Vuoden pakolaiset 2021 on julkistettu

Vuoden oakolaiset 2021 Sara Al Husaini ja Ahmed Mesaedy poseeraavat hymyillen kameralle vaalean seinän edustalla.

Suomen Pakolaisapu on valinnut Vuoden pakolaisnaiseksi 2021 espoolaisen opiskelijan Sara Al Husainin ja Vuoden pakolaismieheksi 2021 tamperelaisen Ahmed Mesaedyn.

Vuoden 2021 pakolaisnainen ja -mies ovat lähtöisin samasta maasta, mutta kertovat kaksi erilaista tarinaa. Sara tuo keskusteluun pakolaisleirillä syntyneen, pakolaistaustaisen nuoren naisen äänen, joka saapui Suomeen alle kuukauden ikäisenä ja kasvaessaan tuki sisarustensa kanssa vanhempiaan kotoutumisessa. Ahmed puolestaan nostaa esiin nuoren miehen näkökulman, joka saapui uuteen maahan vuonna 2015, jolloin pakolais- ja turvapaikkatilanne herätti huomiota sekä Suomessa että globaalisti.

Vuoden pakolaisnainen 2021 Sara Al Husaini saapui perheensä kanssa kiintiöpakolaisena Suomeen vuonna 1992 ollessaan alle kuukauden ikäinen. Sara syntyi Saudi-Arabiassa pakolaisleirillä, jonne perhe oli joutunut paettuaan Irakista isän poliittisten mielipiteiden vuoksi.

Sara vietti lapsuutensa Kuopiossa, joka oli Saran sanojen mukaan kaunis kokemus: naapureiden kanssa oli hyvä yhteishenki eikä hän kokenut eroavansa paljon muista paikallisista lapsista. Kuitenkin passilla ilman synnyinmaamerkintää ja sillä, että ulkopuoliset myöhemmin kyseenalaistivat hänen suomalaisuutensa, oli vaikutusta hänen henkiseen hyvinvointiinsa ja identiteettiinsä.

Vuoden pakolaisnaisena ja oman kokemuksensa vuoksi Sara tahtookin nostaa esiin pakolaistaustaisten lasten ja nuorten asemaa uudessa yhteiskunnassa. Sara tahtoo erityisesti puhua rooleista, joihin lapset usein joutuvat.

– Pakolaistaustaiset lapset kasvavat ja oppivat uudessa ympäristössä, mutta joutuvat usein myös tukemaan vanhempiaan kotoutumisessa – esimerkiksi toimimaan tulkkina erilaisissa tilanteissa, kuten vanhempainilloissa. Tahdon myös kiinnittää huomiota näiden lasten kohtaamiseen ja heidän taustojensa ymmärtämiseen.

Aikaisemmin Malmön ja Oulun yliopistoissa opiskellut ja ylioppilastoimikunnassa aktiivisesti mukana ollut Sara vietti tämän kevään Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa Brysselissä. Syksyllä filologian opinnot aloittava Sara aikoo Vuoden pakolaisnaisena tuoda esiin myös tasa-arvokysymystä ja ex-musliminaisten ääntä.

Lue Saran haastattelu kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme.

Vuoden pakolaismies 2021 Ahmed Mesaedy joutui pakenemaan Irakista epävakaan yhteiskunnallisen tilanteen ja häneen kohdistuneen vainon vuoksi, ja saapui Suomeen turvapaikanhakijana vuonna 2015. Kotimaassaan lakimiehenä työskennellyt Ahmed matkusti Euroopan halki 23 päivää ja päätyi Tornion kautta ensin Tampereelle Hervannan hätämajoitukseen, sitten Kangasalan vastaanottokeskuksen kautta Harjavaltaan ja sieltä edelleen Kokemäelle. Vuonna 2017 matka jatkui Kokemäeltä takaisin Tampereelle, jonne Ahmed asettui asumaan ja opiskelemaan.

Pari vuotta Suomeen tulonsa jälkeen Ahmed meni asiakkaana maahanmuuttajille tarkoitettuun matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapaikkaan Kototoriin, mutta olikin jo pian itse työharjoittelijan ja työntekijän roolissa neuvomassa sekä tukemassa vertaisiaan. Tämän lisäksi Ahmed kävi Tampereen ammattikorkeakoulun järjestämän kokemusasiantuntijakoulutuksen, jonka pohjalta hän on kertonut tarinaansa eri tilaisuuksissa ja ollut kehittämässä Tampereen kaupungin palveluja.

Pian sosionomiksi valmistuva Ahmed tahtoo Vuoden pakolaismiehenä edistää tasa-arvoa ja erityisesti pakolais- sekä maahanmuuttajataustaisten ihmisten asemaa yhteiskunnassa. Hän tahtoo tuoda rohkeasti esiin esimerkiksi kotoutumisjärjestelmän kehityskohteita ja työelämän epäkohtia.

– Tavoitteeni on opiskella oikeustieteen maisteriksi Suomessa ja sitä kautta vaikuttaa kotouttamisjärjestelmään lakien tasolla. Tahdon omalta osaltani olla vaikuttamassa siihen, että kaikilla ihmisillä olisi sataprosenttisesti samat mahdollisuudet niin työ- kuin opiskelumaailmassa että yhteiskunnan jäseninä. Erityisen tärkeää on kehittää kotoutumista yksilölliseksi prosessiksi, jossa huomioidaan ihmisen ainutlaatuinen tilanne, esimerkiksi opiskelutausta sekä tulevaisuuden haaveet.

Ahmedin haastattelun löydät kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme.

Suomen Pakolaisavun hallitus haluaa valinnoillaan nostaa esiin pakolaisten erilaisia tarinoita ja kokemuksia, tukea heitä heidän omien tavoitteidensa ja unelmiensa toteuttamisessa uudessa kotimaassa sekä saada heidän äänensä kuuluviin maahanmuuttokeskustelussa. Sara ja Ahmed ovat samasta maasta, mutta kertovat kaksi erilaista tarinaa. He tuovat rohkeasti esiin ajatuksensa kotouttamispalveluiden kehittämiseksi omien kokemustensa pohjalta. Nimitykset julkistettiin tiistaina 22.6.2021 Helsingissä.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Marjukka Koskenkorva, viestinnän asiantuntija, Suomen Pakolaisapu ry
marjukka.koskenkorva@pakolaisapu.fi, p. 045 133 3803