäistä työperäistä hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa.
 
– Ihmiskaupan uhreilla, etenkin suomalaisessa työelämässä hyväksikäytetyillä, on usein pelkoja ja luottamuspulaa työnantajia kohtaan ja myös suuri riski joutua uudelleen hyväksikäytetyksi. Halusimme kohentaa heidän mahdollisuuksiaan työllistyä reiluun ja turvalliseen työpaikkaan, johon voi mennä vailla pelkoa kaltoinkohtelusta, sanoo IKUT-hankkeen projektipäällikkö Saija Korkeakangas.
 
Kaikki osapuolet toivovat, että myös muut yritykset heräisivät samankaltaiseen yhteistyömahdollisuuteen ja lähtisivät aktiivisesti tarjoamaan töitä heikossa asemassa oleville. Yhteistyön nähdään hyödyttävän kaikkia osapuolia – työtä vailla olevat ihmiset saadaan mukaan työelämään, yritykset saavat uutta ja monipuolisempaa osaamista työpaikoilleen ja Suomessa vallitsevaa työvoimapulaa saadaan kurottua umpeen.
 
– Suomessa on paljon motivoituneita ihmisiä, jotka pitäisi saada työmarkkinoille. Työn hakeminen on kuitenkin monelle vaikeaa käytännössä, kun suorittavankin työn hakemiseen vaaditaan hyvää kirjallista kielitaitoa ja digitaitoja. Kun työnhaku ei onnistu, riskit pimeiden töiden teettämiseen ja työperäiseen hyväksikäyttöön kasvavat, Pakolaisavun toinen asiantuntija Ulla Tarkka summaa.
 
Pakolaisavun, IKUT:n ja L&T:n lupaavasti alkanut yhteistyö jatkuu ainakin vuoden 2022 loppuun asti ja jatkosuunnitelmia tehdään parhaillaan. Vaikka kaikille hakijoille ei pystytty tarjoamaan työsuhdetta, saadun palautteen mukaan kokemus työhaastatteluista ja kohdatuksi tulemisesta oli monelle hakijalle merkittävä asia. Jokainen osapuoli toivookin, että yhteistyötä haavoittuvassa asemassa olevien työllisyyden eteen voitaisiin jatkaa ja mahdollisimman moni löytäisi juuri itselleen sopivan työpaikan.
 
Lisätietoja:
Shenäh Räzabi
Asiantuntija, työperäisen hyväksikäytön ehkäisy (Reilu työelämä -hanke)
044 742 9207
 
Ulla Tarkka
Asiantuntija, Sauma-työelämävalmennus
044 734 9297